Kontakty, kalendáre alebo pripomienky v iCloude sa nesynchronizujú

Prečítajte si, ako postupovať, ak potrebujete pomoc. Napríklad keď sa zmeny, ktoré ste vykonali na jednom zariadení, neprejavia na všetkých vašich zariadeniach.

Čo je potrebné skontrolovať ako prvé

Po vykonaní každého z nasledujúcich krokov skontrolujte, či ešte potrebujete pomoc. 

 1. Skontrolujte stav systému pre Kontakty, Kalendáre a Pripomienky v iCloude.
 2. Ak sa pripomienka na niektorých zariadeniach nezobrazuje, uistite sa, že na každom zariadení používate najnovšiu verziu systému iOS, iPadOS alebo macOS. Upgradované pripomienky a zdieľané pripomienky v systéme iOS 13 a novšom alebo v systéme macOS Catalina a novšom nie sú kompatibilné so staršími verziami systémov iOS a macOS. Prečítajte si viac.
 3. Skontrolujte, či máte na iPhone, iPade, iPode touch, Macu alebo PC správne nastavený dátum a čas.
 4. Skontrolujte, či ste na všetkých zariadeniach prihlásený do iCloudu pomocou toho istého Apple ID. Potom skontrolujte, či máte zapnuté Kontakty, Kalendáre a Pripomienky* v nastaveniach iCloudu. 
 5. Skontrolujte pripojenie na internet. Otvorte Safari a prejdite na stránku www.apple.com/sk. Ak stránku nemôžete otvoriť, prečítajte si, čo robiť.
 6. Skontrolujte, či máte prístup na zabezpečené webové stránky. Otvorte Safari a prejdite na stránku svojho Apple ID. Ak sa stránka nedá otvoriť, požiadajte o pomoc svojho poskytovateľa internetových služieb.
 7. Uistite sa, že ste neprekročili limit úložiska iCloud ani limity úložiska pre Kontakty, Kalendáre a Pripomienky v iCloude

* Na PC s Outlookom 2016 alebo novším sa Pripomienky nazývajú Úlohy. 

Vyskúšajte postup pre svoje zariadenie

Ak stále potrebujete pomoc, skúste na zariadení vykonať nasledujúce kroky.

iOS 13 a iPadOS alebo novší

Po každom kroku skontrolujte kontakty, kalendáre alebo pripomienky. 

Obnovte kontakty a kalendáre

Ak si chcete obnoviť kontakty, otvorte Kontakty a potiahnite po zozname nadol. Ak si chcete obnoviť skupiny kontaktov, klepnite na Skupiny v ľavom hornom rohu a potom potiahnite prstom nadol po zozname. 

Kalendáre môžete obnoviť takto:

 1. Otvorte apku Kalendár.
 2. Klepnite na tab Kalendáre.
 3. Potiahnutím zoznamu nadol aktualizujte udalosti.

Skontrolujte nastavenia apiek

 1. Uistite sa, že na zariadení máte zapnuté Kontakty, Kalendáre a Pripomienky
 2. Ak v Kontaktoch alebo Kalendároch používate niekoľko skupín alebo účtov, uistite sa, že sú Kontakty a Kalendáre v iCloude nastavené tak, aby sa zobrazovali:
  • Otvorte apku Kontakty a klepnite na Skupiny v ľavom hornom rohu. Uistite sa, že je vybratá možnosť iCloud – všetko.
  • Otvorte apku Kalendár a klepnite na tab Kalendáre. Uistite sa, že sú vybraté všetky kalendáre v iCloude. 
 3. Zmeňte nastavenie toho, ako často sa majú kalendáre aktualizovať: 
  1. Klepnite na Nastavenia a potom na Kalendár.
  2. Klepnite na Synchronizovať.
  3. Ak je vybratá možnosť Všetky udalosti, vyberte namiesto toho konkrétne obdobie, napríklad Udalosti staré 1 mesiac. Ak je vybraté konkrétne obdobie, vyberte namiesto toho možnosť Všetky udalosti. 
  4. Vráťte sa na plochu. 
  5. Počkajte niekoľko minút a potom otvorte apku Kalendár. Klepnite na tab Kalendáre a potiahnutím nadol obnovte informácie.

Keďže sa kalendár Narodeniny v iCloude aktualizuje raz denne, je možné, že zmeny v narodeninách v apke Kalendár uvidíte až v nasledujúci deň.

Nastavte iCloud Kontakty, Kalendáre a Pripomienky ako predvolené

Ak máte kontakty, kalendáre a pripomienky v iCloude, vaše informácie sa budú aktualizovať automaticky. Ak sú vaše informácie uložené v účte tretej strany, ako je napríklad Google alebo Yahoo, môžete predvolený účet zmeniť na iCloud. Zmena predvoleného účtu na iCloud nespôsobí presunutie vašich existujúcich údajov zo služby tretej strany do iCloudu.

Kontakty

Pozrite sa, v ktorom účte máte kontakty:

 1. Otvorte apku Kontakty a klepnite na Skupiny v ľavom hornom rohu.
 2. Zrušte výber možnosti Všetky [z účtu] pre všetky účty iných poskytovateľov, ako je napríklad Gmail alebo Yahoo.
 3. Uistite sa, že vybratá možnosť iCloud – všetko.
 4. Klepnutím na Hotovo zobrazte zoznam kontaktov. Ak sa požadovaný kontakt nezobrazuje, znamená to, že je uložený v inom účte.
 5. Ak máte kópiu kontaktov zo služby tretej strany uloženú vo formáte vCard vo verzii 3.0 alebo novšej, môžete importovať kontakty do iCloudu.

Nastavte si pre kontakty ako predvolený účet iCloud:

 1. Klepnite na Nastavenia a potom klepnite na Kontakty.
 2. Klepnite na Predvolený účet.
 3. Vyberte iCloud.

Kalendáre a Pripomienky

Ak chcete zistiť, v ktorom účte máte kalendáre, otvorte apku Kalendár a klepnite na tab Kalendáre. 

Nastavte si kalendár v iCloude ako predvolený kalendár:

 1. Klepnite na Nastavenia a potom na Kalendár.
 2. Klepnite na Predvolený kalendár. 
 3. Klepnutím na kalendár pod položkou iCloud ho nastavte ako predvolený.

Nastavte zoznam pripomienok v iCloude ako predvolený zoznam: 

 1. Klepnite na Nastavenia a potom klepnite na Pripomienky.
 2. Klepnite na Predvolený zoznam. 
 3. Klepnutím na zoznam pod položkou iCloud ho nastavte ako predvolený.

Reštartujte apku Kontakty, Kalendár alebo Pripomienky

 1. Zatvorte apku.
 2. Vráťte sa na plochu.
 3. Počkajte minútu a potom apku znova otvorte. 

Vypnite apku Kontakty, Kalendár alebo Pripomienky v iCloude a potom ju znova zapnite

 1. Klepnite na Nastavenia > [vaše meno] > iCloud. 
 2. Potiahnutím prstom vypnite Kontakty, Kalendáre a Pripomienky.*
 3. Ak sa vaše kalendáre alebo pripomienky zobrazujú na stránke iCloud.com alebo na niektorom z vašich zariadení, môžete vybrať možnosť Vymazať z [zariadenie]. V opačnom prípade vyberte možnosť Ponechať na [zariadenie].
 4. Počkajte niekoľko minút a potom znova zapnite Kontakty, Kalendáre alebo Pripomienky.

* Zo zariadenia sa vymažú lokálne pripomienky, ale vaše informácie sa z iCloudu nevymažú. Po opätovnom zapnutí Pripomienok sa pripomienky v zariadení znova synchronizujú.

Reštartujte iPhone, iPad alebo iPod touch

Prečítajte si, ako reštartovať iPhone, iPad alebo iPod touch.

iOS 12

Po každom kroku skontrolujte kontakty, kalendáre alebo pripomienky. 

Obnovte kontakty, kalendáre a pripomienky

Ak si chcete obnoviť kontakty, otvorte Kontakty a potiahnite po zozname nadol. Ak si chcete obnoviť skupiny kontaktov, klepnite na Skupiny v ľavom hornom rohu a potom potiahnite prstom nadol po zozname. 

Kalendáre a pripomienky môžete obnoviť takto: 

 1. Otvorte apku Kalendár.
 2. Klepnite na tab Kalendáre.
 3. Potiahnutím zoznamu smerom nadol obnovte udalosti a pripomienky.

Skontrolujte nastavenia apiek

 1. Uistite sa, že na zariadení máte zapnuté Kontakty, Kalendáre a Pripomienky
 2. Ak v Kontaktoch alebo Kalendároch používate niekoľko skupín alebo účtov, uistite sa, že sú Kontakty a Kalendáre v iCloude nastavené tak, aby sa zobrazovali:
  • Otvorte apku Kontakty a klepnite na Skupiny v ľavom hornom rohu. Uistite sa, že je vybratá možnosť iCloud – všetko.
  • Otvorte apku Kalendár a klepnite na tab Kalendáre. Uistite sa, že je vybratá možnosť iCloud – všetko. 
 3. Zmeňte nastavenie toho, ako často sa majú kalendáre a pripomienky aktualizovať: 
  1. Klepnite na Nastavenia > Kalendár alebo klepnite na Nastavenia > Pripomienky.
  2. Klepnite na Synchronizovať.
  3. Ak je vybratá možnosť Všetky udalosti alebo Všetky pripomienky, vyberte namiesto toho konkrétne obdobie, napríklad Udalosti staré 1 mesiac alebo Pripomienky staré 1 mesiac. Ak je vybraté konkrétne obdobie, vyberte namiesto toho možnosť Všetky udalosti alebo Všetky pripomienky. 
  4. Stlačte tlačidlo Domov. 
  5. Počkajte niekoľko minút. Otvorte apku Kalendár, klepnite na tab Kalendáre a potiahnutím nadol obnovte informácie.

Keďže sa kalendár Narodeniny v iCloude aktualizuje raz denne, je možné, že zmeny v narodeninách v apke Kalendár uvidíte až v nasledujúci deň.

Nastavte iCloud Kontakty, Kalendáre a Pripomienky ako predvolené

Ak máte kontakty, kalendáre a pripomienky v iCloude, vaše informácie sa budú aktualizovať automaticky. Skontrolujte, či máte informácie v iCloude alebo v účte iného poskytovateľa, ako je napríklad Google alebo Yahoo. Potom nastavte svoj účet v iCloude ako predvolený.

Kontakty

Pozrite sa, v ktorom účte máte kontakty: 

 1. Otvorte apku Kontakty a klepnite na Skupiny v ľavom hornom rohu.
 2. Zrušte výber možnosti Všetky [z účtu] pre všetky účty iných poskytovateľov, ako je napríklad Gmail alebo Yahoo.
 3. Uistite sa, že vybratá možnosť iCloud – všetko.
 4. Klepnutím na Hotovo zobrazte zoznam kontaktov. Ak sa požadovaný kontakt nezobrazuje, znamená to, že je uložený v inom účte.
 5. Môžete ho importovať zo služby iného poskytovateľa do iCloudu.

Nastavte si pre kontakty ako predvolený účet iCloud:

 1. Klepnite na Nastavenia > Kontakty.
 2. Klepnite na Predvolený účet.
 3. Vyberte iCloud.

Kalendáre a Pripomienky

Pozrite sa, v ktorom účte máte kalendáre:

 1. Otvorte apku Kalendár. 
 2. Klepnutím otvorte udalosť.
 3. Klepnutím na názov kalendára skontrolujte, či je udalosť v kalendári v iCloude.

Nastavte si kalendár v iCloude ako predvolený kalendár:

 1. Klepnite na Nastavenia > Kalendár.
 2. Klepnite na Predvolený kalendár. 
 3. Klepnutím na kalendár pod položkou iCloud ho nastavte ako predvolený.

Pozrite sa, v ktorom účte máte pripomienky: 

 1. Otvorte apku Pripomienky.
 2. Klepnutím na názov zoznamu v ľavom hornom rohu zobrazte všetky svoje zoznamy.
 3. Pozrite sa, či je zoznam uložený vo vašom zariadení alebo v iCloude. Otvorte zoznam a klepnite na Upraviť. Ak sa zobrazuje možnosť Zdieľanie, zoznam je v iCloude.

Keď vytvárate pripomienku, môžete vybrať, či sa má uložiť v iCloude alebo v zariadení so systémom iOS.

Reštartujte apku Kontakty, Kalendár alebo Pripomienky

 1. Dvojitým stlačením tlačidla Domov zobrazte otvorené apky.
 2. Nájdite apku a potom ju potiahnutím nahor zavrite.
 3. Stlačením tlačidla Domov sa vráťte na plochu.
 4. Počkajte minútu a potom apku otvorte znova.

Vypnite apku Kontakty, Kalendár alebo Pripomienky v iCloude a potom ju znova zapnite

 1. Klepnite na Nastavenia > [vaše meno] > iCloud. 
 2. Potiahnutím prstom vypnite možnosti Kontakty, Kalendáre a Pripomienky.*
 3. Ak sa vaše kalendáre alebo pripomienky zobrazujú na stránke iCloud.com alebo na niektorom z vašich zariadení, môžete vybrať možnosť Vymazať z [zariadenie]. V opačnom prípade vyberte možnosť Ponechať na [zariadenie].
 4. Počkajte niekoľko minút a potom znova zapnite možnosť Kontakty, Kalendáre alebo Pripomienky.

*Zo zariadenia sa vymažú lokálne pripomienky, ale vaše informácie z iCloudu sa nevymažú. Po opätovnom zapnutí Pripomienok sa pripomienky v zariadení znova synchronizujú.

Reštartujte iPhone, iPad alebo iPod touch

Reštartujte zariadenie. Prečítajte si, ako reštartovať iPhone, iPad alebo iPod touch.

Vynúťte synchronizáciu dát kalendára na hodinkách Apple Watch

Ak chcete na hodinkách Apple Watch vynútiť synchronizáciu dát kalendára, postupujte takto:

 1. Na iPhone otvorte apku Watch a klepnite na tab Moje hodinky.
 2. Klepnite na Všeobecné a potom na Resetovať.
 3. Klepnite na Resetovať synchronizované dáta.

Ak iný člen rodiny nastaví vaše hodinky Apple Watch za vás, nebudete môcť vynútiť synchronizáciu dát kalendára. 

macOS

Po každom kroku skontrolujte kontakty, kalendáre alebo pripomienky.

Obnovte kalendáre a pripomienky

Kalendáre si môžete obnoviť v apke Kalendáre:

 1. Otvorte apku Kalendár.
 2. Vyberte Zobraziť.
 3. Aktualizujte kalendáre.

Keďže sa kalendár Narodeniny v iCloude aktualizuje raz za hodinu, je možné, že zmeny v narodeninách v apke Kontakty alebo Kalendár uvidíte až o hodinu.

Ak chcete pripomienky obnoviť, ukončite apku Pripomienky a znova ju otvorte. 

Skontrolujte predvolený účet Kalendára, Pripomienok a Kontaktov

Ak svoje udalosti ukladáte a upravujete v iCloude, a nie inde, napríklad v účte Na mojom Macu, Exchange alebo Google, iCloud bude kalendáre aktualizovať automaticky. Ak na Macu používate viacero účtov, napríklad iCloud, Gmail a Yahoo, uistite sa, že iCloud je predvoleným účtom apky Kalendár:

 1. Otvorte apku Kalendár.
 2. Vyberte Kalendár > Nastavenia.
 3. Na tabe Všeobecné sa uistite, že jeden z vašich kalendárov v iCloude je nastavený ako predvolený.

Ak svoje kontakty ukladáte a upravujete v iCloude, a nie inde, napríklad v účte Na mojom Macu, Exchange alebo Google, iCloud bude kontakty aktualizovať automaticky. Ak na Macu používate viacero účtov, napríklad iCloud, Gmail a Yahoo, uistite sa, že iCloud je predvoleným účtom apky Kontakty:

 1. Otvorte apku Kontakty.
 2. Vyberte Kontakty > Účty.
 3. Kliknite na tab iCloud a uistite sa, že ste sa prihlásili pomocou svojho Apple ID. 

Pokiaľ máte v Systémových nastaveniach zapnuté Pripomienky, zobrazujú sa vám na Macu pripomienky v iCloude. 

Vypnite apky iCloud Kalendár a iCloud Pripomienky a potom ich znova zapnite

 1. Ukončite apky Kalendár a Pripomienky.
 2. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na Apple ID a potom na iCloud. Ak používate systém macOS Mojave alebo starší, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na iCloud.
 3. Zrušte výber Kalendárov a Pripomienok.* 
 4. Zatvorte Systémové nastavenia a počkajte približne jednu minútu.
 5. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na Apple ID a potom na iCloud. Ak používate systém macOS Mojave alebo starší, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na iCloud. 
 6. Vyberte Kalendáre a Pripomienky.
 7. Otvorte Kalendár a Pripomienky.

* Zo zariadenia sa vymažú lokálne pripomienky, ale vaše informácie sa z iCloudu nevymažú. Po opätovnom zapnutí Pripomienok sa pripomienky v zariadení znova synchronizujú.

Reštartujte počítač

Po reštartovaní počítača skontrolujte, či sa problém vyriešil. 

iCloud.com

Ak nevidíte všetky aktualizácie alebo máte iné problémy, vyskúšajte nasledujúci postup na stránke iCloud.com:

 1. Aktualizujte prehliadač a vyčistite vyrovnávaciu pamäť.
 2. Ak nevidíte aktualizácie z iných zariadení, na stránke iCloud.com otvorte inú apku, napríklad Mail. Potom sa vráťte do apky Kontakty, Kalendár alebo Pripomienky.
 3. Odhláste sa zo stránky iCloud.com a potom sa znova prihláste. 
 4. Vyčistite históriu prezerania. Vyberte História > Vyčistiť históriu.

Keďže sa kalendár Narodeniny v iCloude aktualizuje raz denne, je možné, že zmeny v narodeninách v apke Kalendár uvidíte až v nasledujúci deň.

Ak ste dostali nevyžiadanú požiadavku apky iCloud Kalendár

Ak ste dostali požiadavku kalendára, ktorá je podľa vás pravdepodobne nevyžiadaná, dajte nám vedieť. Prihláste sa na stránku iCloud.com pomocou svojho Apple ID a prejdite do apky Kalendár. Otvorte udalosť, ktorú chcete označiť ako odpad, kliknite na Nahlásiť odpad a potom kliknite na OK. Udalosť automaticky vymažeme z apky Kalendár na všetkých zariadeniach prihlásených s tým istým Apple ID.

Môžete prejsť aj na pozvánku z iPhonu, iPadu, iPodu touch alebo Macu a vybrať Nahlásiť > Vymazať a nahlásiť.

Microsoft Windows

Po každom kroku skontrolujte kontakty, kalendáre alebo pripomienky.

Pripomienky sa v iCloude pre Windows nazývajú Úlohy.

Obnovte zobrazenie programu Outlook

V programe Outlook kliknite na Obnoviť Ikona Obnoviť.

Vypnite iCloud Kontakty, Kalendár a Úlohy a potom ich znova zapnite

 1. Otvorte iCloud pre Windows.
 2. Zrušte začiarknutie políčka „Mail, kontakty, kalendáre a úlohy“ a potom kliknite na tlačidlo Použiť.
 3. Počkajte niekoľko sekúnd, začiarknite políčko „Mail, kontakty, kalendáre a úlohy“ a potom kliknite na tlačidlo Použiť.
 4. Otvorte Outlook.

Uistite sa, že doplnok iCloud Outlook Add-in je aktívny

V programe Outlook 2010 alebo novšom:

 1. Kliknite na menu Súbor.
 2. Kliknite na Možnosti na ľavom paneli.
 3. Na ľavom paneli okna Možnosti programu Outlook kliknite na Doplnky.
 4. Pozrite si zoznam doplnkov v sekcii Aktívne aplikačné doplnky.
 5. Vyberte doplnok iCloud Outlook Add-in.

Prečítajte si o správe doplnkov v Microsoft Outlooku.

Skontrolujte predvolený účet v Outlooku

V programe Outlook 2010 alebo novšom:

 1. Kliknite na menu Súbor.
 2. Vyberte Informácie > Nastavenie konta > Údajové súbory. 
 3. Ak je iCloud uvedený ako predvolený účet v stĺpci Komentáre, vyberte iný účet a kliknite na Predvoliť.

Reštartujte počítač

Po reštartovaní počítača skontrolujte, či sa problém vyriešil.

Ak naďalej potrebujete pomoc

Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple. Môžete použiť aj postup na odstránenie duplicitných kontaktov alebo kalendárov.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: