Pomoc s albumom Môj Fotostream

Nájdite svoj problém nižšie a vyriešte ho pomocou uvedených krokov.

V iPhone, iPade, iPode touch alebo Apple TV sa nezobrazujú fotky z albumu Môj Fotostream

Ak máte Môj Fotostream* zapnutý vo všetkých zariadeniach, v albume Môj Fotostream sú k dispozícii fotky za posledných 30 dní, takže si ich môžete pozerať alebo ich môžete pridávať do knižnice v každom zariadení.** 

Ak v aplikácii Fotky nemôžete nájsť zábery z albumu Môj Fotostream, vykonajte vo všetkých zariadeniach tieto kroky:

iPhone, iPad alebo iPod

 1. Vo všetkých zariadeniach klepnite na položku Nastavenia > Wi-Fi. Uistite sa, že je funkcia Wi-Fi zapnutá a že máte pripojenie na internet.
 2. Klepnite na položky Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Fotky.
 3. Uistite sa, že album Môj Fotostream je zapnutý vo všetkých vašich zariadeniach. Ak je funkcia zapnutá, vypnite ju a klepnite na položku Vymazať. Potom album Môj Fotostream znova zapnite.
 4. V zariadení, pomocou ktorého bola zhotovená hľadaná fotka, zatvorte aplikáciu Kamera. (Do albumu Môj Fotostream sa nebude nič nahrávať, pokiaľ to neurobíte sami.)
 5. Skontrolujte, či batéria zariadenia so systémom iOS nie je nabitá na menej než 20 %. Ak áno, album Môj Fotostream sa dočasne vypne, aby sa predĺžila výdrž batérie.

Apple TV

 1. V menu Nastavenia > Sieť > Wi-Fi sa uistite, že je funkcia Wi-Fi zapnutá a že máte pripojenie na internet.
 2. V menu Nastavenia > Účty > iCloud sa uistite, že je album Môj Fotostream zapnutý. Ak áno, vypnite ho a vyberte položku Vymazať. Potom album Môj Fotostream znova zapnite.
 3. V zariadení, pomocou ktorého bola zhotovená hľadaná fotka, zatvorte aplikáciu Kamera. (Do albumu Môj Fotostream sa nebude nič nahrávať, pokiaľ to neurobíte sami.) Ak sa stále nezobrazujú všetky fotky albumu Môj Fotostream, príčinou môže byť nedostatočná kapacita úložiska v Apple TV.

* Ak ste si účet Apple ID vytvorili nedávno, je možné, že album Môj Fotostream nie je k dispozícii. Na uchovávanie fotiek a videí v iCloude používajte službu iCloud Fotky.


** Ak chcete cez iCloud zdieľať fotky alebo videá s inými zariadeniami Apple, je potrebné prihlásiť sa do iCloudu v každom zariadení s použitím toho istého účtu Apple ID.

V každom z mojich zariadení sa v albume Môj Fotostream zobrazujú iné fotky

V zariadení sa uchováva až 1 000 fotiek, aj keď sú staršie než 30 dní. Fotky staršie než 30 dní sa zo služby iCloud odstránia, takže vaše zariadenia nemusia obsahovať tie isté fotky. Líšia sa podľa toho, kedy ste album Môj Fotostream zapli. Je možné, že sa z dôvodu kapacity v zariadení Apple TV zobrazujú len najnovšie fotky.

Vykonaním nasledujúcich krokov vymažte staršie fotky z albumu Môj Fotostream a uložte si najnovšie fotky do všetkých zariadení:

 1. Ak sa v albume Môj Fotostream nachádzajú fotky, ktoré si chcete ponechať, uložte si ich do zariadenia. Potom zálohujte fotky a ďalšie dáta.
 2. V zariadení vypnite album Môj Fotostream. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 
  • Klepnite na položku Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Fotky a vypnite funkciu Odoslať do Fotostreamu.
  • V Apple TV prejdite do menu Nastavenia > Účty > iCloud a vypnite funkciu Odoslať do Fotostreamu.
 3. Potvrďte, že chcete fotky vymazať.
 4. Znova zapnite album Môj Fotostream. (iCloud potom odošle vaše uložené fotky do zariadenia.)
 5. Zopakujte tento postup v každom zariadení.

V albume Môj Fotostream sa nezobrazujú žiadne fotky

Ak ste zapli službu iCloud Fotky, fotky z albumu Môj Fotostream z iných zariadení nájdete v albume Všetky fotky. Ak službu iCloud Fotky nemáte zapnutú a v albume Môj Fotostream sa fotky nezobrazujú, postupujte takto:

 1. Uistite sa, že váš Mac má aktívne pripojenie na internet. Bez pripojenia na internet sa aktualizácie v albume Môj Fotostream nebudú v aplikácii Fotky zobrazovať.
 2. V Macu vyberte položky Systémové nastavenia > iCloud. Uistite sa, že používate ten istý účet Apple ID ako v ostatných podporovaných zariadeniach.
 3. Otvorte aplikáciu Fotky. Vyberte položky Nastavenia > iCloud (alebo Fotostream).
 4. Uistite sa, že je položka Môj Fotostream vybraná.

Fotky mám importované, ale nevidím ich v albume Môj Fotostream, aj keď je príslušná služba zapnutá

 1. Uistite sa, že váš Mac má aktívne pripojenie na internet.
 2. Skontrolujte, či v aplikácii Fotky používate službu iCloud Fotky. Ak máte zapnutú službu iCloud Fotky, fotky z ostatných zariadení používajúcich album Môj Fotostream sa budú zobrazovať v albume Všetky fotky.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: