Ak sa Môj Fotostream neaktualizuje

Prečítajte si, čo robiť, ak sa v albume Môj Fotostream na iPhone, iPade, iPode touch, Macu alebo Apple TV nezobrazujú fotky.

Na iPhone, iPade, iPode touch alebo Apple TV sa nezobrazujú fotky z albumu Môj Fotostream

Ak ste si zapli Môj Fotostream na všetkých zariadeniach, v albume Môj Fotostream sú k dispozícii fotky za posledných 30 dní, takže si ich môžete pozerať alebo ich môžete pridávať do knižnice na každom zariadení.* Ak ste si Apple ID vytvorili nedávno, je možné, že Môj Fotostream nie je k dispozícii. Na uchovávanie fotiek a videí v iCloude používajte iCloud Fotky. Prečítajte si viac o albume Môj Fotostream

Ak v apke Fotky nemôžete nájsť zábery z albumu Môj Fotostream, vykonajte vo všetkých zariadeniach tieto kroky:

iPhone, iPad alebo iPod touch

 1. Na všetkých zariadeniach klepnite na Nastavenia > Wi-Fi. Uistite sa, že je funkcia Wi-Fi zapnutá a že máte pripojenie na internet.
 2. Klepnite na Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Fotky. Uistite sa, že je zapnutá funkcia Odoslať do Fotostreamu. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, zapnite iCloud Fotky, aby sa vaše fotky a videá uchovávali v iCloude.
 3. Na zariadení, pomocou ktorého bola zhotovená hľadaná fotka, zatvorte apku Kamera. (Do albumu Môj Fotostream sa nebude nič nahrávať, pokiaľ to neurobíte sami.)
 4. Skontrolujte, či batéria zariadenia so systémom iOS nie je nabitá na menej než 20 %. Ak áno, album Môj Fotostream sa dočasne vypne, aby sa predĺžila výdrž batérie.

Apple TV

 1. V menu Nastavenia > Sieť > Wi-Fi sa uistite, že je funkcia Wi-Fi zapnutá a že máte pripojenie na internet.
 2. V menu Nastavenia > Účty > iCloud sa uistite, že je album Môj Fotostream zapnutý. Ak áno, vypnite ho a vyberte položku Vymazať. Potom album Môj Fotostream znova zapnite.
 3. Na zariadení, pomocou ktorého bola zhotovená hľadaná fotka, zatvorte apku Kamera. (Do albumu Môj Fotostream sa nebude nič nahrávať, pokiaľ to neurobíte sami.) Ak sa stále nezobrazujú všetky fotky albumu Môj Fotostream, príčinou môže byť nedostatočná kapacita úložiska v Apple TV.

* Ak chcete cez iCloud zdieľať fotky alebo videá s inými zariadeniami Apple, je potrebné prihlásiť sa do iCloudu na každom zariadení s použitím toho istého Apple ID.

V albume Môj Fotostream na Macu sa nezobrazujú žiadne fotky

Ak ste si zapli iCloud Fotky, fotky z albumu Môj Fotostream nájdete v albume Všetky fotky. Prečítajte si viac o iCloud Fotkách.

Ak iCloud Fotky nemáte zapnuté a v albume Môj Fotostream sa fotky nezobrazujú, postupujte takto:

 1. Uistite sa, že váš Mac má aktívne pripojenie na internet
 2. Na Macu vyberte Systémové nastavenia > iCloud. Uistite sa, že ste sa na všetkých zariadeniach prihlásili pomocou toho istého Apple ID. 
 3. Otvorte Fotky. Potom vyberte Fotky > Nastavenia > iCloud (alebo Fotostream).
 4. Uistite sa, že položka Môj Fotostream je vybratá.

V každom z mojich zariadení sa v albume Môj Fotostream zobrazujú iné fotky

V zariadení sa uchováva až 1 000 fotiek, aj keď sú staršie než 30 dní. Fotky staršie než 30 dní sa zo služby iCloud odstránia, takže vaše zariadenia nemusia obsahovať tie isté fotky. Líšia sa podľa toho, kedy ste album Môj Fotostream zapli. Je možné, že sa z dôvodu kapacity v zariadení Apple TV zobrazujú len najnovšie fotky.

Vykonaním nasledujúcich krokov vymažte staršie fotky z albumu Môj Fotostream a uložte si najnovšie fotky do všetkých zariadení:

 1. Ak máte v albume Môj Fotostream fotky, ktoré si chcete ponechať, uložte si ich do zariadenia. Potom si zálohujte fotky a ďalšie dáta.
 2. Vypnite Môj Fotostream. Postupujte takto: 
  • Na zariadení klepnite na Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Fotky a vypnite funkciu Odoslať do Fotostreamu.
  • V Apple TV prejdite na Nastavenia > Účty > iCloud a vypnite funkciu Odoslať do Fotostreamu.
 3. Potvrďte, že chcete fotky vymazať.
 4. Znova zapnite Môj Fotostream.
 5. Zopakujte tento postup na každom zariadení.

Moje importované fotky sa v albume Môj Fotostream nezobrazujú

 1. Uistite sa, že váš Mac má aktívne pripojenie na internet.
 2. Skontrolujte, či v apke Fotky používate iCloud Fotky. Ak ste si zapli iCloud Fotky, fotky z ostatných zariadení používajúcich Môj Fotostream sa zobrazujú v albume Všetky fotky.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: