Pomoc s používaním aplikácií iCloud Kontakty, Kalendáre a Pripomienky

Prečítajte si, ako postupovať, ak potrebujete pomoc. Napríklad keď sa zmeny, ktoré ste vykonali na jednom zariadení, neprejavia na všetkých vašich zariadeniach.

Najskôr vyskúšajte tieto kroky

Skontrolujte, či sú aplikácie iCloud Kontakty, Kalendáre a Pripomienky dostupné. Ak došlo k problému, skúste to znova, keď bude vyriešený. Ak nedošlo k žiadnemu problému, vyskúšajte nasledujúce kroky.

Nezabudnite si zálohovať kontakty, kalendáre a pripomienky, aby ste o nič neprišli. 

Po každom kroku skontrolujte, či ešte stále potrebujete pomoc:

 1. Vyhľadajte aktualizácie pre iPhone, iPad, iPod touchMac alebo PC. Na používanie iCloudu musí vaše zariadenie spĺňať systémové požiadavky
 2. Skontrolujte, či je na iPhone, iPade, iPode touch, Macu alebo PC správne nastavený dátum a čas
 3. Uistite sa, že ste sa na všetkých svojich zariadeniach prihlásili do iCloudu pomocou rovnakého Apple ID, a skontrolujte nastavenia.
  • Na iPhone klepnite na položky Nastavenia> [vaše meno] > iCloud. Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, klepnite na položku Nastavenia > iCloud. Skontrolujte Apple ID a overte, či máte zapnuté položky, ktoré chcete aktualizovať (Kontakty, Kalendáre alebo Pripomienky).
  • Na Macu vyberte menu Apple > Systémové nastavenia > iCloud. Skontrolujte Apple ID a overte, že máte vybraté položky, ktoré chcete aktualizovať (Kontakty, Kalendáre alebo Pripomienky). 
  • Na PC otvorte aplikáciu iCloud for Windows. Skontrolujte Apple ID a overte, či máte vybraté položky, ktoré chcete aktualizovať (Mail, Kontakty, Kalendáre a Úlohy).
 4. Ak sa prihlasujete do aplikácií tretích strán pomocou Apple ID, chráňte si účet pomocou dvojzložkovej autorizácie a používajte heslo pre konkrétnu aplikáciu. Ak nemáte zariadenia, ktoré sa dajú aktualizovať na systém iOS 9, OS X El Capitan alebo novší, môžete si namiesto toho nastaviť dvojfázové overenie.
 5. Otvorte Safari a prechodom na stránku www.apple.com/sk overte pripojenie. Ak stránku nemôžete otvoriť, prečítajte si, ako postupovať pri problémoch s pripojením na internet
 6. Otvorením zabezpečenej webovej stránky, napríklad stránky účtu Apple ID, overte, či máte prístup k portu 443. Ak sa stránka nedá otvoriť, požiadajte o pomoc svojho poskytovateľa internetových služieb. Aby aplikácia Safari mohla aktualizovať informácie v iCloude, potrebuje prístup k portu 443. 
 7. Dodržiavajte obmedzenia objemu dát. Ak tieto obmedzenia prekročíte, vaše dáta sa nebudú aktualizovať.

Ak stále potrebujete pomoc, skúste v zariadení vykonať nasledujúce kroky.

Vyskúšajte tento postup pre svoje zariadenie

Vyberte zariadenie a pozrite si ďalší postup.

iPhone, iPad alebo iPod touch

Po každom kroku skontrolujte kontakty, kalendáre alebo pripomienky.  

Obnovte kontakty, kalendáre a pripomienky

Kalendáre a pripomienky môžete obnoviť takto: 

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár a klepnite na záložku Kalendáre.
 2. Potiahnutím zoznamu smerom nadol obnovte udalosti a pripomienky.
  iPhone s obrazovkou Kalendáre

Ak chcete obnoviť svoje kontakty, otvorte aplikáciu Kontakty a potiahnite zoznam nadol.  

Skupiny kontaktov môžete obnoviť takto:

 1. Otvorte aplikáciu Kontakty a klepnite na položku Skupiny v ľavom hornom rohu.  
 2. Potiahnutím zoznamu nadol aktualizujte skupiny.  

Nastavte aplikácie iCloud Kontakty, Kalendáre a Pripomienky ako predvolené

Ak máte kontakty, kalendáre a pripomienky v iCloude, vaše informácie sa budú aktualizovať automaticky. Skontrolujte, či máte informácie v iCloude alebo v účte iného poskytovateľa, ako je napríklad Google alebo Yahoo. Potom nastavte svoj účet v iCloude ako predvolený.

Pozrite sa, v ktorom účte máte kontakty: 

 1. Otvorte aplikáciu Kontakty a klepnite na položku Skupiny v ľavom hornom rohu.
 2. Zrušte výber možnosti [Účet] – všetko pre všetky účty iných poskytovateľov, ako je napríklad Gmail alebo Yahoo.
 3. Uistite sa, že vybraná možnosť iCloud – všetko.
 4. Klepnutím na položku Hotovo zobrazte zoznam kontaktov. Ak sa požadovaný kontakt nezobrazuje, znamená to, že je uložený v inom účte.
 5. Môžete ho importovať zo služby iného poskytovateľa do iCloudu.

Nastavte iCloud ako predvolený účet pre kontakty v systéme iOS 8 alebo novšom:

 1. Klepnite na položky Nastavenia > Kontakty.
 2. Klepnite na položku Predvolený účet.
 3. Vyberte položku iCloud.

Pozrite sa, v ktorom účte máte kalendáre:

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár a klepnutím otvorte ľubovoľnú udalosť.  
 2. Klepnutím na názov kalendára skontrolujte, či je udalosť v kalendári iCloudu.

Nastavte kalendár iCloudu ako predvolený kalendár:

 1. Klepnite na položky Nastavenia > Kalendár.
 2. Klepnite na položku Predvolený kalendár.  
 3. Klepnutím na kalendár pod položkou iCloud ho nastavte ako predvolený.
  iPhone s obrazovkou Predvolené kalendáre

Pozrite sa, v ktorom účte máte pripomienky: 

 1. Otvorte aplikáciu Pripomienky a klepnutím na názov zoznamu v ľavom hornom rohu si pozrite všetky svoje zoznamy.
 2. Pozrite sa, či je zoznam uložený vo vašom zariadení alebo v iCloude. Otvorte zoznam a klepnite na položku Upraviť. Ak sa zobrazuje možnosť Zdieľanie, zoznam je v iCloude.

Keď vytvárate pripomienku, môžete vybrať, či sa má uložiť v iCloude alebo do zariadenia so systémom iOS.

Skontrolujte nastavenia aplikácie

Uistite sa, že aplikácie iCloud Kontakty, Kalendáre a Pripomienky sú nastavené tak, aby sa zobrazovali v aplikácii Kontakty alebo Kalendáre:

 • Otvorte aplikáciu Kontakty a klepnite na položku Skupiny v ľavom hornom rohu. Uistite sa, že vybraná možnosť iCloud – všetko.
 • Otvorte aplikáciu Kalendár a klepnite na záložku Kalendáre. Uistite sa, že vybraná možnosť iCloud – všetko.  

Zmeňte, ako často sa majú kalendáre a pripomienky aktualizovať: 

 1. Klepnite na položky Nastavenia > Kalendár alebo na položky Nastavenia > Pripomienky.
 2. Klepnite na položku Synchronizovať.
 3. Ak je vybraná možnosť Všetky udalosti alebo Všetky pripomienky, vyberte namiesto toho konkrétne obdobie, napríklad Udalosti 1 mesiac dozadu alebo Pripomienky 1 mesiac dozadu. Ak je vybrané konkrétne obdobie, vyberte namiesto toho možnosť Všetky udalosti alebo Všetky pripomienky.  
 4. Stlačte tlačidlo Domov.  
 5. Počkajte niekoľko minút. Otvorte aplikáciu Kalendár, klepnite na záložku Kalendáre a potiahnutím nadol obnovte informácie.

Keďže sa kalendár Narodeniny v iCloude aktualizuje raz denne, je možné, že zmeny v narodeninách v aplikácii Kalendár uvidíte až v nasledujúci deň.

Reštartujte aplikáciu Kontakty, Kalendár alebo Pripomienky

 1. Dvojitým stlačením tlačidla Domov zobrazte otvorené aplikácie.
 2. Nájdite aplikáciu a potom ju potiahnutím nahor zavrite.
 3. Stlačením tlačidla Domov sa vráťte na plochu.
 4. Počkajte minútu a potom aplikáciu znova otvorte.

Vypnite aplikáciu iCloud Kontakty, Kalendár alebo Pripomienky a potom ju znova zapnite

 1. Klepnite na položky Nastavenia > [vaše meno] > iCloud. Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, prejdite do menu Nastavenia > iCloud.
 2. Potiahnutím prstom vypnite aplikácie Kontakty, Kalendáre a Pripomienky.
 3. Ak sa vaše kalendáre alebo pripomienky zobrazujú na stránke iCloud.com alebo na niektorom z vašich zariadení, môžete vybrať možnosť Vymazať z [zariadenie]. V opačnom prípade vyberte možnosť Ponechať na [zariadenie].
 4. Počkajte niekoľko minút a potom znova zapnite aplikáciu Kontakty, Kalendár alebo Pripomienky.

Reštartovanie iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Reštartujte zariadenie. Ak neviete, ako to urobiť, postupujte podľa týchto krokov.

Mac

Po každom kroku skontrolujte kontakty, kalendáre alebo pripomienky.

Obnovte kalendáre a pripomienky

Kalendáre a pripomienky môžete obnoviť v aplikácii Kalendár:

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár.
 2. Vyberte položky Zobraziť > Obnoviť kalendáre.

Keďže sa kalendár Narodeniny v iCloude aktualizuje raz za hodinu, je možné, že zmeny v narodeninách v aplikácii Kontakty alebo Kalendár uvidíte až o hodinu.

Skontrolujte predvolený účet aplikácie Kalendár

Ak svoje udalosti ukladáte a upravujete v iCloude, a nie v inom účte, ako je napríklad účet Na mojom Macu, Exchange alebo Google, iCloud bude kalendáre aktualizovať automaticky. Ak na Macu používate viacero účtov, ako sú napríklad účty iCloud, Gmail a Yahoo, uistite sa, že iCloud je predvoleným účtom aplikácie Kalendár:

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár.
 2. Vyberte položky Kalendár > Nastavenia.
 3. Na záložke Všeobecné sa uistite, že jeden z vašich kalendárov v iCloude je nastavený ako predvolený.

Po nastavení aplikácie iCloud Pripomienky môže byť potrebné ukončiť a znova otvoriť aplikáciu Pripomienky na Macu. Potom sa uistite, že ste v aplikácii Pripomienky správne nastavili svoj účet:

 1. Otvorte aplikáciu Pripomienky.
 2. Vyberte položky Pripomienky > Účty.
 3. Kliknite na záložku iCloud a uistite sa, že ste sa prihlásili pomocou svojho Apple ID.

Vypnite aplikácie iCloud Kalendár a iCloud Pripomienky a potom ich znova zapnite

 1. Ukončite aplikácie Kalendár a Pripomienky.
 2. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na položku iCloud.
 3. Zrušte výber aplikácií Kalendáre a Pripomienky.  
 4. Zatvorte okno Systémové nastavenia a počkajte približne jednu minútu.
 5. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na položku iCloud.
 6. Vyberte aplikáciu Kalendáre.
 7. Otvorte aplikácie Kalendár a Pripomienky.
  Nastavenia iCloudu s vybratou aplikáciou Kalendáre

Reštartujte počítač

Po reštartovaní počítača skontrolujte, či sa problém vyriešil.  

iCloud.com

Ak nevidíte všetky aktualizácie alebo máte iné problémy, vyskúšajte nasledujúci postup na stránke iCloud.com:

 1. Aktualizujte prehliadač a vyčistite vyrovnávaciu pamäť.
 2. Ak nevidíte aktualizácie z iných zariadení, na stránke iCloud.com otvorte inú aplikáciu, napríklad Mail. Potom sa vráťte do aplikácie Kontakty, Kalendáre alebo Pripomienky.
 3. Odhláste sa zo stránky iCloud.com a potom sa znova prihláste. 
 4. Vyčistite históriu prezerania. Vyberte položky História> Vyčistiť históriu.

Keďže sa kalendár Narodeniny v iCloude aktualizuje raz denne, je možné, že zmeny v narodeninách v aplikácii Kalendár uvidíte až v nasledujúci deň.

Ak ste dostali nevyžiadanú požiadavku aplikácie iCloud Kalendár

Ak ste dostali požiadavku kalendára, ktorá je podľa vás pravdepodobne nevyžiadaná, dajte nám vedieť. Prihláste sa na stránku iCloud.com pomocou svojho Apple ID a prejdite do aplikácie Kalendár. Otvorte udalosť, ktorú chcete označiť ako odpad, kliknite na položku Nahlásiť odpad a potom kliknite na tlačidlo OK. Udalosť automaticky vymažeme z aplikácie Kalendár na všetkých zariadeniach prihlásených s rovnakým Apple ID.

Môžete tiež prejsť na pozvánku z iPhonu, iPadu, iPodu touch alebo Macu a vybrať položky Nahlásiť > Vymazať a nahlásiť.

Microsoft Windows

Po každom kroku skontrolujte kontakty, kalendáre alebo pripomienky.

Pripomienky sa v iCloude pre Windows nazývajú Úlohy.

Obnovte zobrazenie programu Outlook

V programe Outlook kliknite na položku Obnoviť Ikona Obnoviť.

Vypnite iCloud Kontakty, Kalendár a Úlohy a potom ich znova zapnite

 1. Zatvorte program Outlook.
 2. Otvorte aplikáciu iCloud pre Windows.
 3. Zrušte začiarknutie políčka „Mail, kontakty, kalendáre a úlohy“ a potom kliknite na tlačidlo Použiť.
 4. Počkajte niekoľko sekúnd, začiarknite políčko „Mail, kontakty, kalendáre a úlohy“ a potom kliknite na tlačidlo Použiť.
 5. Otvorte program Outlook.

Uistite sa, že doplnok iCloud Outlook Add-in je aktívny

V programe Outlook 2010 alebo novšom:

 1. Kliknite na menu Súbor.
 2. Kliknite na položku Možnosti na ľavom paneli.
 3. Na ľavom paneli okna Možnosti programu Outlook kliknite na položku Doplnky.
 4. Pozrite si zoznam doplnkov v časti Aktívne aplikačné doplnky.
 5. Vyberte doplnok iCloud Outlook Add-in.

V programe Outlook 2007:

 1. V menu Nástroje vyberte položku Centrum dôveryhodnosti.
 2. V ľavom stĺpci vyberte položku Doplnky.
 3. V zozname doplnkov v časti Aktívne aplikačné doplnky vyberte doplnok iCloud Outlook Add-in.

Prečítajte si informácie o správe doplnkov v programe Microsoft Outlook.

Skontrolujte predvolený účet v programe Outlook

 • V programe Outlook 2010 alebo novšom vyberte položky Súbor > Informácie > Nastavenie kont > Údajové súbory. Ak je iCloud uvedený ako predvolený účet v stĺpci Komentáre, vyberte iný účet a kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.
 • V programe Outlook 2007 vyberte položky Súbor > Správa súborov s údajmi > Súbory s údajmi. Ak je iCloud uvedený ako predvolený účet v stĺpci Komentáre, vyberte iný účet a kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.

Reštartujte počítač

Po reštartovaní počítača skontrolujte, či sa problém vyriešil.

Ak stále potrebujete pomoc

Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple. Môžete tiež použiť tieto kroky na odstránenie duplicitných kontaktov alebo kalendárov.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: