Logic Remote sa nemusí pripojiť, keď je v aplikácii Logic Pro X už nainštalované zariadenie Touch OSC

Keď sa pokúsite pripojiť Logic Remote k Macu so spustenou aplikáciou Logic Pro X, v ktorej už je nainštalovaný ovládací povrch Touch OSC, pripojenie sa nedá vytvoriť.

Vyriešenie problému: 

  1. Ak je aplikácia Logic Remote spustená, ukončite ju.
  2. Otvorte aplikáciu Logic Pro X.
  3. Vyberte položky Logic Pro X > Control Surfaces (Ovládacie povrchy) > Setup (Nastavenie).
  4. V okne s nastaveniami vymažte všetky uvedené zariadenia Touch OSC.
  5. Ak v okne s nastaveniami už je aplikácia Logic Remote, vymažte ju.
  6. Spustite aplikáciu Logic Remote a pripojte ju k Macu.
  7. Po zobrazení výzvy v aplikácii Logic Pro X prijmite pripojenie.

Ďalšie informácie

Ak je v počítači so spustenou aplikáciou Logic Pro povolený firewall, niektoré nastavenia si môžu s aplikáciou Logic Remote prekážať. Ďalšie informácie nájdete v článku Logic Remote sa pri niektorých nastaveniach firewallu nemusí pripojiť k aplikácii Logic Pro X.

Tento dokument bude aktualizovaný, keď budú k dispozícii ďalšie informácie.

Dátum zverejnenia: