Ak v iPhone alebo iPade (Wi-Fi + Cellular) nefunguje funkcia Zdieľanie internetu

Funkcia Zdieľanie internetu umožňuje zdieľať mobilné dátové pripojenie iPhonu alebo iPadu (Wi-Fi + Cellular) s iným zariadením. Ak potrebujete pomoc s funkciou Zdieľanie internetu, postupujte podľa týchto krokov.

Najskôr vykonajte tieto kroky

Po každom kroku to skúste znova.

 1. V menu Nastavenia > Zdieľanie internetu sa uistite, že je funkcia Zdieľanie internetu zapnutá. Ak funkciu Zdieľanie internetu nemôžete nájsť alebo zapnúť, overte si, či ju váš mobilný operátor aktivoval a či ju podporuje váš mobilný program.
 2. Reštartujte iPhone alebo iPad, ktorý poskytuje funkciu Zdieľanie internetu, a zariadenie, ktoré sa prostredníctvom funkcie Zdieľanie internetu má pripojiť. 
 3. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu systému iOS.
 4. V iPhone alebo iPade, ktorý poskytuje funkciu Zdieľanie internetu, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Resetovať a potom klepnite na položku Resetovať nastavenia siete.

Ak stále potrebujete pomoc, použite nižšie uvedené postupy obsahujúce pomoc s funkciou Zdieľanie internetu cez pripojenie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.

Ak sa nemôžete pripojiť pomocou funkcie Zdieľanie internetu cez Wi-Fi

V zariadení, ktoré poskytuje funkciu Zdieľanie internetu, prejdite do menu Nastavenia > Zdieľanie internetu a potom vykonajte tieto kroky:

 1. Uistite sa, že je funkcia Zdieľanie internetu zapnutá. 
 2. Zapamätajte si názov Wi-Fi siete zariadenia a heslo zobrazené na tejto obrazovke. Ak chcete názov Wi-Fi siete zmeniť, prečítajte si, ako zmeniť názov zariadenia.
 3. Zostaňte na tejto obrazovke, kým sa vaše druhé zariadenie nepripojí k Wi-Fi sieti. 

V zariadení, ktoré chcete pripojiť k funkcii Zdieľanie internetu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Vypnite a znova zapnite Wi-Fi sieť.
 2. Uistite sa, že ste sa pripojili k správnej Wi-Fi sieti. Názov siete je rovnaký ako názov zariadenia so systémom iOS, ktoré poskytuje funkciu Zdieľanie internetu. Môže sa pri ňom zobrazovať ikona Ikona funkcie Zdieľanie internetu.
 3. Ak sa pri pokuse o pripojenie k funkcii Zdieľanie internetu zobrazuje chyba hesla, skontrolujte heslo Wi-Fi siete: V zariadení, ktoré poskytuje funkciu Zdieľanie internetu, prejdite do menu Nastavenia > Zdieľanie internetu a skontrolujte heslo Wi-Fi siete.

Ak sa nemôžete pripojiť pomocou funkcie Zdieľanie internetu cez USB

Ak sa chcete vyhnúť zbytočným poplatkom za prenos dát, funkciu Zdieľanie internetu vypnite, keď ju nepotrebujete. Ak ju nevypnete, pri každom nabíjaní zariadenia so systémom iOS jeho pripojením k počítaču sa počítač pripojí k funkcii Zdieľanie internetu. 

Postupujte podľa nasledujúcich krokov pre Mac alebo PC so systémom Windows.

Pripojte Mac k funkcii Zdieľanie internetu cez USB

 1. Aktualizujte na najnovšiu verziu iTunes
 2. Pomocou USB kábla pripojte Mac k iPhonu alebo iPadu, ktorý poskytuje funkciu Zdieľanie internetu. Ak sa zobrazí výzva, nastavte, že počítaču dôverujete.
 3. Uistite sa, že je možné vyhľadať a zobraziť iPhone alebo iPad v iTunes alebo vo Finderi. Ak Mac zariadenie nerozpozná, skúste použiť iný USB kábel. 
 4. Prejdite do menu Systémové nastavenia > Sieť a potom vyberte položku iPhone USB. Ak sa nezobrazuje, kliknite na ikonu Ikona so znamienkom plus a pridajte ju.
 5. Kliknite na ikonu Ikona Nastavenia, vyberte položku Deaktivovať službu a potom kliknite na položku Použiť.
 6. Kliknite na ikonu Ikona Nastavenia, vyberte položku Aktivovať službu a potom kliknite na položku Použiť. Ak už máte iné sieťové pripojenie, pripojenie pomocou funkcie Zdieľanie internetu sa nemusí aktivovať, kým nezrušíte začiarknutie políčka Zakázať, ak nie je potrebné a nekliknete na položku Použiť.

Pripojte PC so systémom Windows k funkcii Zdieľanie internetu cez USB

 1. Aktualizujte na najnovšiu verziu iTunes.
 2. Pomocou USB kábla pripojte počítač k iPhonu alebo iPadu, ktorý poskytuje funkciu Zdieľanie internetu. Ak sa zobrazí výzva, nastavte, že počítaču dôverujete
 3. Uistite sa, že je možné vyhľadať a zobraziť iPhone alebo iPad v iTunes. Ak PC so systémom Windows zariadenie nerozpozná, skúste použiť iný USB kábel.
 4. Vykonaním postupu vytvoreného spoločnosťou Microsoft skontrolujte pripojenie na internet v systéme Windows 10 alebo Windows 7.

Ak sa nemôžete pripojiť pomocou funkcie Zdieľanie internetu cez Bluetooth

Pomocou nasledujúcich krokov spárujte zariadenia a pripojte sa k funkcii Zdieľanie internetu cez Bluetooth.

Spárujte zariadenia

 1. V zariadení, ktoré poskytuje funkciu Zdieľanie internetu, prejdite do menu Nastavenia > Zdieľanie internetu a uistite sa, že je funkcia Zdieľanie internetu zapnutá.
 2. Prejdite do menu Nastavenia > Bluetooth a uistite sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté.
 3. Nechajte túto obrazovku otvorenú a postupujte podľa krokov pre zariadenie, ktoré potrebujete pripojiť:
  • Na iPade alebo iPode touch klepnite na položky Nastavenia > Bluetooth a uistite sa, že je rozhranie Bluetooth zapnuté. Klepnite na zariadenie, ktoré poskytuje funkciu Zdieľanie internetu, potvrďte zobrazený kód a potom na oboch zariadeniach klepnite na položku Spárovať.
  • Na Macu vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Bluetooth a uistite sa, že je rozhranie Bluetooth zapnuté. Vyberte zariadenie, ktoré poskytuje funkciu Zdieľanie internetu, kliknite na položku Pripojiť a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  • Na PC so systémom Windows kliknite na ikonu Bluetooth v oblasti oznámení a uistite sa, že je rozhranie Bluetooth zapnuté. Vyberte položku Pridať zariadenie Bluetooth a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pripojte zariadenie k funkcii Zdieľanie internetu cez Bluetooth

Pripojenie Macu alebo PC:

 • Na Macu kliknite na ikonu Ikona Bluetooth v lište. Vyberte zariadenie so systémom iOS, ktoré poskytuje funkciu Zdieľanie internetu, a potom vyberte položku Pripojiť k sieti. Pripojenie môžete skontrolovať v menu Systémové nastavenia > Sieť. Ak sa nemôžete pripojiť, prejdite na ďalšiu časť.
 • Na PC so systémom Windows kliknite na ikonu Ikona Bluetooth v oblasti oznámení a vyberte položku Pripojiť sa k personálnej sieti. Kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie, podržte kurzor na položke Spôsob pripojenia a vyberte položku Prístupový bod. Ak sa stále nemôžete pripojiť, prejdite na ďalšiu časť.
  Oblasť oznámení v systéme Windows

Ak sa stále nemôžete pripojiť pomocou funkcie Zdieľanie internetu cez Bluetooth

 Na zariadeniach vypnite a znova zapnite rozhranie Bluetooth:

 • Na zariadeniach so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia > Bluetooth, vypnite rozhranie Bluetooth a znova ho zapnite.
 • Na Macu kliknite na ikonu Ikona Bluetooth v lište, vypnite rozhranie Bluetooth a potom ho znova zapnite.
 • Na PC vyberte položku Nastavenia, kliknite na ikonu Ikona Bluetooth, vypnite rozhranie Bluetooth a potom ho znova zapnite.  

Ak sa stále nemôžete pripojiť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Zrušte párovanie zariadenia:
  • Na iPade alebo iPode touch, na ktorom sa chcete pripojiť pomocou funkcie Zdieľanie internetu, klepnite na položky Nastavenia > Bluetooth. Klepnite na ikonu Ikona Informácie vedľa názvu zariadenia, ktoré poskytuje funkciu Zdieľanie internetu, a potom klepnite na položku Odstrániť toto zariadenie.
  • Na Macu vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Bluetooth. Vyberte zariadenie, ktoré poskytuje funkciu Zdieľanie internetu, a potom kliknite na ikonu Ikona X.
  • Na PC so systémom Windows kliknite na ikonu Ikona Bluetooth v oblasti oznámení. Vyberte položku Zobraziť zariadenia Bluetooth a potom vyberte zariadenie, ktoré poskytuje funkciu Zdieľanie internetu. Kliknite na položku Odstrániť a potom na položku OK.
 2. Reštartujte všetky zariadenia.
 3. Spárujte zariadenia a skúste sa k funkcii Zdieľanie internetu pripojiť znova.

Získanie ďalšej pomoci

Ak sa stále nemôžete pripojiť, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple a požiadajte o pomoc s iPhonom alebo iPadom (Wi-Fi + Cellular).

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: