iOS: Server Microsoft Exchange Server 2010 SP1 akceptuje len desať zariadení v rámci jedného účtu

Aplikácia Microsoft Exchange ActiveSync 14.1, ktorá je súčasťou servera Exchange Server 2010 SP1, je obmedzená na desať zariadení v rámci jedného účtu Exchange. Spoločnosť Microsoft označuje tieto pripojenia ako partnerstvá. Ak v zariadení so systémom iOS nastavíte účet, ktorý spôsobí prekročenie limitu, alebo ak máte nakonfigurovaný existujúci účet a server Exchange Server inovujete na verziu 2010 SP1, môže dochádzať k nasledujúcemu správaniu.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.
  • Aplikáciu Mail, Kalendár alebo Poznámky nie je možné synchronizovať s účtom Exchange.
  • Keď sa pokúsite nainštalovať profil, v rámci ktorého sa nastavuje účet Exchange, profil sa nenainštaluje.
  • Pri kontrole e-mailov v inom zariadení sa zobrazuje nasledujúca správa: „Chyba súvisiaca s partnerstvom vášho nového mobilného telefónu. Máte 11 telefonických partnerstiev z maximálneho povoleného počtu 10 partnerstiev.“

Pomocou nasledujúcich krokov znížte počet zariadení priradených k vášmu účtu:

  1. Prihláste sa do aplikácie Outlook Web App a prejdite do ponuky Možnosti > Telefón > Mobilné telefóny.
  2. Vymazaním všetkých nepoužívaných partnerstiev znížte počet zariadení priradených k danému účtu na 10 alebo menej.

Správca servera Exchange Server môže zmenou parametra EASMaxDevices politiky obmedzovania klientov zvýšiť počet povolených mobilných zariadení, ako je to popísané v nasledujúcich článkoch spoločnosti Microsoft: Vysvetlenie politík obmedzovania klientov a Nastavenie politík obmedzovania klientov.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: