Aplikácia Nájsť môj iPhone nefunguje

Ak potrebujete pomoc s prihlásením alebo aplikácia Nájsť môj iPhone nemôže vyhľadať vaše zariadenie, vyskúšajte tieto kroky.

Ak máte systém iOS 13, iPadOS, macOS Catalina alebo watchOS 6, nájdete v ňom aplikáciu Nájsť, ktorá je spojením aplikácií Nájsť môj iPhone a Nájsť priateľov. Ak chcete začať, nastavte si aplikáciu Nájsť a zapnite možnosť Nájsť môj [zariadenie].

Skôr než začnete

Ak potrebujete pomoc s vyhľadaním zariadenia, prehraním zvuku, zobrazením správy alebo zamknutím či vymazaním zariadenia na diaľku, pozrite si pomoc k aplikácii Nájsť môj iPhone.

Nemôžete sa prihlásiť do aplikácie Nájsť môj iPhone

Po vykonaní každého z týchto krokov sa skúste prihlásiť znova:

  1. Skontrolujte, či sa prihlasujete pomocou účtu Apple ID, ktorý používate s iCloudom. 
  2. Prejdite na stránku iCloud.com, prihláste sa a vyberte položku Nájsť iPhone.
  3. Na zariadení so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas a skontrolujte nastavený dátum a čas.

Ak máte na zariadení so systémom iOS nastavený kód, výzva na prihlásenie sa zobrazí len pri prvom otvorení aplikácie Nájsť môj iPhone. Ak si chcete nastaviť kód, prejdite do menu Nastavenia > Touch ID a kód (na zariadeniach s funkciou Touch ID) alebo Nastavenia > Kód (na ostatných zariadeniach) a klepnite na položku Zapnúť kód.

Zobrazuje sa správa „Žiadne zariadenia“

Ak zariadenie stále máte, prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud a uistite sa, že je zapnutá možnosť Nájsť môj [zariadenie]. Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, prejdite do menu Nastavenia > iCloud.

Zobrazuje sa správa „Vaše zariadenie už nie je lokalizovateľné“

Táto správa znamená, že na zariadení boli v čase, keď ste sa ho pokúšali nájsť pomocou aplikácie Nájsť môj iPhone, vypnuté lokalizačné služby. Aplikácia Nájsť môj iPhone nebude môcť zariadenie vyhľadať, no až 24 hodín sa bude zobrazovať jeho posledná známa poloha. Pomocou aplikácie Nájsť môj iPhone budete môcť naďalej prehrať na zariadení zvuk, zobraziť správu na jeho obrazovke, zamknúť ho alebo ho vymazať.

Možnosť vyhľadania zariadenia na mape pomocou aplikácie Nájsť môj iPhone nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach. Na určenie polohy zariadenia na mape je nutné, aby v danej oblasti boli k dispozícii dáta aplikácie Mapy. Všetky ostatné funkcie aplikácie Nájsť môj iPhone však budú fungovať.

Ak stále potrebujete pomoc, pozrite si pomoc k aplikácii Nájsť môj iPhone.

Dátum zverejnenia: