GarageBand pre systém iOS a Logic Remote: Hranie na dotykových nástrojoch alebo vykonávanie iných akcií má neočakávané výsledky

Keď hráte na dotykových nástrojoch alebo stláčate klávesové skratky, môže dôjsť k neočakávanej akcii:

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.
  • prepínanie medzi aplikáciami,
  • otvorenie panela multitaskingu,
  • otvorenie ovládacieho centra,
  • prechod na plochu,
  • vykonanie neočakávanej akcie po zodvihnutí prsta (nie po klepnutí).

K tomuto problému môže dochádzať, ak je zapnutá funkcia Gestá multitaskingu (len v iPade) alebo funkcia Prístup v aplikáciách ovládacieho centra. Tieto nastavenia sú predvolene zapnuté:

  1. Vypnite funkciu Gestá multitaskingu v ponuke Nastavenia > Všeobecné.
  2. Vypnite funkciu Prístup v aplikáciách v ponuke Nastavenia > Ovládacie centrum.
Dátum zverejnenia: