GarageBand pre iOS: Skreslený zvuk pri používaní aplikácie Audiobus a viackanálových zariadení

Pri nahrávaní v aplikácii GarageBand pomocou aplikácie Audiobus z inej aplikácie, ktorá podporuje aplikáciu Audiobus, môže v niektorých situáciách dochádzať k skresleniu zvuku po pripojení viackanálového zvukového rozhrania.

Aplikáciu, ktorá podporuje aplikáciu Audiobus, je potrebné aktualizovať. Ďalšie informácie vám poskytne výrobca.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: