Ak na zariadení Apple nemožno zmeniť čas alebo časové pásmo

Prostredníctvom nastavení dátumu a času môžete zaistiť, aby sa zariadenie automaticky prispôsobovalo zmenám časového pásma a letnému času. Prečítajte si, ako postupovať, ak sa na zariadení zobrazuje nesprávny dátum, čas či časové pásmo alebo ak sa nevykoná automatický prechod na letný čas.

Automatické nastavenie dátumu a času

Možnosť automatického nastavenia dátumu a času nemusí byť pre vaše zariadenie k dispozícii.* Vykonaním týchto krokov sa uistite, že vaše zariadenie dokáže nastaviť čas a časové pásmo automaticky.

Na iPhone alebo iPade

 1. Uistite sa, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS.
 2. Zapnite možnosť Nastaviť automaticky v menu Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas. Dátum a čas sa nastavia automaticky podľa vášho časového pásma. Je toto nastavenie neaktívne?
 3. Ak sa zobrazí správa, že sú k dispozícii aktualizované informácie o časovom pásme, reštartujte zariadenie a všetky spárované hodinky Apple Watch.
 4. Povoľte v zariadení používanie aktuálnej polohy na určenie správneho časového pásma. Postupujte takto: Prejdite na Nastavenia > Súkromie a bezpečnosť > Lokalizačné služby > Systémové služby a zapnite Nastavenie čas. pásma.
 5. V menu Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas > Časové pásmo skontrolujte, či sa vo vašom zariadení používa správne časové pásmo.

Na Macu

 1. Uistite sa, že je Mac pripojený na internet.
 2. Otvorte nastavenia Lokalizačné služby a uistite sa, že lokalizačné služby sú zapnuté. Potom rolujte na koniec zoznamu apiek a služieb a kliknite na tlačidlo Podrobnosti vedľa položky Systémové služby. Uistite sa, že možnosť Prispôsobenie časového pásma a systému je zapnutá.
 3. Otvorte nastavenia Dátum a čas a uistite sa, že automatické nastavenie času a dátumu aj automatické nastavenie časového pásma sú zapnuté.
 4. Reštartujte Mac.

Na Apple TV

Tieto kroky vyžadujú Apple TV HD alebo Apple TV 4K so systémom tvOS 10 alebo novším. Ak používate staršiu verziu systému tvOS alebo staršie zariadenie Apple TV, môžete nastaviť časové pásmo manuálne.

 1. Uistite sa, že zariadenie Apple TV je pripojené na internet.
 2. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Časové pásmo. Ak sa zobrazí správa o tom, že sú k dispozícii aktualizované informácie o časovom pásme, reštartujte Apple TV, aby sa aktualizácia vykonala.
 3. Ak sa správa nezobrazí, stlačením a podržaním tlačidla Späť  alebo tlačidla Menu na diaľkovom ovládači Apple TV prejdite na plochu. Počkajte niekoľko minút a potom sa vráťte na Nastavenia > Všeobecné > Časové pásmo. Ak sa potom správa zobrazí, reštartujte Apple TV, aby sa aktualizácia vykonala. 

Manuálne nastavenie dátumu a času

Ak sa na zariadení stále zobrazuje nesprávny dátum, čas alebo časové pásmo, nepoužívajte možnosť Nastaviť automaticky a zmeňte jednotlivé nastavenia manuálne. Môže sa napríklad stať, že máte systém iOS 9 alebo starší a vaša krajina, oblasť alebo vláda sa rozhodne zmeniť časové pásmo alebo zrušiť používanie letného času.

Na iPhone alebo iPade

 1. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas.
 2. Vypnite možnosť Nastaviť automaticky. Je toto nastavenie neaktívne?
 3. Zmena časového pásma alebo dátumu a času:
  • Klepnite na Časové pásmo a zadajte mesto, ktoré sa nachádza v požadovanom pásme.
  • Môžete tiež klepnúť na dátum a zmeniť dátum a čas.

Na Macu

Otvorte nastavenia Dátum a čas a vypnite automatické nastavenie času a dátumu aj automatické nastavenie časového pásma. Čas, dátum a časové pásmo potom môžete nastaviť manuálne.

Na Apple TV

 1. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Časové pásmo.
 2. Uistite sa, že je funkcia Nastaviť automaticky vypnutá, a potom vyberte časové pásmo.

Ďalšie informácie o nastaveniach času

 • Ak je po synchronizácii zariadenia s počítačom čas na zariadení chybný, uistite sa, že máte na Macu správne nastavený dátum a čas.
 • Nastavenia času sa neodporúča manuálne meniť len preto, aby sa zmenilo správanie apiek (napríklad časové odpočty v hrách).
 • Prečítajte si o nastaveniach času na hodinkách Apple Watch vrátane možnosti nastavenia 24-hodinového času a nastavenia času na ciferníku tak, aby predbiehal skutočný čas. 

* Možnosť zapnutia alebo vypnutia funkcie Nastaviť automaticky nemusí byť k dispozícii u všetkých operátorov ani vo všetkých krajinách a oblastiach. Ak má zariadenie nastavený kód funkcie Čas pred obrazovkou alebo nainštalovaný podnikový profil s obmedzeniami zariadenia, možnosť zapnúť alebo vypnúť funkciu Nastaviť automaticky bude neaktívna (sivá).

Dátum zverejnenia: