Odstránenie problémov spôsobených zmenou povolení pre položky v domovskom priečinku

Ak pre položky v domovskom priečinku zmeníte povolenia na čítanie alebo zápis, bude nutné povolenia resetovať, aby sa zabránilo určitým problémom.

Domovský priečinok  obsahuje mnoho súborov a aplikácií, pre ktoré majú aplikácie v Macu povolenie na čítanie alebo úpravy. Ak zmenu týchto povolení vykonávate v okne Informácie alebo iným spôsobom, môžu sa vyskytnúť problémy podobné nasledujúcim:

 • Zmeny vykonané v Systémových nastaveniach nezostanú po opustení Systémových nastavení uložené.
 • Zmeny Docku, ktoré vykonáte, sa po odhlásení z používateľského účtu neuložia.
 • Okná otvorené pri vašom poslednom odhlásení alebo ukončení aplikácie (pred zmenou povolení) sa po prihlásení alebo otvorení aplikácie znova otvoria.
 • Pri presúvaní určitých položiek v domovskom priečinku sa zobrazuje výzva na zadanie mena a hesla správcu.
 • Opakovane sa zobrazuje správa o tom, že systém macOS potrebuje opraviť Knižnicu, aby bolo možné spúšťať aplikácie.
 • Pri ukladaní zmien pre položku sa zobrazí správa, že je súbor uzamknutý alebo že nemáte povolenie na uloženie.
 • Náhľad, TextEdit alebo iné aplikácie v izolovanom priestore sa po otvorení neočakávane ukončujú.
 • Zobrazí sa upozornenie o tom, že štartovací disk nemá k dispozícii žiadne ďalšie miesto na pamäť aplikácie.
 • Monitor aktivity ukazuje, že proces Safari alebo SafariDAVClient využíva veľké množstvo systémových prostriedkov.
 • Mac pracuje pomaly.
 • Služba iTunes oznamuje, že zariadenie nemožno synchronizovať.
 • Fotky a videá, ktoré importujete do aplikácie Fotky alebo iPhoto, sa v príslušnej aplikácii nezobrazia, ale zobrazujú sa vo Finderi. Je tiež možné, že knižnicu treba aktualizovať alebo znova vybrať pri každom otvorení aplikácie Fotky alebo iPhoto.

Resetovanie povolení

Ak sa problém začal vyskytovať po zmene povolení pre položky v domovskom priečinku, resetujte povolenia:

 1. Na lište Findera vyberte položku Prejsť > Domov. Otvorí sa domovský priečinok.
 2. Vyberte položky Súbor > Informácie. Otvorí sa okno Informácie pre domovský priečinok.
 3. Ak sekcia Zdieľanie a práva v dolnej časti okna nie je otvorená, otvorte ju kliknutím na trojuholník  v tejto sekcii.
 4. Ak sa na tlačidle Zámok v dolnej časti okna zobrazuje zamknutý zámok zámok, kliknite naň a zadajte meno a heslo správcu.
 5. Kliknite na menu Akcia  v dolnom rohu okna a vyberte položku Použiť na zahrnuté položky. Potvrďte akciu kliknutím na tlačidlo OK. V hornej časti okna sa zobrazí indikátor priebehu.
 6. Keď indikátor priebehu dosiahne koniec, otvorte aplikáciu Terminál, ktorá sa nachádza v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie.
 7. Do Terminálu vložte alebo zadajte tento príkaz a stlačte kláves Return:

  diskutil resetUserPermissions / `id -u`

  Na klávesniciach s americkou angličtinou sa znak ` nachádza priamo nad klávesom Tab. Ak sa po zadaní príkazu diskutil v Termináli zobrazí informácia o tom, že sa povolenia pre domovský adresár používateľa nepodarilo resetovať (chyba -69841), zadajte príkaz chflags -R nouchg ~ a potom zadajte príkaz diskutil znova.

 8. Po dokončení procesu ukončite Terminál.
 9. Reštartujte počítač a potom vyskúšajte, či sa problém odstránil.
 10. Ak problém pretrváva, preinštalujte systém macOS.
Dátum zverejnenia: