Záloha v iCloude sa nedá vytvoriť alebo obnoviť

Prečítajte si, ako postupovať, ak potrebujete pomoc so zálohou iPhonu, iPadu alebo iPodu touch v iCloude.

Ak potrebujete pomoc po pokuse o vytvorenie zálohy v iCloude alebo obnovenie zo zálohy v iCloude, použite tieto kroky.

Pomoc so zálohovaním zariadenia pomocou funkcie iCloud záloha

Prečítajte si, ako postupovať v závislosti od vášho problému alebo zobrazenej správy.

Zariadenie sa v noci automaticky neaktualizuje

Ak chcete, aby sa vaše zariadenie automaticky zálohovalo každý deň, postupujte takto: 

 • Uistite sa, že v menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > iCloud záloha je zapnutá možnosť iCloud záloha.
 • Pripojte zariadenie k zdroju napájania.
 • Pripojte zariadenie k Wi-Fi sieti.
 • Uistite sa, že obrazovka zariadenia je zamknutá.
 • Skontrolujte, či máte v iCloude dostatok voľného miesta na uloženie zálohy.

Zálohu môžete vytvoriť aj z menu Nastavenia. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud, rolujte nadol a klepnite na položku iCloud záloha. Skontrolujte, či je zapnutá funkcia iCloud záloha a potom klepnite na položku Zálohovať.*

*Ak je možnosť Zálohovať neaktívna (sivá), zariadenie pravdepodobne nie je pripojené k Wi-Fi sieti alebo sú dôvodom obmedzenia siete. Napríklad verejné internetové siete (napríklad v školách alebo vo firmách) niekedy obsahujú profily alebo nastavenia obmedzení, pre ktoré nie je funkcia iCloud záloha k dispozícii. Požiadajte o pomoc správcu systému alebo IT oddelenie.

     iPhone so správou o zlyhaní zálohovania iPhonu v dôsledku nedostatku miesta v iCloude

Zobrazuje sa upozornenie, že v iCloude nie je dostatok miesta

Táto správa sa zobrazuje, ak je v iCloude potrebného viac miesta na vytvorenie zálohy (dostupné miesto na zariadení so systémom iOS nie je to isté ako dostupné miesto v iCloude).

Tu sú niektoré kroky, ktoré môžete vykonať: 

Zobrazuje sa správa, že pri zapínaní funkcie iCloud záloha sa vyskytol problém

 1. Počkajte desať minút a potom prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > iCloud záloha. Uistite sa, že je zapnutá možnosť iCloud záloha. Ak sa zobrazuje iná správa, postupujte podľa príslušných pokynov a potom to skúste znova.
 2. Prejdite do menu Nastavenia > iCloud. Klepnite na svoje Apple ID a prihláste sa do iCloudu pomocou hesla svojho Apple ID.
 3. Na stránke podpory systémov spoločnosti Apple skontrolujte, či je dostupná služba iCloud Backup (iCloud záloha).

Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Zobrazuje sa správa, že prebieha obnovenie zariadenia

Kým sa proces nedokončí, nechajte zariadenie pripojené k spoľahlivej Wi-Fi sieti a funkčnému zdroju napájania. Čas potrebný na vytvorenie zálohy alebo obnovenie zo zálohy závisí od veľkosti zálohy a rýchlosti Wi-Fi siete. 

Zobrazuje sa správa, že posledné zálohovanie sa nepodarilo dokončiť

Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k Wi-Fi sieti, pretože funkciu iCloud záloha nie je možné používať cez mobilné pripojenie na internet. Potom prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > iCloud záloha a klepnite na položku Zálohovať. Ak sa správa zobrazí znova, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Pomoc s obnovením zo zálohy v iCloude

Uistite sa, že zariadenie je pripojené k Wi-Fi sieti, pretože zálohu nie je možné obnoviť cez mobilné pripojenie na internet. Ak stále potrebujete pomoc, zistite, ako postupovať v závislosti od vášho problému alebo zobrazenej správy.

Zobrazuje sa správa s výzvou na zadanie hesla viacerých účtov Apple ID

Ak si pri prihlasovaní nepamätáte heslo svojho Apple ID, môžete klepnúť na položku Preskočiť tento krok a prihlásiť sa neskôr. Ak sa pri prihlasovaní zobrazí výzva na zadanie viacerých Apple ID, môže to znamenať, že záloha obsahuje nákupy uskutočnené prostredníctvom viac ako jedného Apple ID. Tieto nákupy môžu obsahovať aplikácie, filmy, hudbu a ďalší obsah.

Proces obnovenia trvá príliš dlho

Kým sa proces nedokončí, nechajte zariadenie pripojené k spoľahlivej Wi-Fi sieti a funkčnému zdroju napájania. Čas potrebný na obnovenie zo zálohy závisí od veľkosti zálohy a rýchlosti Wi-Fi siete. 

Zobrazuje sa správa, že obnovenie nie je dokončené alebo že sa niektoré položky nedajú obnoviť

Tieto správy znamenajú, že ste počas obnovovania odpojili zariadenie od Wi-Fi siete alebo že sa nepodarilo obnoviť niektoré aplikácie alebo obsah. Tu sú uvedené niektoré možné príčiny a informácie, čo s nimi môžete robiť:

 • Ak sa zobrazuje napríklad správa „Obnovuje sa 350 z 1 200 položiek“, pravdepodobne stále prebieha obnovovanie vašich fotiek. Nechajte zariadenie pripojené k spoľahlivej Wi-Fi sieti a elektrickej zásuvke, aby sa proces mohol dokončiť.
 • Ak sa zobrazuje aplikácia so sivou ikonou alebo aplikácia, ktorá sa dlho načítava, skontrolujte, či je zariadenie pripojené k Wi-Fi sieti. Potom klepnutím na aplikáciu pozastavte proces a opätovným klepnutím ho znova spustite. Ak sa tým problém nevyrieši, aplikáciu vymažte a znova stiahnite.
 • Ak záloha obsahuje nákupy uskutočnené pomocou viacerých Apple ID, zobrazuje sa správa s výzvou na prihlásenie prostredníctvom viacerých Apple ID. Ak si nepamätáte heslo alebo ste si nejakú aplikáciu nekúpili prostredníctvom svojho vlastného Apple ID, môže sa zobrazovať táto správa:
  „Niektoré aplikácie alebo obsah nie je možné obnoviť, pretože už v iTunes alebo App Store nie sú dostupné, boli zakúpené prostredníctvom iného účtu alebo boli synchronizované z počítača.“ Ak máte príslušný obsah uložený v iTunes na Macu alebo PC, pokúste sa obsah obnoviť synchronizovaním zariadenia s počítačom
Dátum zverejnenia: