GarageBand pre iOS 1.4 alebo novšia verzia: Pri používaní s aplikáciou Audiobus dochádza k pukaniu, praskaniu alebo výpadkom zvuku

Pri používaní aplikácie GarageBand pre iOS 1.4 alebo novšej verzie s aplikáciou Audiobus môže dochádzať k pukaniu, praskaniu alebo výpadkom zvuku. K tomuto problému môže dochádzať pri používaní aplikácií náročných na procesor s veľkosťou medzipamäte 256 snímok.

Tento problém by sa mal vyriešiť prepnutím na 512 snímok v aplikácii Audiobus.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: