Informácie o ikonách a stave iCloud Hudobnej knižnice

Po zapnutí stĺpcov iCloud sťahovanie a Stav iCloudu v iTunes v Macu alebo PC získate ďalšie informácie o skladbách a zistíte, čo znamená, keď sa skladby zobrazujú sivou farbou.

Zapnutie zobrazenia stĺpcov s ikonami a stavom

Zapnite zobrazenie stĺpcov iCloud sťahovanie a Stav iCloudu, aby ste si mohli pozrieť ikony a stavy:

 1. Otvorte aplikáciu iTunes.
 2. V ľavom hornom rohu aplikácie iTunes vyberte položku  Hudba a potom kliknite na položku Knižnica.
 3. V postrannom paneli vľavo kliknite na položku Skladby.
 4. V hlavnom okne aplikácie iTunes kliknite pravým tlačidlom myši (alebo súčasne podržte kláves Control a kliknite) na prvý riadok a skontrolujte, či je vedľa položiek iCloud sťahovanie a Stav iCloudu symbol začiarknutia. Ak tam nie je, vyberte položku iCloud sťahovanie alebo Stav iCloudu, čím zapnete zobrazenie týchto stĺpcov.
  Okno aplikácie iTunes so zobrazenou knižnicou. Menu Zobraziť je v popredí a možnosti iCloud sťahovanie a Stav iCloudu sú zväčšené.
 5. Zobrazia sa stĺpce iCloud sťahovanie a Stav iCloudu.


Ikony iCloud sťahovania

Ak máte v aplikácii iTunes zapnuté zobrazenie stĺpca iCloud sťahovanie, môžu sa vám zobrazovať tieto ikony.

 

Dostupné na stiahnutie

Táto ikona sa zobrazuje, ak je skladba dostupná v iCloud Hudobnej knižnici, no ešte nebola uložená vo vašom počítači.

Duplikát

Táto ikona sa zobrazuje, ak v knižnici iTunes v počítači existuje duplikát tejto skladby. Táto ikona sa zobrazí vedľa duplikátov, ktoré neboli odoslané do iCloud Hudobnej knižnice.

Čaká sa

Táto ikona sa zobrazuje, ak práve prebieha párovanie skladby a proces ešte nebol dokončený. Ak chcete vyriešiť tento problém, skúste aktualizovať iCloud Hudobnú knižnicu (Súbor > Knižnica > Aktualizovať iCloud Hudobnú knižnicu).

Neodoslané

Táto ikona sa zobrazuje, ak do iCloud Hudobnej knižnice pridáte skladbu z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch, no skladbu nie je možné spárovať a neodošle sa z Macu alebo PC. Ak chcete skladbu odoslať, zapnite iCloud Hudobnú knižnicu v počítači, v ktorom je uložený celý audiosúbor.

Odstránené

Táto ikona sa zobrazuje, ak odstránite skladbu z iCloud Hudobnej knižnice v inom počítači. Skladby vymazané z iCloud Hudobnej knižnice sa okamžite vymažú aj z pridružených zariadení so systémom iOS, no zostanú uložené v ostatných pridružených počítačoch, až kým ich manuálne nevymažete.

Nevhodné

Táto ikona sa zobrazuje vedľa položiek, ktoré nemožno pridať do iCloud Hudobnej knižnice. Skladba môže byť označená ako nevhodná, ak nebola zakúpená v obchode iTunes Store alebo bola zakúpená pomocou iného účtu Apple ID, prípadne ak je hudobný súbor väčší ako 200 MB, je dlhší ako dve hodiny alebo bol zakódovaný s bitovou rýchlosťou 96 kb/s alebo nižšou.

Chyba

Táto ikona sa môže zobraziť, ak je zvukový súbor poškodený alebo sa pri odosielaní skladby vyskytla chyba. Ak chcete vyriešiť tento problém, skúste aktualizovať iCloud Hudobnú knižnicu (Súbor > Knižnica > Aktualizovať iCloud Hudobnú knižnicu). Ak aktualizácia tento problém nevyrieši, skúste importovať novú kópiu skladby do knižnice iTunes.

 

Už nie je k dispozícii

Táto ikona znamená, že položka už nie je k dispozícii v katalógu Apple Music.Stav iCloudu

Jednotlivé stavy v stĺpci Stav iCloudu vám prezradia, či bola skladba zakúpená v obchode iTunes Store, pridaná zo služby Apple Music, spárovaná pomocou služby iTunes Match, odoslaná alebo inak pridaná.

 • Apple Music: Túto skladbu ste pridali z katalógu Apple Music.
 • Zhodné: Táto skladba bola spárovaná pomocou služby Apple Music alebo iTunes Match.
 • Zakúpené: Túto skladbu ste si zakúpili v obchode iTunes Store.
 • Odoslané: Túto skladbu ste odoslali do iCloud Hudobnej knižnice z disku CD alebo z iného zdroja.
 • Neodoslané: Túto skladbu ste pridali do iCloud Hudobnej knižnice z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch, no v počítači, ktorý práve používate, nie je tento zvukový súbor uložený, takže ho nie je možné odoslať.
 • Nevhodné: Počítač nemá oprávnenie prehrať túto skladbu alebo tento typ súboru nie je možné pridať do iCloud Hudobnej knižnice. Skladba môže byť označená ako nevhodná, ak nebola zakúpená v obchode iTunes Store alebo bola zakúpená pomocou iného účtu Apple ID, prípadne ak je hudobný súbor väčší ako 200 MB, je dlhší ako dve hodiny alebo bol zakódovaný s bitovou rýchlosťou 96 kb/s alebo nižšou.
 • Čaká sa: Táto skladba je práve v procese párovania, ktorý ešte nebol dokončený, alebo čaká na odoslanie do iCloud Hudobnej knižnice.
 • Odstránené: Táto skladba je uložená v počítači, no z iCloud Hudobnej knižnice bola vymazaná.

Ak skladba, ktorú ste si zakúpili s účtom Apple ID, obsahuje ochranu DRM (Digital Rights Management) a táto skladba už nie je dostupná v obchode iTunes Store, odošle sa do iCloud Hudobnej knižnice v chránenom formáte DRM. Skladbu si môžete stiahnuť v rovnakom chránenom formáte DRM, no na jej prehranie musíte najskôr autorizovať počítač.

Skladba obsahujúca ochranu DRM, ktorá bola zakúpená s použitím iného účtu Apple ID a ktorú nebolo možné spárovať, sa neodošle do iCloud Hudobnej knižnice.


Skladby sú zobrazené v svetlosivej farbe

Skladby sa môžu v aplikácii iTunes zobrazovať v svetlosivej farbe z rôznych príčin. Tu sú príklady:

 • Nepripojili ste sa k iCloud Hudobnej knižnici. Ak sa v pravom hornom rohu aplikácie iTunes zobrazuje ikona Odpojené, nemáte pripojenie k iCloud Hudobnej knižnici. Kliknutím na túto ikonu sa znova pripojíte.
 • Skladba sa nenachádza v službe Apple Music alebo nie je dostupná vo vašej krajine alebo oblasti. Tieto skladby sa zobrazujú sivo aj pri vyhľadávaní v Apple Music.
 • Máte zapnuté obmedzenia pre nevhodné skladby. Prečítajte si ďalšie informácie o obmedzeniach.
 • Umelec alebo poskytovateľ obsahu urobil zmeny alebo úpravy albumu. Je možné, že budete musieť odstrániť album z knižnice a znova ho pridať z katalógu Apple Music.


Ďalšie ikony služby iCloud

Tieto ikony sa môžu zobrazovať v pravom hornom rohu aplikácie iTunes pod vyhľadávacím poľom. Nezobrazujú sa v stĺpci iCloud sťahovanie.

Pripája sa

Táto ikona sa zobrazuje, keď po prvýkrát zapnete iCloud Hudobnú knižnicu alebo keď aktualizujete knižnicu iTunes (Súbor > Knižnica > Aktualizovať knižnicu iTunes). Znamená to, že aplikácia iTunes sa pripája k iCloud Hudobnej knižnici alebo jej odosiela aktualizácie.

Odpojené

Táto ikona znamená, že iCloud Hudobná knižnica je nedostupná. Je možné, že došlo k problému so spojením aplikácie iTunes a obchodu iTunes Store alebo máte v iCloud Hudobnej knižnici uložených priveľa položiek.* Možno ste sa stretli aj s tým, že skladby majú svetlosivú farbu.

 

* V hudobnej knižnici môžete mať najviac 100 000 skladieb. Skladby zakúpené z obchodu iTunes Store sa do tohto limitu nezapočítavajú.


Dátum zverejnenia: