Ak na iPhone nefungujú mikrofóny

Ak zvuk počas telefónnych hovorov, počas hovorov FaceTime, vo videozáznamoch alebo v apkách nie je zreteľný, prečítajte si, čo robiť.

Vyčistite mikrofóny

 1. Odstráňte z iPhonu všetky chrániče obrazovky, fólie a puzdrá.
 2. Odstráňte z otvorov iPhonu všetky nečistoty. 

Kontaktovanie podpory spoločnosti Apple

Ak v rámci hovorov, nahrávok alebo apiek naďalej znie váš hlas nezreteľne, kontaktujte podporu spoločnosti Apple a informujte sa o možnostiach servisu.

Ak chcete vyskúšať viac krokov sami

Tu je niekoľko ďalších krokov, ktoré môžete vyskúšať sami, ak budete chcieť. Aj po vykonaní týchto krokov možno budete musieť kontaktovať podporu spoločnosti Apple.

Ak vás ľudia nepočujú pri telefonických hovoroch alebo hovoroch FaceTime

 1. Otvorte apku Diktafón. 
 2. Klepnite na tlačidlo Nahrať , hovorte do dolnej časti telefónu a potom nahrávanie zastavte. 
 3. Pri prehrávaní nahrávky by ste mali zreteľne počuť svoj hlas.

Ak vás ľudia nepočujú, keď používate režim reproduktora

 1. Otvorte apku Kamera.
 2. Nahrajte video a počas nahrávania hovorte do hornej časti iPhonu.
 3. Klepnutím na tlačidlo výberu kamery  prepnite na druhú kameru. Nahrajte ďalšie video a počas nahrávania hovorte do hornej časti iPhonu.
 4. Pri prehrávaní videí by ste mali zreteľne počuť svoj hlas.

Ak nefunguje mikrofón v konkrétnej apke

 1. Prejdite na Nastavenia > Súkromie > Mikrofón.
 2. Uistite sa, že je príslušná apka povolená.
 3. Ak má apka povolenie na prístup k mikrofónu alebo ak nie je uvedená, obráťte sa na jej vývojára.

Služba FaceTime nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Dátum zverejnenia: