Po aktualizovaní alebo obnovení iPhonu, iPadu alebo iPodu touch sa zobrazuje logo Apple s indikátorom priebehu

Po aktualizovaní systému iOS, obnovení zo zálohy alebo vymazaní iPhonu, iPadu alebo iPodu touch sa na zariadení zobrazuje logo Apple s indikátorom priebehu.

Obrazovka zariadenia s indikátorom priebehu

V tejto situácii sa môže indikátor priebehu hýbať veľmi pomaly alebo sa môže zdať, že sa nehýbe vôbec.

Nechajte zariadenie dokončiť proces aktualizácie, obnovenia alebo vymazania.

Indikátor priebehu znázorňuje priebeh inštalácie. Trvanie tohto procesu závisí od počtu súborov v zariadení a od toho, či prebieha vymazanie zariadenia, aktualizácia systému iOS alebo jeho inovácia. Ak zariadenie obsahuje len málo dát alebo žiadne dáta alebo ak ho vymazávate, tento proces môže trvať len minútu. Ak zariadenie obsahuje veľké množstvo súborov, proces môže trvať niekoľko minút až hodinu.

Ak sa zariadenie zobrazuje v aplikácii iTunes a môžete nakonfigurovať možnosti synchronizácie a synchronizovať obsah, proces je dokončený. Nechajte zariadenie pripojené k aplikácii iTunes a počkajte, kým sa proces migrácie dokončí.

Ak aktualizujete bezdrôtovo, pripojte zariadenie k zdroju napájania, aby počas tohto procesu nedošlo k vybitiu batérie. Ak sa batéria zariadenia vybije, pripojte zariadenie k zdroju napájania, zapnite ho a nechajte proces aktualizácie alebo obnovenia dokončiť.

Ak si myslíte, že sa proces aktualizácie zasekol, stlačte jedno z tlačidiel. Ak sa zobrazí správa o aktualizácii, aktualizácia stále prebieha.

V niektorých prípadoch sa môže stať, že indikátor priebehu dosiahne koniec a potom sa vráti na začiatok.

Získanie pomoci

Ak sa aktualizácia alebo obnovenie nikdy nedokončí alebo zariadenie nereaguje, vynúťte reštartovanie zariadenia.

Ak máte zariadenie v tomto stave niekoľko hodín, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: