Pomoc s dátumom a časom v iPhone, iPade a iPode touch

Prostredníctvom nastavení dátumu a času môžete zaistiť, aby sa zariadenie so systémom iOS automaticky prispôsobovalo zmenám časového pásma a letnému času.  Prečítajte si, ako postupovať, ak sa v zariadení so systémom iOS zobrazuje nesprávny dátum, čas alebo časové pásmo alebo ak sa nevykoná automatický prechod na letný čas.

Skontrolujte nastavenia

Po každom kroku skontrolujte, či sa problém vyriešil:

 1. Uistite sa, že používate najnovšiu verziu systému iOS.
 2. Zapnite možnosť Nastaviť automaticky1 v menu Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas. Dátum a čas sa nastavia automaticky podľa vášho časového pásma. Ak je k dispozícii aktualizácia časových pásiem, zariadenie vás na to upozorní.
 3. Povoľte v zariadení používanie aktuálnej lokality na určenie správneho časového pásma. Ak chcete toto nastavenie použiť, prejdite do menu Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby > Systémové služby a vyberte položku Nastavenie časového pásma.
 4. V menu Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas > Časové pásmo skontrolujte, či sa vo vašom zariadení používa správne časové pásmo.

Ak stále potrebujete pomoc

Ak sa v zariadení stále zobrazuje nesprávny dátum, čas alebo časové pásmo,2 nepoužívajte možnosť Nastaviť automaticky a manuálne zmeňte jednotlivé nastavenia. Môže sa napríklad stať, že máte systém iOS 9 alebo starší a vaša krajina alebo oblasť sa rozhodne zmeniť časové pásmo alebo zrušiť používanie letného času. V takom prípade postupujte takto:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas. 
 2. Vypnite možnosť Nastaviť automaticky.
 3. Teraz môžete zmeniť časové pásmo alebo dátum a čas:3
  • Klepnite na položku Časové pásmo a vyberte mesto, ktoré sa nachádza v požadovanom pásme. (Neviete, ktoré mesto vybrať? Pozrite si mapu časových pásiem na stránke timeanddate.com a nájdite mesto v pásme, ktoré vám vyhovuje.) 
  • Môžete tiež klepnúť na dátum a zmeniť dátum a čas. 

 1. Možnosť Nastaviť automaticky nemusí byť dostupná u všetkých operátorov alebo vo všetkých krajinách a oblastiach. Ak má zariadenie kód funkcie Čase pred obrazovkou, možnosť Nastaviť automaticky bude sivá a nebude sa dať zapnúť.
 2. Ak sa v zariadení so systémom iOS nastavil nesprávny čas po synchronizovaní zariadenia s počítačom, je možné, že je v počítači nastavený nesprávny čas. Skontrolujte čas v počítači v menu Systémové nastavenia > Dátum a čas. V prípade potreby môžete vybrať možnosť Nastaviť dátum a čas automaticky.
 3. Neodporúča sa manuálne meniť nastavenia času len preto, aby sa zmenilo správanie aplikácií (napríklad časové odpočty v hrách).
Dátum zverejnenia: