Odstránenie problémov spôsobených zmenou povolení pre položky v domovskom priečinku

Ak pre položky v domovskom priečinku zmeníte povolenia na čítanie alebo zápis, bude nutné povolenia resetovať, aby sa zabránilo určitým problémom.

Domovský priečinok  obsahuje mnoho súborov a aplikácií, pre ktoré majú aplikácie v Macu povolenie na čítanie alebo úpravy. Ak zmenu týchto povolení vykonávate v okne Informácie alebo iným spôsobom, môžu sa vyskytnúť problémy podobné nasledujúcim:

 • Zmeny vykonané v Systémových nastaveniach nezostanú po opustení Systémových nastavení uložené.
 • Zmeny Docku, ktoré vykonáte, sa po odhlásení z používateľského účtu neuložia.
 • Okná otvorené pri vašom poslednom odhlásení alebo ukončení aplikácie (pred zmenou povolení) sa po prihlásení alebo otvorení aplikácie znova otvoria.
 • Pri presúvaní určitých položiek v domovskom priečinku sa zobrazuje výzva na zadanie mena a hesla správcu.
 • Opakovane sa zobrazuje správa o tom, že systém macOS potrebuje opraviť Knižnicu, aby bolo možné spúšťať aplikácie.
 • Pri ukladaní zmien pre položku sa zobrazí správa, že je súbor uzamknutý alebo že nemáte povolenie na uloženie.
 • Náhľad, TextEdit alebo iné aplikácie v izolovanom priestore sa po otvorení neočakávane ukončujú.
 • Zobrazí sa upozornenie o tom, že štartovací disk nemá k dispozícii žiadne ďalšie miesto na pamäť aplikácie.
 • Monitor aktivity ukazuje, že proces Safari alebo SafariDAVClient využíva veľké množstvo systémových prostriedkov.
 • Mac pracuje pomaly.
 • Služba iTunes oznamuje, že zariadenie nemožno synchronizovať.
 • Fotky a videá, ktoré importujete do aplikácie Fotky alebo iPhoto, sa v príslušnej aplikácii nezobrazia, ale zobrazujú sa vo Finderi. Je tiež možné, že knižnicu treba aktualizovať alebo znova vybrať pri každom otvorení aplikácie Fotky alebo iPhoto.

Resetovanie povolení

Ak sa problém začal vyskytovať po zmene povolení pre položky v domovskom priečinku , resetujte povolenia vykonaním nasledujúcich krokov.

 1. Na lište Findera vyberte položku Prejsť > Domov. Otvorí sa domovský priečinok.
 2. Vyberte položky Súbor > Informácie. Otvorí sa okno Informácie pre domovský priečinok.
 3. Ak sekcia Zdieľanie a práva v dolnej časti okna nie je otvorená, otvorte ju kliknutím na trojuholník  v tejto sekcii.
 4. Ak má tlačidlo Zámok v dolnej časti okna podobu zamknutého zámku zámok, kliknite naň a zadajte meno a heslo správcu.
 5. Kliknite na menu akcií  v dolnej časti okna a vyberte položku Použiť na zahrnuté položky. Potvrďte akciu kliknutím na tlačidlo OK. V hornej časti okna sa zobrazí indikátor priebehu.
 6. Keď indikátor priebehu dosiahne koniec, otvorte aplikáciu Terminál, ktorá sa nachádza v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie.
 7. V Termináli vložte alebo zadajte príkaz diskutil resetUserPermissions / `id -u` a potom stlačte kláves Return.
  Na klávesniciach s americkou angličtinou sa znak ` nachádza priamo nad klávesom Tab.
 8. Ak sa v Termináli zobrazí informácia o tom, že sa povolenia nepodarilo resetovať, prejdite k ďalšej časti.
 9. Keď sa proces dokončí, reštartujte Mac.

Ak sa v Termináli zobrazí informácia o tom, že sa povolenia nepodarilo resetovať

Ak sa pri vykonávaní predchádzajúcich krokov zobrazila správa o tom, že sa povolenia pre domovský adresár používateľa nepodarilo resetovať (chyba -69841), postupujte podľa týchto krokov.

Ak v Macu používate systém macOS Mojave

 1. Ukončite aplikáciu Terminál.
 2. Zvoľte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na položku Bezpečnosť a súkromie a potom kliknite na položku Súkromie.
 3. Kliknite na zámok  a zadajte správcovské heslo.
 4. V zozname položiek vľavo vyberte položku Plný prístup k disku. 
 5. Pridajte Terminál do zoznamu aplikácií s povoleným plným prístupom k disku: Buď použite tlačidlo na pridanie , alebo aplikáciu Terminál jednoducho potiahnite do priestoru nad ním. 
 6. Otvorte Terminál a zadajte príkaz chflags -R nouchg ~.
 7. Znovu zadajte príkaz diskutil resetUserPermissions / `id -u`.
 8. Keď sa proces dokončí, reštartujte Mac.
 9. Zvoľte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na položku Bezpečnosť a súkromie a potom kliknite na položku Súkromie.
 10. Kliknite na zámok  a zadajte správcovské heslo.
 11. V zozname položiek vľavo vyberte položku Plný prístup k disku. 
 12. Teraz môžete Terminál odstrániť zo zoznamu aplikácií s povoleným plným prístupom k disku alebo len zrušiť zaškrtnutie políčka pri položke Terminál. 

Ak v Macu používate systém macOS High Sierra alebo starší

 1. Zadajte príkaz chflags -R nouchg ~.
 2. Znovu zadajte príkaz diskutil resetUserPermissions / `id -u`.
 3. Keď sa proces dokončí, reštartujte Mac.
Dátum zverejnenia: