Na iPhone, iPade alebo iPode touch nefungujú mikrofóny

Prečítajte si, čo robiť, ak vás počas telefonátov alebo hovorov FaceTime zle počuť alebo ak Siri nerozpoznáva váš hlas.

Na zariadení so systémom iOS sa počas hovoru, pri používaní aplikácie FaceTime alebo funkcie Siri alebo pri prehrávaní nahraného zvuku môže vyskytnúť niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Počas telefonického hovoru alebo hovoru FaceTime vás druhá strana nepočuje.
 • Počas telefonického hovoru alebo hovoru FaceTime sa druhá strana sťažuje na nekvalitný zvuk.
 • Siri povie „I didn't get that“ (Nerozumiem) alebo vašu žiadosť nepočuje, prípadne ju počuje len sčasti.
 • Pri prehrávaní nahraného zvuku nepočuť nahrávku jasne alebo zvuk nepočuť vôbec. 
 • Počas hovoru sa nedá zmeniť zdroj zvuku.

Otestujte mikrofóny zariadenia

Ak chcete zistiť, či došlo k problému s mikrofónom na zariadení (a nie s mobilným pripojením alebo používanou aplikáciou), otestujte každý mikrofón. Umiestnenie mikrofónov sa môže na jednotlivých zariadeniach líšiť. Informácie o umiestnení mikrofónov nájdete v technických špecifikáciách svojho produktu.

Pri testovaní mikrofónov sa uistite, že zariadenie so systémom iOS nie je pripojené ku káblovým ani bezdrôtovým slúchadlám.

iPhone

Na iPhone sa nachádza viacero mikrofónov.

Ak chcete otestovať primárny mikrofón na spodnej strane iPhonu, otvorte aplikáciu Diktafón a klepnite na ikonu nahrávania. Potom hovorte do mikrofónu a klepnutím na ikonu prehrávania si nahrávku pustite. Váš hlas na nahrávke by mal byť jasný.

Predný mikrofón otestujete tak, že otvoríte aplikáciu Kamera a nahráte video pomocou prednej kamery. Zadný mikrofón otestujete tak, že otvoríte aplikáciu Kamera a nahráte video pomocou zadnej kamery. Pri prehrávaní videa by ste mali svoj hlas počuť jasne.

Ak je váš hlas pri telefonovaní nejasný, uistite sa, že nezakrývate zadný mikrofón.

Ak vás nepočuje Siri, uistite sa, že nemáte zakryté alebo znečistené slúchadlo a predný mikrofón na hornej strane iPhonu.

iPad

Ak chcete otestovať mikrofón na iPade, uistite sa, že nie je ničím zakrytý, a potom otvorte aplikáciu Diktafón a klepnite na ikonu nahrávania. Hovorte do mikrofónu a klepnutím na ikonu prehrávania si potom nahrávku pustite. Váš hlas na nahrávke by mal byť jasný. Prečítajte si, kde sú na iPade umiestnené mikrofóny.

iPod touch

Ak chcete otestovať mikrofón na iPode touch, otvorte aplikáciu Diktafón. Klepnite na ikonu nahrávania, hovorte do mikrofónu a potom si klepnutím na ikonu prehrávania nahrávku pustite. Váš hlas na nahrávke by mal byť jasný.

Získanie pomoci

Ak k problémom dochádza aj po otestovaní mikrofónu zariadenia, vyskúšajte tieto kroky:

 1. Odpojte všetky súčasti príslušenstva a všetky slúchadlá Bluetooth.
 2. Pri držaní zariadenia alebo nahrávaní videa si dávajte pozor, aby ste prstami nezakrývali mikrofón. Pozrite si aj, či ho nezakrýva kryt.
 3. Odstráňte chrániče obrazovky, fólie alebo puzdrá, ktoré zakrývajú mikrofón alebo slúchadlo iPhonu.
 4. Odstráňte nečistoty z mikrofónov alebo slúchadla iPhonu.
 5. Reštartujte zariadenie.
 6. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu systému iOS.

Ak ste vykonali tieto kroky a počas telefonických hovorov alebo hovorov FaceTime vás stále nepočuť alebo ak Siri nepočuje vaše žiadosti, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Služba FaceTime nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Dátum zverejnenia: