Správanie indikátora spánku na počítačoch Mac

Prečítajte si o rôznych možnostiach správania indikátora spánku a o tom, čo znamenajú.

Indikátor spánku na MacBooku, MacBooku Air a MacBooku Pro sa správa rôzne v závislosti od stavu Macu. Toto správanie sa vyskytuje aj u niektorých modelov iMacu, Macu mini a Macu Pro, hoci indikátorom spánku nie sú vybavené všetky Macy.

Po stlačení vypínača

Pri každom zapnutí Macu sa vykonávajú rôzne kontroly hardvéru. Ide o automatický test pri zapnutí.

Ak indikátor spánku po zapnutí počítača zabliká raz alebo viackrát a blikanie sa po krátkej prestávke zopakuje, môže to znamenať, že sa počítaču nepodarilo úspešne absolvovať automatický test pri spustení.

Počas spúšťania

Keď zapnete počítač stlačením vypínača, zapne sa aj indikátor spánku. Počas spúšťania počítača zostáva indikátor spánku rozsvietený, kým sa nedokončí inicializácia grafického procesora (GPU) a nezapne sa displej. Keď je grafický procesor správne inicializovaný, displej sa zapne a indikátor spánku sa súčasne vypne. 

Na modeloch Macu mini z roka 2011 a novších zostáva indikátor spánku rozsvietený, kým je počítač zapnutý.

Počas prevádzky alebo spánku displeja

Keď je počítač v prevádzke, indikátor spánku zostáva zhasnutý. Keď sa displej vypne, ale počítač je stále zapnutý, indikátor spánku sa rozsvieti a nebliká. V tomto stave zostáva, kým sa displej opäť nezapne; indikátor spánku sa potom znova vypne.

Na modeloch Macu mini z roka 2011 a novších zostáva indikátor spánku rozsvietený, kým je počítač v prevádzke. 

Spánok displeja môžete zapnúť stlačením kombinácie klávesov Control-Shift-Eject. Ak chcete zmeniť nastavenia spánku displeja, potiahnite posuvník Vypnúť displej po na paneli Šetrič energie v menu Systémové nastavenia.

Počas spánku

Keď Mac spí, indikátor spánku pomaly bliká. Na modeloch Macu mini z roka 2018 zostáva indikátor spánku rozsvietený, kým počítač spí. Správanie počas spánku Macu môžete prispôsobiť na paneli Šetrič energie v menu Systémové nastavenia.

Keď sa na notebookoch Mac batéria úplne vybije a počítač prejde do bezpečného spánku, indikátor spánku nebude vôbec svietiť.

Počas vypínania

Keď vyberiete príkaz Vypnúť, systém macOS najskôr vypne grafický procesor. Tým sa vypne displej. Po vypnutí displeja sa zapne indikátor spánku. Počas niekoľkých sekúnd vypínania pred odpojením hlavnej logickej dosky zostáva indikátor spánku rozsvietený a nebliká. Po úplnom vypnutí počítača indikátor spánku zhasne.

Na modeloch Macu mini z roka 2018 indikátor spánku zhasne po úplnom vypnutí počítača.

Použitie na diagnostiku

  • Indikátor spánku môžete použiť ako vizuálny diagnostický prvok na určenie, či sa počítač pri zapnutí napája.
  • Ak indikátor spánku na MacBooku Air (pôvodný model, model z konca roka 2008 alebo model z polovice roka 2009) pri spúšťaní alebo po prebudení zo spánku päťkrát zabliká a blikanie sa po krátkej prestávke zopakuje, môže to znamenať, že batéria vyžaduje servis
Dátum zverejnenia: