Identifikácia ikon stavu v podobe oblakov v hudobnej knižnici na Macu alebo PC

Ak si predplatíte Apple Music, môžete nahrať svoju hudobnú knižnicu, aby ste k nej mali prístup vo všetkých zariadeniach. Prečítajte si, ako zistiť stav nahratia hudobnej knižnice a čo znamenajú jednotlivé ikony oblakov vedľa skladieb.

Zistenie stavu nahratia jednotlivých skladieb v hudobnej knižnici

Keď zapnete funkciu Synchronizovať knižnicu v apke Hudba alebo keď zapnete iCloud Hudobnú knižnicu v iTunes, služba Apple Music nahrá a spáruje všetky skladby vo vašej hudobnej knižnici.

Kontrola stavu nahratia jednotlivých skladieb:

  1. Na Macu otvorte apku Hudba. Na PC otvorte iTunes, vo vyskakovacom menu vyberte Hudba a potom kliknite na Knižnica.
  2. Na postrannom paneli vyberte položku Skladby.
  3. V lište vyberte položky Zobraziť > Možnosti zobrazenia.
  4. Vyberte položky Stiahnuť z cloudu a Stav v cloude.

Okno apky Hudba s možnosťami zobrazenia vrátane možností iCloud sťahovanie a Stav iCloudu


Ikony stavu v podobe oblakov

Ak sa vedľa skladby zobrazuje ikona stavu v podobe oblaku, nižšie si prečítajte, čo znamená.

Ikona Stiahnuť

Dostupné na stiahnutie

Skladba nie je v zariadení stiahnutá a dá sa prehrávať len vtedy, ak je zariadenie pripojené na internet. Ak chcete skladbu počúvať, aj keď nie ste pripojený na internet, klepnutím alebo kliknutím na ikonu Stiahnuť Ikona Stiahnuť si skladbu stiahnite do zariadenia.

Ikona Duplikát

Duplikát

V hudobnej knižnici v počítači už máte duplicitnú verziu rovnakej skladby. Duplicitné skladby sa nenahrajú ani sa v zariadeniach nesynchronizujú.

Ikona Odstránené

Odstránené

Vo viacerých počítačoch máte zapnutú synchronizáciu knižnice, pričom v jednom z nich bola skladba vymazaná. Skladby, ktoré vymažete z hudobnej knižnice, sa okamžite odstránia z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch, ale zostanú v ostatných priradených počítačoch, kým ich nevymažete manuálne.

Ikona Nevhodné

Nevhodné

Je možné, že služba Apple Music nebude môcť nahrať skladbu, pretože nebola zakúpená v iTunes Store, bola zakúpená pomocou iného Apple ID alebo je súbor príliš veľký.

Ikona Chyba

Chyba

Súbor skladby je poškodený alebo sa počas nahrávania vyskytla chyba. Tento problém skúste vyriešiť tak, že vyberiete položky Súbor > Knižnica > Aktualizovať iCloud Hudobnú knižnicu. Ak aktualizácia tento problém nevyrieši, skúste do hudobnej knižnice naimportovať novú kópiu skladby.

Ikona Oblak s prerušovaným okrajom

Oblak s prerušovaným okrajom

Skladba čaká na nahratie, nedá sa spárovať, už nie je k dispozícii v katalógu Apple Music alebo ešte nebola vydaná. Prečítajte si, čo robiť, ak nahrávanie trvá dlho.


Dátum zverejnenia: