Sťahovanie alebo streamovanie filmov a TV seriálov z obchodu iTunes Store

Môžete si kúpiť alebo vypožičať videá z obchodu iTunes Store a potom ich sledovať na iPhone, iPade, iPode touch, Macu, PC alebo Apple TV.

Mac so zobrazenými filmami v knižnici a iPhone so zobrazenými TV seriálmi v obchode iTunes Store.

 

V zariadení so systémom iOS vyhľadajte aplikáciu iTunes Store. V počítači vyhľadajte obchod iTunes Store v iTunes. Na Apple TV je obchod iTunes Store rozdelený do dvoch aplikácií: Filmy a TV seriály z iTunes.

Nákup a sťahovanie filmov alebo TV seriálov

Prostredníctvom obchodu iTunes Store si môžete kupovať alebo vypožičiavať filmy1, kupovať epizódy TV seriálov a predplatné na sledovanie1 a sťahovať videá, aby ste ich mohli sledovať bez pripojenia na internet.2 Ak si video nepozriete hneď, nájdete ho neskôr v knižnici v aplikácii Apple TV App alebo v aplikácii Videá.3 Môžete ho tiež znova vyhľadať v obchode iTunes Store. Filmy a TV seriály, ktoré ste si kúpili skôr, nájdete aj na tabe Zakúpené v obchode iTunes Store.

Na zakúpenie alebo vypožičanie videí z obchodu iTunes Store potrebujete účet Apple ID. Apple ID je účet, ktorý používate na prístup k službám spoločnosti Apple. Ak už používate iné služby spoločnosti Apple, napríklad iCloud, prihláste sa do obchodu iTunes Store pomocou toho istého účtu Apple ID. Ak účet Apple ID nemáte, môžete si ho vytvoriť.

Ak sa vedľa videa v obchode iTunes Store zobrazuje tlačidlo Tlačidlo Stiahnuť alebo Tlačidlo Stiahnuť, znamená to, že ste si toto video už kúpili. Klepnite na tlačidlo Tlačidlo Stiahnuť alebo kliknite na tlačidlo Tlačidlo Stiahnuť. Video sa stiahne do zariadenia.2 Poplatky za video sa nebudú účtovať znova.

1. Dostupnosť obchodov a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti. Pozrite sa, čo môžete kúpiť v obchode iTunes Store vo svojej krajine alebo oblasti.

2. Môžete streamovať video do Apple TV, ale nemôžete ho stiahnuť do zariadenia.

3. Ak vo vašej krajine alebo oblasti nie je k dispozícii aplikácia Apple TV App, máte namiesto nej aplikáciu Videá. Prečítajte si viac o tom, kde je aplikácia Apple TV App k dispozícii.

iPhone so zobrazenou stránkou filmu Justice League.

V iPhone, iPade alebo iPode touch

V iPhone, iPade alebo iPode touch otvorte obchod iTunes Store a prejdite na konkrétny názov alebo kľúčové slovo, prípadne ho vyhľadajte.

Keď nájdete video, ktoré si chcete kúpiť:

 1. Klepnutím na film alebo TV seriál prejdite na stránku produktu.
 2. Klepnite na nákupnú cenu. Môže byť potrebné prihlásiť sa pomocou účtu Apple ID a hesla, prípadne použiť funkciu Touch ID alebo Face ID.
 3. Ak chcete video do zariadenia ihneď stiahnuť, klepnite na položku Stiahnuť. Ak chcete video stiahnuť neskôr, klepnite na položku Neskôr. Keď budete chcieť video stiahnuť, klepnite na tlačidlo Tlačidlo Stiahnuť.
 4. Klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Prehrať spustíte prehrávanie videa. V závislosti od krajiny alebo oblasti nájdete svoje filmy a TV seriály aj v aplikácii Apple TV App alebo Videá.

Zistite, či je aplikácia Apple TV App k dispozícii vo vašej krajine alebo oblasti. Ak nie je, v zariadení máte nainštalovanú aplikácia Videá.

V Macu alebo PC

Mac so zobrazenou stránkou filmu Justice League.

V Macu alebo PC otvorte iTunes a v menu v ľavom hornom rohu vyberte položku Filmy alebo TV seriály. V hornej časti okna kliknite na položku Obchod a prejdite na konkrétny názov alebo kľúčové slovo, prípadne ho vyhľadajte.

Keď nájdete video, ktoré si chcete kúpiť:

 1. Kliknutím na film alebo TV seriál prejdite na stránku produktu.
 2. Kliknite na nákupnú cenu. Môže byť potrebné prihlásiť sa pomocou účtu Apple ID a hesla, prípadne použiť funkciu Touch ID.
 3. Podľa toho, čo chcete robiť, kliknite na položku Pozrieť teraz alebo Pozrieť neskôr. Ak chcete video stiahnuť do počítača, kliknite na tlačidlo Stiahnuť pod obrázkom videa alebo kliknite na tlačidlo Tlačidlo Stiahnuť.
 4. Kliknutím na tlačidlo Tlačidlo Prehrať spustíte prehrávanie videa. Ak si chcete pozrieť svoje videá, prejdite do menu Filmy > Knižnica alebo TV seriály > Knižnica.

V niektorých krajinách sa TV seriály nazývajú programy.

Na Apple TV

Apple TV so zobrazenou stránkou filmu Justice League.

Otvorte aplikáciu Filmy iTunes alebo TV seriály z iTunes a prejdite na konkrétny názov alebo kľúčové slovo, prípadne ho vyhľadajte. Môžete tiež požiadať Siri o vyhľadanie filmov alebo TV seriálov.

Keď nájdete video, ktoré si chcete kúpiť:

 1. Výberom filmu alebo TV seriálu prejdite na stránku produktu.
 2. Vyberte nákupnú cenu. Na dokončenie nákupu môže byť potrebné zadať heslo účtu Apple ID.
 3. Výberom tlačidla Tlačidlo Prehrať spustíte prehrávanie videa. Ak je vo vašej krajine alebo oblasti k dispozícii aplikácia Apple TV App, môžete tu zobraziť aj svoju knižnicu. Svoje filmy a TV seriály nájdete aj v aplikáciách Filmy iTunes > Zakúpené alebo TV seriály z iTunes > Zakúpené.

Môžete streamovať video do Apple TV, ale nemôžete ho stiahnuť do zariadenia.

Streamovanie filmov alebo TV seriálov

Po zakúpení filmu alebo TV seriálu v obchode iTunes Store môžete tento obsah streamovať do zariadenia, v ktorom ste ho zakúpili, alebo do ktoréhokoľvek iného zariadenia, v ktorom sa prihlásite pomocou toho istého účtu Apple ID.

Videá sa streamujú a sťahujú v maximálnej kvalite podporovanej používaným zariadením, jeho nastaveniami a rýchlosťou pripojenia na internet. Prečítajte si, ako vyhľadávať a sledovať filmy vo formátoch 4K, HDR, Dolby Vision alebo Dolby Atmos.

Ak sa pri filme alebo TV seriáli nezobrazuje tlačidlo prehrávania, klepnutím alebo kliknutím na tlačidlo Tlačidlo Stiahnuť môžete príslušný obsah stiahnuť. Existuje obsah, ktorý nie je možné streamovať cez mobilné dátové pripojenie.

Prepnutie na video vo formáte SD

Ak si chcete radšej kúpiť verziu v štandardnom rozlíšení s nižšou kvalitou, klepnite alebo kliknite na položku „K dispozícii aj v SD“ na produktovej stránke pre príslušné video. Na Apple TV môžete prejsť do menu Nastavenia > Aplikácie > iTunes Movies and TV Shows, zapnúť funkciu Nakupovať a požičiavať položky v štandardnom rozlíšení a potom video zakúpiť. Pre verziu v štandardnom rozlíšení nebudú k dispozícii iTunes Extras a formáty 4K, HDR, Dolby Vision alebo Dolby Atmos ani v prípade, že ju neskôr budete prehrávať v zariadení, ktoré tieto funkcie a formáty podporuje.

Informácie o filme alebo TV seriáli

Ak sa chcete dozvedieť viac o dátume vydania, jazykových verziách, titulkoch, hodnotení alebo o obsahu iTunes Extras ponúkanom spolu s videom, prejdite na produktovú stránku filmu alebo TV seriálu.

Tab s podrobnosťami, na ktorom sú zobrazené dostupné jazyky, funkcie prístupnosti a ďalšie položky.

 • Ak sa vedľa názvu filmu zobrazujú symboly 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos alebo HDR, môžete ho na kompatibilných zariadeniach sledovať vo formátoch videa s vyššou kvalitou.4 Prečítajte si viac o formátoch 4K, HDR, Dolby Vision a Dolby Atmos.
 • Ak sa pri názve videa zobrazuje text CC alebo SDH, video obsahuje skryté titulky alebo titulky pre nepočujúcich a ľudí s poruchami sluchu. Prečítajte si, ako vyhľadávať a používať obsah so skrytými titulkami alebo titulkami, ako zisťovať, ktoré titulky alebo iné jazykové verzie zvuku sú súčasťou videa, alebo ako zapnúť zobrazovanie titulkov a jazykových verzií zvuku.
 • Ak sa pri názve videa zobrazuje text AD, video obsahuje zvukové popisy. To znamená, že voliteľná zvuková stopa popisuje neverbálne situácie a to, čo sa vo filme deje. Prečítajte si viac o obsahu so zvukovými popismi.
 • Ak sa pri názve filmu zobrazuje text iTunes Extras, film obsahuje bonusové funkcie, ako sú vystrihnuté scény, upútavky alebo komentáre.3 Ak je film k dispozícii s iTunes Extras, tento obsah je podrobne popísaný na produktovej stránke filmu. K dispozícii je pomoc pre iTunes Extras.

4. Formáty 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos a HDR a obsah iTunes Extras (ak je súčasťou) sú k dispozícii len v prípade zakúpenia filmu vo vysokej kvalite (HD).

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: