Ikony na ploche iPhonu, iPadu alebo iPodu touch sú zväčšené

Ak sa vám ikony na ploche zdajú priveľké alebo sú zväčšené, aby sa zmestili na obrazovku, možno máte na zariadení zapnutú funkciu Zväčšenie. Zistite, ako funkciu Zväčšenie vypnúť.

Vypnutie funkcie Zväčšenie v nastaveniach zariadenia

    

Zväčšené ikony na obrazovke

Ak sa k nastaveniam nedokážete dostať, pretože máte ikony na ploche zväčšené, dvakrát klepnite na displej tromi prstami. Zobrazenie sa zmenší.
 

Vypnutie funkcie Zväčšenie v iPhone

Ak chcete funkciu Zväčšenie vypnúť, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Zväčšenie a klepnutím funkciu Zväčšenie vypnite.
 

 

Vypnutie funkcie Zväčšenie v iTunes

Na vypnutie funkcie Zväčšenie môžete použiť aj iTunes:

  1. Pripojte iPhone, iPad alebo iPod touch k počítaču a otvorte iTunes.
  2. Keď sa zariadenie zobrazí v iTunes, vyberte ho.
  3. Na súhrnnej stránke zariadenia kliknite na tlačidlo Konfigurovať prístupnosť.
    Vypnutie funkcie Zväčšenie v iTunes
  4. Ak chcete funkciu Zväčšenie vypnúť, zrušte zaškrtnutie políčka Zväčšenie.
  5. Kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o funkciách prístupnosti, ktoré sú dostupné v systéme iOS, nájdete v používateľskej príručke k iPhonu, používateľskej príručke k iPadu alebo používateľskej príručke k iPodu touch.

Dátum zverejnenia: