Získanie pomoci s používaním aplikácie Nájsť môj iPhone

Ak potrebujete pomoc s prihlásením alebo aplikácia Nájsť môj iPhone nemôže vyhľadať vaše zariadenie, vyskúšajte tieto kroky. 

Skôr než začnete

Aktualizujte na najnovšiu verziu systému iOS a aplikácie Nájsť môj iPhone. Ak chcete aktualizovať aplikáciu Nájsť môj iPhone, klepnite na položku App Store a potom na položku Aktualizácie.

Ak potrebujete pomoc s vyhľadaním zariadenia, prehraním zvuku, zobrazením správy alebo zamknutím či vymazaním zariadenia na diaľku, pozrite si pomoc k aplikácii Nájsť môj iPhone.

Ak sa nemôžete prihlásiť do aplikácie Nájsť môj iPhone

Po vykonaní každého z týchto krokov sa skúste prihlásiť znova:

  1. Skontrolujte, či sa prihlasujete pomocou rovnakého Apple ID, ktoré používate s iCloudom. 
  2. Prejdite na počítači na stránku iCloud.com, prihláste sa a vyberte aplikáciu Nájsť môj iPhone.
  3. Na zariadení so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas a skontrolujte nastavený dátum a čas.

Ak máte na zariadení so systémom iOS nastavený kód, výzva na prihlásenie sa zobrazí len pri prvom otvorení aplikácie Nájsť môj iPhone. Ak si chcete nastaviť kód, prejdite do menu Nastavenia > Touch ID a kód (na zariadeniach s Touch ID) alebo Nastavenia > Kód (na ostatných zariadeniach) a klepnite na položku Zapnúť kód.

Ak sa zobrazuje správa „Nie sú registrované žiadne zariadenia“

Ak zariadenie stále máte, prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud a uistite sa, že je zapnutá možnosť Nájsť môj iPhone. Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, prejdite do menu Nastavenia > iCloud.

Ak sa zobrazuje správa „Vaše zariadenie už nie je lokalizovateľné“

Táto správa znamená, že na zariadení boli vypnuté lokalizačné služby vo chvíli, keď ste sa ho pokúšali nájsť pomocou aplikácie Nájsť môj iPhone. Aplikácia Nájsť môj iPhone nebude môcť zariadenie vyhľadať, no až 24 hodín sa bude zobrazovať jeho posledná známa poloha. Pomocou aplikácie Nájsť môj iPhone budete môcť naďalej prehrať na zariadení zvuk, zobraziť správu na jeho obrazovke, zamknúť ho alebo ho vymazať.

Možnosť vyhľadania zariadenia na mape pomocou aplikácie Nájsť môj iPhone nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach. Na určenie polohy zariadenia na mape je nutné, aby v danej oblasti boli k dispozícii mapové dáta. Všetky ostatné funkcie aplikácie Nájsť môj iPhone však budú fungovať.

Ak stále potrebujete pomoc, pozrite si pomoc k aplikácii Nájsť môj iPhone. Môžete tiež navštíviť stránku podpory pre iCloud.

Dátum zverejnenia: