Ak do iCloudu nemožno zálohovať

Prečítajte si, čo robiť, ak potrebujete pomoc pri zálohovaní iPhonu, iPadu alebo iPodu touch s použitím iCloud zálohy.

Zobrazuje sa upozornenie, že v iCloude nie je dostatok miesta

Zistite, koľko úložiska v iCloude máte k dispozícii, a potom zistite veľkosť ďalšej zálohy. Potom vykonajte kroky na zmenšenie objemu informácií, ktoré máte uložené v iCloude, alebo si upgradujte plán iCloud+. 

Zistenie kapacity úložiska v iCloude a veľkosti ďalšej zálohy v systéme iOS alebo iPadOS

 1. Prejdite na Nastavenia > [vaše meno].
 2. Klepnite na iCloud. Veľkosť využitého priestoru v úložisku iCloud sa uvádza navrchu. Ďalšie informácie
 3. Klepnite na Spravovať úložisko.
 4. Klepnite na Zálohy a potom na zariadenie, ktoré používate. Veľkosť ďalšej zálohy je uvedená v časti Posledná záloha – Veľkosť zálohy. 

Výpočet veľkosti ďalšej zálohy môže zariadeniu trvať niekoľko minút. 

V iCloude máte málo miesta

 1. Uvoľnite v iCloude viac miesta zmenšením veľkosti zálohy alebo vymazaním nepotrebných informácií. 
 2. Upgradujte si plán iCloud+
 3. Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Zobrazuje sa upozornenie, že posledné zálohovanie sa nepodarilo dokončiť

 1. Skontrolujte, či ste pripojený k Wi-Fi sieti.
 2. Uistite sa, že zariadenie je aktualizované.
 3. Skúste zálohu vytvoriť prostredníctvom inej Wi-Fi siete.
 4. Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dokončenie zálohovania v iCloude trvá dlhšie, než sa očakávalo

 1. Skontrolujte, či ste pripojený k Wi-Fi sieti.
 2. Skontrolujte rýchlosť nahrávania.
 3. Nechajte zariadenie 24 hodín pripojené ku zdroju napájania a k Wi-Fi sieti. Ak sa zálohovanie ani potom nedokončí, archivujte si dôležité dáta a potom kontaktujte podporu spoločnosti Apple

Možnosť iCloud záloha je sivá (neaktívna)

 1. Skontrolujte, či už prebieha obnova. Po dokončení obnovy zariadenia môžete vytvoriť novú zálohu.
 2. Skontrolujte, či ste nenainštalovali profil, ktorý obmedzuje iCloud zálohu. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Správa zariadenia a pozrite si zoznam nainštalovaných profilov. 

Pomoc s obnovením z iCloud zálohy

Ak potrebujete pomoc s obnovením z iCloud zálohy, prečítajte si, čo robiť

Dátum zverejnenia: