Kontakty, kalendáre alebo pripomienky v iCloude sa nesynchronizujú

Prečítajte si, ako postupovať, ak potrebujete pomoc. Napríklad keď sa zmeny, ktoré ste vykonali na jednom zariadení, neprejavia na všetkých vašich zariadeniach.

Najskôr vyskúšajte tieto kroky

Skontrolujte, či sú aplikácie iCloud Kontakty, Kalendár a Pripomienky dostupné. Ak došlo k problému, skúste to znova, keď bude vyriešený. Ak nedošlo k žiadnemu problému, vyskúšajte nasledujúce kroky.

Nezabudnite si zálohovať kontakty, kalendáre a pripomienky, aby ste o nič neprišli. 

Dôležité: Upgradované pripomienky nie sú kompatibilné so staršími verziami systémov iOS a macOS. K zdieľaným pripomienkam takisto nebudú mať prístup používatelia so staršími verziami systémov iOS a macOS, kým nevykonajú upgrade.

Po každom kroku skontrolujte, či ešte stále potrebujete pomoc:

 1. Vyhľadajte aktualizácie pre iPhone, iPad, iPod touchMac alebo PC. Na používanie iCloudu musí vaše zariadenie spĺňať systémové požiadavky
 2. Skontrolujte, či je na iPhone, iPade, iPode touch, Macu alebo PC správne nastavený dátum a čas
 3. Uistite sa, že ste sa na všetkých svojich zariadeniach prihlásili do iCloudu pomocou rovnakého Apple ID, a skontrolujte nastavenia.
  • Na iPhone klepnite na položky Nastavenia > [vaše meno] > iCloud. Skontrolujte Apple ID a overte, či máte zapnuté položky, ktoré chcete aktualizovať (Kontakty, Kalendáre alebo Pripomienky).
  • Na Macu vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na položku Apple ID a potom na položku iCloud. Ak používate systém macOS Mojave alebo starší, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na položku iCloud. Skontrolujte Apple ID a overte, že máte vybraté položky, ktoré chcete aktualizovať (Kontakty, Kalendáre alebo Pripomienky).
  • Na PC otvorte aplikáciu iCloud pre Windows. Skontrolujte Apple ID a overte, či máte vybraté položky, ktoré chcete aktualizovať (Mail, Kontakty, Kalendáre a Úlohy).
 4. Ak sa prihlasujete do aplikácií tretích strán pomocou Apple ID, chráňte si účet pomocou dvojfaktorovej autentifikácie a používajte heslo pre konkrétnu aplikáciu. Ak nemáte zariadenia, ktoré sa dajú aktualizovať na systém iOS 9, OS X El Capitan alebo novší, môžete si namiesto toho nastaviť dvojstupňové overovanie.
 5. Otvorte Safari a prechodom na stránku www.apple.com/sk overte pripojenie. Ak stránku nemôžete otvoriť, prečítajte si, ako postupovať pri problémoch s pripojením na internet
 6. Otvorením zabezpečenej webovej stránky, napríklad stránky účtu Apple ID, overte, či máte prístup k portu 443. Ak sa stránka nedá otvoriť, požiadajte o pomoc svojho poskytovateľa internetových služieb. Aby aplikácia Safari mohla aktualizovať informácie v iCloude, potrebuje prístup k portu 443. 
 7. Dodržiavajte obmedzenia objemu dát. Ak tieto obmedzenia prekročíte, vaše dáta sa nebudú aktualizovať.

Ak stále potrebujete pomoc, skúste v zariadení vykonať nasledujúce kroky.

Vyskúšajte tento postup pre svoje zariadenie

Vyberte zariadenie a pozrite si ďalší postup.

iOS 13 a iPadOS

Po každom kroku skontrolujte kontakty, kalendáre alebo pripomienky. 

Obnovte kontakty a kalendáre

Ak chcete obnoviť svoje kontakty, otvorte aplikáciu Kontakty a potiahnite zoznam nadol.

Skupiny kontaktov môžete obnoviť takto:

 1. Otvorte aplikáciu Kontakty.
 2. Klepnite na položku Skupiny v ľavom hornom rohu.
 3. Potiahnutím zoznamu nadol aktualizujte skupiny.

Kalendáre môžete obnoviť takto:

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár.
 2. Klepnite na tab Kalendáre.
 3. Potiahnutím zoznamu nadol aktualizujte udalosti.

Nastavte aplikácie iCloud Kontakty, Kalendáre a Pripomienky ako predvolené

Ak máte kontakty, kalendáre a pripomienky v iCloude, vaše informácie sa budú aktualizovať automaticky. Skontrolujte, či máte informácie v iCloude alebo v účte iného poskytovateľa, ako je napríklad Google alebo Yahoo. Potom nastavte svoj účet v iCloude ako predvolený. Zmena predvoleného účtu v iCloude nespôsobí presunutie vašich existujúcich údajov zo služby tretej strany do iCloudu.

Pozrite sa, v ktorom účte máte kontakty:

 1. Otvorte aplikáciu Kontakty a klepnite na položku Skupiny v ľavom hornom rohu.
 2. Zrušte výber možnosti [Účet] – všetko pre všetky účty iných poskytovateľov, ako je napríklad Gmail alebo Yahoo.
 3. Uistite sa, že vybratá možnosť iCloud – všetko.
 4. Klepnutím na položku Hotovo zobrazte zoznam kontaktov. Ak sa požadovaný kontakt nezobrazuje, znamená to, že je uložený v inom účte.
 5. Ak máte kópiu kontaktov zo služby tretej strany uloženú vo formáte vCard vo verzii 3.0 alebo novšej, môžete importovať kontakty do iCloudu.

Nastavte iCloud ako predvolený účet pre kontakty v systéme iOS 8 alebo novšom:

 1. Klepnite na položku Nastavenia a potom na položku Kontakty.
 2. Klepnite na položku Predvolený účet.
 3. Vyberte položku iCloud.

Ak chcete zistiť, v ktorom účte máte kalendáre, otvorte aplikáciu Kalendár a klepnite na tab Kalendáre. 

Nastavte kalendár iCloudu ako predvolený kalendár:

 1. Klepnite na položku Nastavenia a potom na položku Kalendár.
 2. Klepnite na položku Predvolený kalendár. 
 3. Klepnutím na kalendár pod položkou iCloud ho nastavte ako predvolený.

Nastavte zoznam pripomienok v iCloude ako predvolený zoznam: 

 1. Klepnite na položku Nastavenia a potom na položku Pripomienky.
 2. Klepnite na položku Predvolený zoznam. 
 3. Klepnutím na zoznam pod položkou iCloud ho nastavte ako predvolený.

Skontrolujte nastavenia aplikácie

Uistite sa, že aplikácie iCloud Kontakty a Kalendár sú nastavené tak, aby sa zobrazovali v aplikácii Kontakty alebo Kalendár:

 • Otvorte aplikáciu Kontakty a klepnite na položku Skupiny v ľavom hornom rohu. Uistite sa, že je vybratá možnosť iCloud – všetko.
 • Otvorte aplikáciu Kalendár a klepnite na tab Kalendáre. Uistite sa, že sú vybraté všetky kalendáre v iCloude. 

Uistite sa, že sa zobrazujú vaše pripomienky:

 1. Klepnite na položku Nastavenia a potom na položku [vaše meno].
 2. Klepnite na položku iCloud.
 3. Potiahnutím zapnite možnosť Pripomienky.

Zmeňte, ako často sa majú kalendáre aktualizovať: 

 1. Klepnite na položku Nastavenia a potom na položku Kalendár.
 2. Klepnite na položku Synchronizovať.
 3. Ak je vybratá možnosť Všetky udalosti, vyberte namiesto toho konkrétne obdobie, napríklad Udalosti 1 mesiac dozadu. Ak je vybraté konkrétne obdobie, vyberte namiesto toho možnosť Všetky udalosti. 
 4. Vráťte sa na plochu. 
 5. Počkajte niekoľko minút a potom otvorte aplikáciu Kalendár. Klepnite na tab Kalendáre a potiahnutím nadol obnovte informácie.

Keďže sa kalendár Narodeniny v iCloude aktualizuje raz denne, je možné, že zmeny v narodeninách v aplikácii Kalendár uvidíte až v nasledujúci deň.

Reštartujte aplikáciu Kontakty, Kalendár alebo Pripomienky

 1. Zatvorte aplikáciu.
 2. Vráťte sa na plochu.
 3. Počkajte minútu a potom aplikáciu otvorte znova. 

Vypnite aplikáciu iCloud Kontakty, Kalendár alebo Pripomienky a potom ju znova zapnite

 1. Klepnite na položky Nastavenia, [vaše meno] a potom iCloud. 
 2. Potiahnutím prstom vypnite možnosti Kontakty, Kalendáre a Pripomienky.*
 3. Ak sa vaše kalendáre alebo pripomienky zobrazujú na stránke iCloud.com alebo na niektorom z vašich zariadení, môžete vybrať možnosť Vymazať z [zariadenie]. V opačnom prípade vyberte možnosť Ponechať na [zariadenie].
 4. Počkajte niekoľko minút a potom znova zapnite možnosť Kontakty, Kalendáre alebo Pripomienky.

*Zo zariadenia sa vymažú lokálne pripomienky, ale vaše informácie z iCloudu sa nevymažú. Po opätovnom zapnutí možnosti Pripomienky sa pripomienky znova synchronizujú do zariadenia.

Reštartujte iPhone, iPad alebo iPod touch

Reštartujte zariadenie. iPhone, iPad alebo iPod touch môžete reštartovať podľa týchto pokynov.

iOS 12

Po každom kroku skontrolujte kontakty, kalendáre alebo pripomienky. 

Obnovte kontakty, kalendáre a pripomienky

Kalendáre a pripomienky môžete obnoviť takto: 

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár.
 2. Klepnite na tab Kalendáre.
 3. Potiahnutím zoznamu smerom nadol obnovte udalosti a pripomienky.

Ak chcete obnoviť svoje kontakty, otvorte aplikáciu Kontakty a potiahnite zoznam nadol. 

Skupiny kontaktov môžete obnoviť takto:

 1. Otvorte aplikáciu Kontakty. 
 2. Klepnite na položku Skupiny v ľavom hornom rohu.
 3. Potiahnutím zoznamu nadol aktualizujte skupiny. 

Nastavte aplikácie iCloud Kontakty, Kalendáre a Pripomienky ako predvolené

Ak máte kontakty, kalendáre a pripomienky v iCloude, vaše informácie sa budú aktualizovať automaticky. Skontrolujte, či máte informácie v iCloude alebo v účte iného poskytovateľa, ako je napríklad Google alebo Yahoo. Potom nastavte svoj účet v iCloude ako predvolený.

Pozrite sa, v ktorom účte máte kontakty: 

 1. Otvorte aplikáciu Kontakty a klepnite na položku Skupiny v ľavom hornom rohu.
 2. Zrušte výber možnosti [Účet] – všetko pre všetky účty iných poskytovateľov, ako je napríklad Gmail alebo Yahoo.
 3. Uistite sa, že vybratá možnosť iCloud – všetko.
 4. Klepnutím na položku Hotovo zobrazte zoznam kontaktov. Ak sa požadovaný kontakt nezobrazuje, znamená to, že je uložený v inom účte.
 5. Môžete ho importovať zo služby iného poskytovateľa do iCloudu.

Nastavte iCloud ako predvolený účet pre kontakty v systéme iOS 8 alebo novšom:

 1. Klepnite na položky Nastavenia > Kontakty.
 2. Klepnite na položku Predvolený účet.
 3. Vyberte položku iCloud.

Pozrite sa, v ktorom účte máte kalendáre:

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár. 
 2. Klepnutím otvorte udalosť.
 3. Klepnutím na názov kalendára skontrolujte, či je udalosť v kalendári iCloudu.

Nastavte kalendár iCloudu ako predvolený kalendár:

 1. Klepnite na položky Nastavenia > Kalendár.
 2. Klepnite na položku Predvolený kalendár. 
 3. Klepnutím na kalendár pod položkou iCloud ho nastavte ako predvolený.

Pozrite sa, v ktorom účte máte pripomienky: 

 1. Otvorte aplikáciu Pripomienky.
 2. Klepnutím na názov zoznamu v ľavom hornom rohu zobrazte všetky svoje zoznamy.
 3. Pozrite sa, či je zoznam uložený vo vašom zariadení alebo v iCloude. Otvorte zoznam a klepnite na položku Upraviť. Ak sa zobrazuje možnosť Zdieľanie, zoznam je v iCloude.

Keď vytvárate pripomienku, môžete vybrať, či sa má uložiť v iCloude alebo do zariadenia so systémom iOS.

Skontrolujte nastavenia aplikácie

Uistite sa, že aplikácie iCloud Kontakty a Kalendár sú nastavené tak, aby sa zobrazovali v aplikácii Kontakty alebo Kalendár:

 • Otvorte aplikáciu Kontakty a klepnite na položku Skupiny v ľavom hornom rohu. Uistite sa, že je vybratá možnosť iCloud – všetko.
 • Otvorte aplikáciu Kalendár a klepnite na tab Kalendáre. Uistite sa, že je vybratá možnosť iCloud – všetko. 

Zmeňte, ako často sa majú kalendáre a pripomienky aktualizovať: 

 1. Klepnite na položky Nastavenia > Kalendár alebo na položky Nastavenia > Pripomienky.
 2. Klepnite na položku Synchronizovať.
 3. Ak je vybratá možnosť Všetky udalosti alebo Všetky pripomienky, vyberte namiesto toho konkrétne obdobie, napríklad Udalosti 1 mesiac dozadu alebo Pripomienky 1 mesiac dozadu. Ak je vybraté konkrétne obdobie, vyberte namiesto toho možnosť Všetky udalosti alebo Všetky pripomienky. 
 4. Stlačte tlačidlo Domov. 
 5. Počkajte niekoľko minút. Otvorte aplikáciu Kalendár, klepnite na tab Kalendáre a potiahnutím nadol obnovte informácie.

Keďže sa kalendár Narodeniny v iCloude aktualizuje raz denne, je možné, že zmeny v narodeninách v aplikácii Kalendár uvidíte až v nasledujúci deň.

Reštartujte aplikáciu Kontakty, Kalendár alebo Pripomienky

 1. Dvojitým stlačením tlačidla Domov zobrazte otvorené aplikácie.
 2. Nájdite aplikáciu a potom ju potiahnutím nahor zavrite.
 3. Stlačením tlačidla Domov sa vráťte na plochu.
 4. Počkajte minútu a potom aplikáciu otvorte znova.

Vypnite aplikáciu iCloud Kontakty, Kalendár alebo Pripomienky a potom ju znova zapnite

 1. Klepnite na položky Nastavenia > [vaše meno] > iCloud. 
 2. Potiahnutím prstom vypnite možnosti Kontakty, Kalendáre a Pripomienky.*
 3. Ak sa vaše kalendáre alebo pripomienky zobrazujú na stránke iCloud.com alebo na niektorom z vašich zariadení, môžete vybrať možnosť Vymazať z [zariadenie]. V opačnom prípade vyberte možnosť Ponechať na [zariadenie].
 4. Počkajte niekoľko minút a potom znova zapnite možnosť Kontakty, Kalendáre alebo Pripomienky.

*Zo zariadenia sa vymažú lokálne pripomienky, ale vaše informácie z iCloudu sa nevymažú. Po opätovnom zapnutí možnosti Pripomienky sa pripomienky znova synchronizujú do zariadenia.

Reštartujte iPhone, iPad alebo iPod touch

Reštartujte zariadenie. iPhone, iPad alebo iPod touch môžete reštartovať podľa týchto pokynov.

Vynúťte synchronizáciu dát aplikácie Kalendár na hodinkách Apple Watch

Ak chcete na hodinkách Apple Watch vynútiť synchronizáciu dát aplikácie Kalendár, postupujte takto:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Watch a klepnite na tab Moje hodinky.
 2. Klepnite na položku Všeobecné a potom na možnosť Resetovať.
 3. Klepnite na položku Resetovať synchronizované dáta.

Mac

Po každom kroku skontrolujte kontakty, kalendáre alebo pripomienky.

Obnovte kalendáre a pripomienky

Kalendáre a pripomienky môžete obnoviť v aplikácii Kalendár:

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár.
 2. Vyberte položku Zobraziť.
 3. Aktualizujte kalendáre.

Keďže sa kalendár Narodeniny v iCloude aktualizuje raz za hodinu, je možné, že zmeny v narodeninách v aplikácii Kontakty alebo Kalendár uvidíte až o hodinu.

Skontrolujte predvolený účet aplikácií Kalendár, Pripomienky a Kontakty

Ak svoje udalosti ukladáte a upravujete v iCloude, a nie inde, napríklad v účte Na mojom Macu, Exchange alebo Google, iCloud bude kalendáre aktualizovať automaticky. Ak na Macu používate viacero účtov, ako sú napríklad účty iCloud, Gmail a Yahoo, uistite sa, že iCloud je predvoleným účtom aplikácie Kalendár:

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár.
 2. Vyberte položky Kalendár > Nastavenia.
 3. Na tabe Všeobecné sa uistite, že jeden z vašich kalendárov v iCloude je nastavený ako predvolený.

Po nastavení aplikácie iCloud Pripomienky môže byť potrebné ukončiť a znova otvoriť aplikáciu Pripomienky na Macu. Potom sa uistite, že ste v aplikácii Pripomienky správne nastavili svoj účet:

 1. Otvorte aplikáciu Pripomienky.
 2. Vyberte položky Pripomienky > Účty.
 3. Kliknite na tab iCloud a uistite sa, že ste sa prihlásili pomocou svojho Apple ID.

Ak svoje kontakty ukladáte a upravujete v iCloude, a nie inde, napríklad v účte Na mojom Macu, Exchange alebo Google, iCloud bude kontakty aktualizovať automaticky. Ak na Macu používate viacero účtov, ako sú napríklad účty iCloud, Gmail a Yahoo, uistite sa, že iCloud je predvoleným účtom aplikácie Kontakty:

 1. Otvorte aplikáciu Kontakty.
 2. Vyberte položku Kontakty > Účty.
 3. Kliknite na tab iCloud a uistite sa, že ste sa prihlásili pomocou svojho Apple ID. 

Vypnite aplikácie iCloud Kalendár a iCloud Pripomienky a potom ich znova zapnite

 1. Ukončite aplikácie Kalendár a Pripomienky.
 2. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na Apple ID a potom na položku iCloud. Ak používate systém macOS Mojave alebo starší, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na položku iCloud.
 3. Zrušte výber aplikácií Kalendáre a Pripomienky.* 
 4. Zatvorte okno Systémové nastavenia a počkajte približne jednu minútu.
 5. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na Apple ID a potom na položku iCloud. Ak používate systém macOS Mojave alebo starší, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na položku iCloud. 
 6. Vyberte aplikácie Kalendáre a Pripomienky.
 7. Otvorte aplikácie Kalendár a Pripomienky.

*Zo zariadenia sa vymažú lokálne pripomienky, ale vaše informácie z iCloudu sa nevymažú. Po opätovnom zapnutí možnosti Pripomienky sa pripomienky znova synchronizujú do zariadenia.

Reštartujte počítač

Po reštartovaní počítača skontrolujte, či sa problém vyriešil. 

iCloud.com

Ak nevidíte všetky aktualizácie alebo máte iné problémy, vyskúšajte nasledujúci postup na stránke iCloud.com:

 1. Aktualizujte prehliadač a vyčistite vyrovnávaciu pamäť.
 2. Ak nevidíte aktualizácie z iných zariadení, na stránke iCloud.com otvorte inú aplikáciu, napríklad Mail. Potom sa vráťte do aplikácie Kontakty, Kalendáre alebo Pripomienky.
 3. Odhláste sa zo stránky iCloud.com a potom sa znova prihláste. 
 4. Vyčistite históriu prezerania. Vyberte položky História > Vyčistiť históriu.

Keďže sa kalendár Narodeniny v iCloude aktualizuje raz denne, je možné, že zmeny v narodeninách v aplikácii Kalendár uvidíte až v nasledujúci deň.

Ak ste dostali nevyžiadanú požiadavku aplikácie iCloud Kalendár

Ak ste dostali požiadavku kalendára, ktorá je podľa vás pravdepodobne nevyžiadaná, dajte nám vedieť. Prihláste sa na stránku iCloud.com pomocou svojho Apple ID a prejdite do aplikácie Kalendár. Otvorte udalosť, ktorú chcete označiť ako odpad, kliknite na položku Nahlásiť odpad a potom kliknite na tlačidlo OK. Udalosť automaticky vymažeme z aplikácie Kalendár na všetkých zariadeniach prihlásených s rovnakým Apple ID.

Môžete tiež prejsť na pozvánku z iPhonu, iPadu, iPodu touch alebo Macu a vybrať položky Nahlásiť > Vymazať a nahlásiť.

Microsoft Windows

Po každom kroku skontrolujte kontakty, kalendáre alebo pripomienky.

Pripomienky sa v iCloude pre Windows nazývajú Úlohy.

Obnovte zobrazenie programu Outlook

V programe Outlook kliknite na položku Obnoviť Ikona Obnoviť.

Vypnite iCloud Kontakty, Kalendár a Úlohy a potom ich znova zapnite

 1. Otvorte aplikáciu iCloud pre Windows.
 2. Zrušte začiarknutie políčka „Mail, kontakty, kalendáre a úlohy“ a potom kliknite na tlačidlo Použiť.
 3. Počkajte niekoľko sekúnd, začiarknite políčko „Mail, kontakty, kalendáre a úlohy“ a potom kliknite na tlačidlo Použiť.
 4. Otvorte program Outlook.

Uistite sa, že doplnok iCloud Outlook Add-in je aktívny

V programe Outlook 2010 alebo novšom:

 1. Kliknite na menu Súbor.
 2. Kliknite na položku Možnosti na ľavom paneli.
 3. Na ľavom paneli okna Možnosti programu Outlook kliknite na položku Doplnky.
 4. Pozrite si zoznam doplnkov v sekcii Aktívne aplikačné doplnky.
 5. Vyberte doplnok iCloud Outlook Add-in.

V programe Outlook 2007:

 1. V menu Nástroje vyberte položku Centrum dôveryhodnosti.
 2. V ľavom stĺpci vyberte položku Doplnky.
 3. V zozname doplnkov v časti Aktívne aplikačné doplnky vyberte doplnok iCloud Outlook Add-in.

Prečítajte si informácie o správe doplnkov v programe Microsoft Outlook.

Skontrolujte predvolený účet v programe Outlook

 • V programe Outlook 2010 alebo novšom vyberte položky Súbor > Informácie > Nastavenie kont > Údajové súbory. Ak je iCloud uvedený ako predvolený účet v stĺpci Komentáre, vyberte iný účet a kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.
 • V programe Outlook 2007 vyberte položky Súbor > Správa súborov s údajmi > Súbory s údajmi. Ak je iCloud uvedený ako predvolený účet v stĺpci Komentáre, vyberte iný účet a kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.

Reštartujte počítač

Po reštartovaní počítača skontrolujte, či sa problém vyriešil.

Ak stále potrebujete pomoc

Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple. Môžete tiež použiť kroky na odstránenie duplicitných kontaktov alebo kalendárov.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: