Získanie pomoci s iCloud Kľúčenkou

Prečítajte si, ako postupovať, ak potrebujete pomoc s iCloud Kľúčenkou.

Najskôr si pozrite stránku stavu systémov a overte si, či nedošlo k výpadkom. Potom sa uistite, že iCloud Kľúčenka je dostupná vo vašej krajine alebo oblasti. Stále potrebujete pomoc? Vyberte v zozname svoj problém a prečítajte si, ako postupovať.

 

Neprichádza vám SMS správa s overovacím kódom

Ak máte zapnutú dvojfaktorovú autentifikáciu, tento postup sa na vás nevzťahuje, pretože nebudete mať samostatné číslo na prijatie overovacej SMS správy pre iCloud Kľúčenku. Ak chcete skontrolovať, či je zapnutá dvojfaktorová autentifikácia, na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na položky Nastavenia > [vaše meno] > Heslo a zabezpečenie. Alebo na Macu vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia, kliknite na Apple ID a potom na položku iCloud na postrannom paneli. Vyberte položku Kľúčenka. Ak používate systém macOS Mojave alebo starší, kliknite na položku iCloud. Potom kliknite na položku Detaily účtu.

 1. Skontrolujte, či má váš telefón dostatočne silný mobilný signál.
 2. Skontrolujte, či je na vašom telefónnom čísle možné prijímať SMS správy. Urobíte to tak, že niekoho požiadate, aby vám poslal textovú správu.
 3. Skontrolujte, či máte so svojím účtom spojené správne telefónne číslo. Postupujte takto:
  • iPhone, iPad alebo iPod touch: 
   • Ak máte systém iOS 10.3 alebo novší, klepnite na položky Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Kľúčenka > Rozšírené a skontrolujte, či je v časti Overovacie číslo uvedené správne telefónne číslo.
  • Mac:
   • Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia, kliknite na Apple ID, potom na položku iCloud na postrannom paneli a nakoniec vyberte položku Kľúčenka. Ak používate systém macOS Mojave alebo starší, kliknite na položku iCloud a potom na položku Možnosti vedľa položky Kľúčenka. (V systéme OS X Mavericks alebo staršom kliknite na položku iCloud a potom na položku Detaily účtu.) Skontrolujte, či je telefónne číslo uvedené v časti Overovacie číslo správne.

Nedá sa zmeniť telefónne číslo na prijatie overovacej SMS správy pre iCloud Kľúčenku

 1. Ak máte zariadenie, na ktorom už máte zapnutú iCloud Kľúčenku, najskôr skúste pomocou nasledujúceho postupu zmeniť svoj bezpečnostný kód pre iCloud:
  • iPhone, iPad alebo iPod touch:
   • Ak máte systém iOS 10.3 alebo novší, klepnite na položky Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Kľúčenka > Rozšírené a potom klepnite na položku Zmeniť bezpečnostný kód.
  • Mac:
   • Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia, kliknite na Apple ID a potom na položku iCloud na postrannom paneli. Vyberte položku Kľúčenka. Ak používate systém macOS Mojave alebo starší, kliknite na položku iCloud a potom na položku Možnosti vedľa položky Kľúčenka. (V systéme OS X Mavericks alebo staršom kliknite na položku iCloud a potom na položku Detaily účtu.) Vyberte položku Zmeniť bezpečnostný kód.
 2. Po zmene bezpečnostného kódu pre iCloud skúste znova zmeniť číslo na prijatie overovacej SMS správy.
 3. Ak stále nemôžete zmeniť číslo na prijatie overovacej SMS správy alebo ak nemáte prístup k zariadeniu so zapnutou iCloud Kľúčenkou, kontaktujte podporu spoločnosti Apple a overte svoju identitu, aby sme vám mohli pomôcť s nastavením iCloud Kľúčenky.

Pri nastavovaní iCloud Kľúčenky pomocou overovacej SMS správy sa nezobrazuje kód vašej krajiny

Pozrite si zoznam krajín a oblastí, v ktorých sú podporované SMS správy pre iCloud Kľúčenku. Potom postupujte podľa pokynov na nastavenie iCloud Kľúčenky bez telefónneho čísla umožňujúceho prijímať SMS správy.

Ak chcete iCloud Kľúčenku nastaviť na novom zariadení

Uistite sa, že máte v novom zariadení nainštalovanú najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS alebo najnovšiu verziu systému macOS, a potom vyskúšajte tieto kroky:

 1. Skontrolujte, či máte dostatočne silný mobilný signál.
 2. Skontrolujte svoje ostatné zariadenia. Ak sa na nich zobrazuje hlásenie, podľa pokynov dokončite nastavenie iCloud Kľúčenky.
 3. Ak potrebujete ďalšiu pomoc s nastavením iCloud Kľúčenky, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Ak chcete iCloud Kľúčenku synchronizovať s ostatnými zariadeniami

Uistite sa, že máte v novom zariadení nainštalovanú najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS alebo najnovšiu verziu systému macOS. Potom skontrolujte, či je zariadenie pripojené k Wi‑Fi alebo mobilnej sieti. Ak máte dobrý signál, zapnite iCloud Kľúčenku na zariadeniach, s ktorými ju chcete synchronizovať.

Chcete zobraziť heslá uložené v iCloud Kľúčenke

Na iPhone, iPade alebo iPode touch so systémom iOS 12 alebo novším:

 1. Klepnite na položky Nastavenia > Heslá a účty > Heslá webstránok a apiek.
 2. Po zobrazení výzvy použite funkciu Face ID alebo Touch ID.
 3. Klepnutím na webovú stránku zobrazíte jej heslo.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch so systémom iOS 11:

 1. Klepnite na položky Nastavenia > Účty a heslá > Heslá apiek a web. stránok.
 2. Po zobrazení výzvy použite funkciu Face ID alebo Touch ID.
 3. Klepnutím na webovú stránku zobrazíte jej heslo.

Na Macu so systémom OS X Mavericks 10.9 alebo novším:

 1. Vyberte položky Safari > Nastavenia a potom kliknite na položku Heslá.
 2. Vyberte webovú stránku, ktorej heslo chcete zobraziť.
 3. V dolnej časti okna vyberte položku Zobraziť heslá vybraných webových stránok.
 4. Zadajte heslo Macu.

iCloud Kľúčenka je zapnutá, ale v Safari nefunguje ukladanie alebo automatické vypĺňanie informácií o účte alebo kreditných kartách

Ak Safari automaticky nevypĺňa používateľské mená, heslá alebo kreditné karty, prípadne ak sa vôbec nepýta, či ich chcete uložiť, skontrolujte nastavenia funkcií AutoFill a Anonymné prezeranie.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch so systémom iOS 9 alebo novším:

 1. Klepnite na položky Nastavenia > Safari > AutoFill.
 2. Ak sa nevypĺňajú mená a heslá účtov, skontrolujte, či je zapnutá možnosť Mená a heslá. Ak sa nevypĺňajú informácie o kreditných kartách*, skontrolujte, či je zapnutá možnosť Kreditné karty.
 3. Otvorte Safari. Ak je navigačná lišta v Safari čierna alebo tmavá, a nie biela alebo svetlosivá, vypnite režim anonymného prezerania. Keď je zapnutý režim anonymného prezerania, Safari neukladá mená ani heslá účtov.

Na Macu so systémom OS X Mavericks 10.9 alebo novším:

 1. Vyberte položky Safari > Nastavenia a potom kliknite na položku AutoFill.
 2. Ak sa nevypĺňajú mená a heslá účtov, skontrolujte, či je vybraná možnosť Užívateľské mená a heslá. Ak sa nevypĺňajú informácie o kreditných kartách*, skontrolujte, či je vybraná možnosť Kreditné karty.
 3. V systéme Yosemite skontrolujte, či nemáte zapnutý režim anonymného prezerania. Keď je zapnutý režim anonymného prezerania, Safari neukladá mená ani heslá účtov.

Stále potrebujete pomoc s vypĺňaním informácií o kreditných kartách?

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite v Safari na pole kreditnej karty a klepnite na možnosť „AutoFill kreditnej karty“ nad klávesnicou.
 • Na Macu v Safari kliknite na pole kreditnej karty a zobrazí sa otázka, ktorú zo svojich kariet uložených v iCloud Kľúčenke chcete použiť.

*Bezpečnostný kód kreditnej karty vždy zadávajte manuálne. V iCloud Kľúčenke sa bezpečnostné kódy kreditných kariet neukladajú.

V Safari sa neukladá heslo niektorej z používaných webových stránok

Niektoré webové stránky vyžadujú, aby na nich nebolo možné ukladať heslá. Na takýchto webových stránkach Safari nebude ukladať ani automaticky vypĺňať mená a heslá účtov.

Zabudli ste bezpečnostný kód pre iCloud

Ak máte zapnutú dvojfaktorovú autentifikáciu, bezpečnostný kód pre iCloud nepotrebujete a nasledujúce kroky sa na vás nevzťahujú. Ak chcete skontrolovať, či je zapnutá dvojfaktorová autentifikácia, na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na položky Nastavenia > [vaše meno] > Heslo a zabezpečenie. Alebo na Macu vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia, kliknite na Apple ID a potom na položku iCloud na postrannom paneli. Ak používate systém macOS Mojave alebo starší, kliknite na položku iCloud a potom na položku Detaily účtu.

Ak dvojfaktorovú autentifikáciu nemáte zapnutú, resetujte bezpečnostný kód iCloud Kľúčenky alebo vytvorte nový bezpečnostný kód.

Zobrazuje sa upozornenie, že bezpečnostný kód pre iCloud bol príliš veľakrát zadaný nesprávne

Nezobrazujú sa položky v iCloud Kľúčenke

Ak nemôžete nájsť informácie z iCloud Kľúčenky, môže to mať niekoľko príčin:

 • Obnovili ste zariadenie zo zálohy v iCloude a potom ste si všimli, že chýbajú položky z iCloud Kľúčenky? Položky z iCloud Kľúčenky nie sú súčasťou zálohy v iCloude, pretože už sú uložené v cloude. V systéme iOS 10.3 alebo novšom nájdete položky z iCloud Kľúčenky tak, že klepnete na položky Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Kľúčenka a zapnete možnosť iCloud Kľúčenka. V systéme iOS 10.2 alebo staršom klepnite na položky Nastavenia > iCloud > Kľúčenka a zapnite možnosť iCloud Kľúčenka.
 • Vypli ste iCloud Kľúčenku na všetkých svojich zariadeniach? Ak áno, iCloud Kľúčenka sa z cloudu odstránila. Ak ste pri vypínaní iCloud Kľúčenky vybrali, že sa majú jej položky vymazať aj z ostatných zariadení, iCloud Kľúčenka sa z daných zariadení vymazala tiež. Bude potrebné znova nastaviť iCloud Kľúčenku a pridať do nej položky. (Ak iCloud Kľúčenku vypnete na všetkých zariadeniach a rozhodnete sa lokálne vymazať kľúčenku vo všetkých zariadeniach, spoločnosť Apple ju už nebude môcť obnoviť.)
 • Resetovali ste iCloud Kľúčenku pomocou aplikácie Kľúčenka na Macu? Ak áno, systém macOS položky iCloud Kľúčenky vymazal. Skúste iCloud Kľúčenku nastaviť znova. Ak potrebujete znova resetovať aplikáciu Kľúčenka na Macu, najskôr v nastaveniach iCloudu dočasne vypnite iCloud Kľúčenku.

Zobrazuje sa výzva na overenie iCloud Kľúčenky, aj keď ju nepoužívate

Ak ste dostali správu s overovacím kódom pre iCloud Kľúčenku, aj keď ju v zariadení nemáte nastavenú, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: