Po aktualizovaní alebo obnovení iPhonu, iPadu alebo iPodu touch sa zobrazuje logo Apple s indikátorom priebehu

Po aktualizovaní systému iOS alebo iPadOS, obnovení zo zálohy alebo vymazaní iPhonu, iPadu alebo iPodu touch sa na zariadení zobrazuje logo Apple s indikátorom priebehu.

V tejto situácii sa môže indikátor priebehu hýbať veľmi pomaly alebo sa môže zdať, že sa nehýbe vôbec.

Nechajte zariadenie dokončiť proces aktualizácie, obnovenia alebo vymazania.

Indikátor priebehu znázorňuje priebeh inštalácie. Trvanie tohto procesu závisí od počtu súborov v zariadení a od toho, či prebieha vymazávanie, aktualizácia alebo upgradovanie systému iOS či iPadOS. Ak zariadenie obsahuje len málo dát či žiadne dáta alebo ak ho vymazávate, tento proces môže trvať len minútu. Ak zariadenie obsahuje veľké množstvo súborov, proces môže trvať niekoľko minút až hodinu.

Ak sa zariadenie zobrazuje na počítači, môžete nakonfigurovať možnosti synchronizácie a synchronizovať obsah, znamená to, že proces je dokončený. Nechajte zariadenie pripojené k počítaču a počkajte na dokončenie procesu migrácie.

Ak aktualizujete bezdrôtovo, pripojte zariadenie ku zdroju napájania, aby počas tohto procesu nedošlo k vybitiu batérie. Ak sa batéria zariadenia vybije, pripojte zariadenie ku zdroju napájania, zapnite ho a nechajte proces aktualizácie alebo obnovenia dokončiť.

Ak si myslíte, že sa proces aktualizácie zasekol, stlačte jedno z tlačidiel. Ak sa zobrazí správa o aktualizácii, aktualizácia stále prebieha.

V niektorých prípadoch sa môže stať, že indikátor priebehu dosiahne koniec a potom sa vráti na začiatok.

Získanie pomoci

Ak sa aktualizácia alebo obnovenie nikdy nedokončí alebo zariadenie nereaguje, vynúťte reštartovanie zariadenia.

Ak je zariadenie v tomto stave niekoľko hodín, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: