Identifikácia ikon stavu v podobe oblakov v hudobnej knižnici na Macu alebo PC

Ak si predplatíte Apple Music, môžete nahrať svoju hudobnú knižnicu, aby ste k nej mali prístup vo všetkých zariadeniach. Prečítajte si, ako zistiť stav nahratia hudobnej knižnice a čo znamenajú jednotlivé ikony oblakov vedľa skladieb.

Ikony stavu v podobe oblakov

Ak sa vedľa skladby zobrazuje ikona stavu v podobe oblaku, nižšie si prečítajte, čo znamená.

Dostupné na stiahnutie

Skladba nie je v zariadení stiahnutá a dá sa prehrávať len vtedy, ak je zariadenie pripojené na internet. Ak chcete skladbu počúvať offline, klepnite alebo kliknite na tlačidlo , aby sa stiahla do zariadenia.

Duplikát

V hudobnej knižnici v počítači už máte duplicitnú verziu rovnakej skladby. Duplicitné skladby sa nenahrajú ani sa v zariadeniach nesynchronizujú.

Odstránené

Vo viacerých počítačoch máte zapnutú synchronizáciu knižnice, pričom v jednom z nich bola skladba vymazaná. Skladby, ktoré vymažete z hudobnej knižnice, sa okamžite odstránia z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch, ale zostanú v ostatných priradených počítačoch, kým ich nevymažete manuálne.

Nevhodné

Apple Music nemusí nahrať skladbu, pretože nebola zakúpená v obchode iTunes Store, bola zakúpená pomocou iného účtu Apple ID alebo je súbor príliš veľký.

Chyba

Súbor skladby je poškodený alebo sa počas nahrávania vyskytla chyba. Tento problém skúste vyriešiť tak, že vyberiete položky Súbor > Knižnica > Aktualizovať iCloud Hudobnú knižnicu. Ak aktualizácia tento problém nevyrieši, skúste do hudobnej knižnice naimportovať novú kópiu skladby.

Oblak s prerušovaným okrajom

Ak sa vedľa skladby zobrazuje oblak s prerušovaným okrajom, môže to znamenať niektorý z týchto problémov:

  • Čaká sa: Táto skladba je práve v procese párovania a ešte nebola nahratá. Tento problém skúste vyriešiť tak, že vyberiete položky Súbor > Knižnica > Aktualizovať iCloud Hudobnú knižnicu.
  • Nenahrané: Túto skladbu ste pridali z iného zariadenia a nedá sa spárovať. Ak chcete skladbu nahrať, zapnite synchronizáciu knižnice v počítači, v ktorom je uložený pôvodný audiosúbor.
  • Už nie je dostupné: Táto skladba buď nie je dostupná v katalógu Apple Music, alebo ešte nebola vydaná.

Zistenie stavu nahratia jednotlivých skladieb v hudobnej knižnici

Keď zapnete synchronizáciu knižnice v aplikácii Hudba na Macu alebo v iTunes pre Windows na PC, Apple Music nahrá a spáruje všetky skladby v hudobnej knižnici.

Kým Apple Music nahráva hudbu, môžete sledovať stav jednotlivých skladieb.

  1. Na Macu otvorte aplikáciu Hudba. Na PC otvorte iTunes pre Windows, vo vyskakovacom menu vyberte položku Hudba a potom kliknite na položku Knižnica.
  2. Na postrannom paneli vyberte položku Skladby.
  3. V lište vyberte položky Zobraziť > Možnosti zobrazenia.
  4. Vyberte položky Stiahnuť z cloudu a Stav v cloude.

Dátum zverejnenia: