Ak v iPhone alebo iPade (Wi-Fi + Cellular) nefunguje funkcia Osobný hotspot

Funkcia Osobný hotspot umožňuje zdieľať mobilné dátové pripojenie iPhonu alebo iPadu (Wi-Fi + Cellular) s iným zariadením. Ak potrebujete pomoc s funkciou Osobný hotspot, postupujte podľa týchto krokov.

Najskôr vykonajte tieto kroky

Po každom kroku skúste znova.

 1. V sekcii Nastavenia > Osobný hotspot sa uistite, že funkcia Osobný hotspot je zapnutá. Ak funkciu Osobný hotspot nemôžete nájsť alebo zapnúť, overte si, či ju váš mobilný operátor aktivoval a či ju podporuje váš mobilný program.
 2. Reštartujte iPhone alebo iPad, ktorý poskytuje funkciu Osobný hotspot, a zariadenie, ktoré sa má pripojiť prostredníctvom funkcie Osobný hotspot. 
 3. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu systému iOS.
 4. V iPhone alebo iPade, ktorý poskytuje funkciu Osobný hotspot, prejdite na položku Nastavenia > Všeobecné > Resetovať a potom klepnite na položku Resetovať nastavenia siete.

Ak naďalej potrebujete pomoc, použite nižšie uvedené postupy obsahujúce pomoc s funkciou Osobný hotspot cez pripojenie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.

Ak sa nemôžete pripojiť pomocou funkcie Osobný hotspot cez Wi-Fi

V zariadení, ktoré poskytuje funkciu Osobný hotspot, prejdite do sekcie Nastavenia > Osobný hotspot a potom vykonajte tieto kroky:

 1. Uistite sa, že je povolená možnosť Povoliť ostatným pripojiť sa. 
 2. Zapamätajte si názov Wi-Fi siete zariadenia a heslo zobrazené na tejto obrazovke. Ak chcete názov Wi-Fi siete zmeniť, prečítajte si, ako zmeniť názov zariadenia.
 3. Zostaňte na tejto obrazovke, kým sa vaše druhé zariadenie nepripojí k Wi-Fi sieti. 

V zariadení, ktoré chcete pripojiť k funkcii Osobný hotspot, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Vypnite a znova zapnite Wi-Fi sieť.
 2. Uistite sa, že ste sa pripojili k správnej Wi-Fi sieti. Názov siete je rovnaký ako názov zariadenia so systémom iOS, ktoré poskytuje funkciu Osobný hotspot. Môže sa pri ňom zobrazovať ikona Ikona funkcie Osobný hotspot.
 3. Ak sa pri pokuse o pripojenie k funkcii Osobný hotspot zobrazuje chyba hesla, skontrolujte heslo Wi-Fi siete: V zariadení, ktoré poskytuje funkciu Osobný hotspot, prejdite do sekcie Nastavenia > Osobný hotspot a skontrolujte heslo Wi-Fi siete.

Ak sa nemôžete pripojiť pomocou funkcie Osobný hotspot cez USB

Ak sa chcete vyhnúť zbytočným poplatkom za prenos dát, funkciu Osobný hotspot vypnite, keď ju nepotrebujete. Ak ju nevypnete, pri každom nabíjaní zariadenia so systémom iOS jeho pripojením k počítaču sa počítač pripojí k funkcii Osobný hotspot. 

Postupujte podľa nasledujúcich krokov pre Mac alebo PC so systémom Windows.

Pripojte Mac k funkcii Osobný hotspot cez USB

 1. Aktualizujte na najnovšiu verziu iTunes
 2. Pomocou USB kábla pripojte Mac k iPhonu alebo iPadu, ktorý poskytuje funkciu Osobný hotspot. Ak sa zobrazí výzva, nastavte, že počítaču dôverujete.
 3. Uistite sa, že je možné vyhľadať a zobraziť iPhone alebo iPad v iTunes alebo vo Finderi. Ak Mac zariadenie nerozpozná, skúste použiť iný USB kábel. 
 4. Prejdite do menu Systémové nastavenia > Sieť a potom vyberte položku iPhone USB. Ak sa nezobrazuje, kliknite na ikonu Ikona so znamienkom plus a pridajte ju.
 5. Kliknite na ikonu Ikona Nastavenia, vyberte položku Deaktivovať službu a potom kliknite na položku Použiť.
 6. Kliknite na ikonu Ikona Nastavenia, vyberte položku Aktivovať službu a potom kliknite na položku Použiť. Ak už máte iné sieťové pripojenie, pripojenie pomocou funkcie Osobný hotspot sa nemusí aktivovať, kým nezrušíte začiarknutie políčka Zakázať, ak nie je potrebné a nekliknete na položku Použiť.

Pripojte PC so systémom Windows k funkcii Osobný hotspot cez USB

 1. Aktualizujte na najnovšiu verziu iTunes.
 2. Pomocou USB kábla pripojte počítač k iPhonu alebo iPadu, ktorý poskytuje funkciu Osobný hotspot. Ak sa zobrazí výzva, nastavte, že počítaču dôverujete
 3. Uistite sa, že je možné vyhľadať a zobraziť iPhone alebo iPad v iTunes. Ak PC so systémom Windows zariadenie nerozpozná, skúste použiť iný USB kábel.
 4. Použitím postupu od Microsoftu skontrolujte pripojenie na internet v systéme Windows 10 alebo Windows 7.

Ak sa nemôžete pripojiť pomocou funkcie Osobný hotspot cez Bluetooth

Pomocou nasledujúcich krokov spárujte zariadenia a pripojte sa k funkcii Osobný hotspot cez Bluetooth.

Spárujte zariadenia

 1. V zariadení, ktoré poskytuje funkciu Osobný hotspot, prejdite do sekcie Nastavenia > Osobný hotspot a uistite sa, že funkcia Povoliť ostatným pripojiť sa je zapnutá.
 2. Prejdite na položku Nastavenia > Bluetooth a uistite sa, že Bluetooth je zapnutý.
 3. Nechajte túto obrazovku otvorenú a postupujte podľa krokov pre zariadenie, ktoré potrebujete pripojiť:
  • Na iPade alebo iPode touch klepnite na položky Nastavenia > Bluetooth a uistite sa, že je Bluetooth zapnutý. Klepnite na zariadenie, ktoré poskytuje funkciu Osobný hotspot, potvrďte zobrazený kód a potom na oboch zariadeniach klepnite na položku Spárovať.
  • Na Macu vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Bluetooth a uistite sa, že je Bluetooth zapnutý. Vyberte zariadenie, ktoré poskytuje funkciu Osobný hotspot, kliknite na položku Pripojiť a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  • Na PC so systémom Windows kliknite na ikonu Bluetooth v oblasti oznámení a uistite sa, že je Bluetooth zapnutý. Vyberte položku Pridať zariadenie Bluetooth a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pripojte zariadenie k funkcii Osobný hotspot cez Bluetooth

Pripojenie Macu alebo PC:

 • Na Macu kliknite na ikonu Ikona Bluetooth v lište. Vyberte zariadenie so systémom iOS, ktoré poskytuje funkciu Osobný hotspot, a potom vyberte položku Pripojiť k sieti. Pripojenie môžete skontrolovať v sekcii Systémové nastavenia > Sieť. Ak sa nemôžete pripojiť, prejdite na ďalšiu časť.
 • Na PC so systémom Windows kliknite na ikonu Ikona Bluetooth v oblasti oznámení a vyberte položku Pripojiť sa k personálnej sieti. Kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie, podržte kurzor na položke Spôsob pripojenia a vyberte položku Prístupový bod. Ak sa naďalej nemôžete pripojiť, prejdite na ďalšiu časť.
  Oblasť oznámení v systéme Windows

Ak sa naaďlej nemôžete pripojiť pomocou funkcie Osobný hotspot cez Bluetooth

 Na zariadeniach vypnite a znova zapnite Bluetooth:

 • Na zariadeniach so systémom iOS prejdite do sekcie Nastavenia > Bluetooth, vypnite Bluetooth a znova ho zapnite.
 • Na Macu kliknite na ikonu Ikona Bluetooth v lište, vypnite Bluetooth a potom ho znova zapnite.
 • Na PC vyberte položku Nastavenia, kliknite na ikonu Ikona Bluetooth, vypnite Bluetooth a potom ho znova zapnite.  

Ak sa naďalej nemôžete pripojiť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Zrušte párovanie zariadenia:
  • Na iPade alebo iPode touch, na ktorom sa chcete pripojiť pomocou funkcie Osobný hotspot, klepnite na položky Nastavenia > Bluetooth. Klepnite na ikonu Ikona Informácie vedľa názvu zariadenia, ktoré poskytuje funkciu Osobný hotspot, a potom klepnite na položku Odstrániť toto zariadenie.
  • Na Macu vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Bluetooth. Vyberte zariadenie, ktoré poskytuje funkciu Osobný hotspot, a potom kliknite na ikonu Ikona X.
  • Na PC so systémom Windows kliknite na ikonu Ikona Bluetooth v oblasti oznámení. Vyberte položku Zobraziť zariadenia Bluetooth a potom vyberte zariadenie, ktoré poskytuje funkciu Osobný hotspot. Kliknite na položku Odstrániť a potom na položku OK.
 2. Reštartujte všetky zariadenia.
 3. Spárujte zariadenia a skúste sa k funkcii Osobný hotspot pripojiť znova.

Získanie ďalšej pomoci

Ak sa naďalej nemôžete pripojiť, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple a požiadajte o pomoc s iPhonom alebo iPadom (Wi-Fi + Cellular).

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: