Aplikácia Mail sa pri zobrazovaní určitých správ neočakávane ukončí

Pri pokuse o zobrazenie nesprávne vytvorenej alebo poškodenej e-mailovej správy sa aplikácia Mail môže neočakávane ukončiť.

Aplikácia Mail sa môže ukončiť, keď sa pokúsite zobraziť nesprávne vytvorenú alebo poškodenú e-mailovú správu, a môže sa neustále ukončovať, kým príslušná správa zostáva vybraná. Problém môžete odstrániť vymazaním správy podľa týchto krokov:

  1. Pri otváraní aplikácie Mail stlačte kláves Shift a držte ho stlačený. Aplikácia Mail sa otvorí bez toho, aby sa vybrala niektorá správa alebo schránka.
  2. Ak sa aplikácia Mail otvorí a nevidieť žiadne okná, vyberte položku Súbor > Nové okno prehliadača.
  3. Skryte časť okna s prehliadačom správ opatrným potiahnutím tenkej oddeľovacej priečky medzi touto časťou a zoznamom správ. Ťahajte priečku, až kým sa v aplikácii Mail neprestane zobrazovať prehliadač správ a zobrazený zostane len zoznam správ. V tomto zobrazení je možné zobrazovať správy len tak, že ich otvoríte dvojitým kliknutím.
  4. Jedným kliknutím na príslušnú správu ju vyberte bez toho, aby sa otvorila. Potom stlačte kláves Delete.

Ak sa aplikácia Mail bude pri otváraní aj naďalej ukončovať, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: