Ak v iPhone alebo iPade (Wi-Fi + Cellular) nefunguje funkcia Osobný hotspot

Funkcia Osobný hotspot umožňuje zdieľať mobilné dátové pripojenie iPhonu alebo iPadu (Wi-Fi + Cellular) s iným zariadením. Ak potrebujete pomoc s funkciou Osobný hotspot, postupujte podľa týchto krokov.

Najskôr vykonajte tieto kroky

Po každom kroku sa znova skúste pripojiť.

 1. V menu Nastavenia > Osobný hotspot sa uistite, že funkcia Osobný hotspot je zapnutá. Ak funkciu Osobný hotspot nemôžete nájsť alebo zapnúť, overte si, či ju váš mobilný operátor aktivoval a či ju podporuje váš mobilný program.
 2. Reštartujte iPhone alebo iPad, ktorý poskytuje funkciu Osobný hotspot, a zariadenie, ktoré sa má pripojiť prostredníctvom funkcie Osobný hotspot. 
 3. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS.
 4. Na iPhone alebo iPade, ktorý poskytuje funkciu Osobný hotspot, prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Prenos alebo resetovanie [zariadenie] > Resetovať a potom klepnite na Resetovať nastavenia siete.

Vykonaním nasledujúcich krokov môžete získať ďalšiu podporu pre funkciu Osobný hotspot cez Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.

Ak sa nemôžete pripojiť pomocou funkcie Osobný hotspot cez Wi-Fi

Na zariadení, ktoré poskytuje funkciu Osobný hotspot, prejdite na Nastavenia > Osobný hotspot a potom vykonajte tieto kroky:

 1. Uistite sa, že je povolená možnosť Povoliť ostatným pripojiť sa. 
 2. Zapamätajte si názov Wi-Fi siete zariadenia a heslo zobrazené na tejto obrazovke. Ak chcete názov Wi-Fi siete zmeniť, prečítajte si, ako zmeniť názov zariadenia.
 3. Ak používate model iPhonu 12 alebo novší, 11-palcový iPad Pro (3. generácia alebo novšia), 12,9-palcový iPad Pro (5. generácia alebo novšia) alebo iPad mini (6. generácia), zapnite možnosť Maximalizovať kompatibilitu.* Potom skúste zariadenia znova pripojiť k funkcii Osobný hotspot.
 4. Zostaňte na tejto obrazovke, kým sa vaše druhé zariadenie nepripojí k Wi-Fi sieti. 

V zariadení, ktoré chcete pripojiť k funkcii Osobný hotspot, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Vypnite a znova zapnite Wi-Fi sieť.
 2. Uistite sa, že ste sa pripojili k správnej Wi-Fi sieti. Názov siete je rovnaký ako názov zariadenia so systémom iOS, ktoré poskytuje funkciu Osobný hotspot. Môže sa pri ňom zobrazovať ikona Osobný hotspot .
 3. Ak sa pri pokuse o pripojenie k funkcii Osobný hotspot zobrazuje chyba hesla, skontrolujte heslo Wi-Fi siete: Na zariadení, ktoré poskytuje funkciu Osobný hotspot, prejdite na Nastavenia > Osobný hotspot a skontrolujte heslo Wi-Fi siete.

* Keď zapnete možnosť Maximalizovať kompatibilitu, v zariadeniach pripojených k hotspotu sa môže znížiť výkon internetu a zabezpečenie Wi-Fi siete.

Ak sa nemôžete pripojiť pomocou funkcie Osobný hotspot cez USB

Ak sa chcete vyhnúť zbytočným poplatkom za prenos dát, funkciu Osobný hotspot vypnite, keď ju nepotrebujete. Ak to neurobíte, pri každom pripojení zariadenia so systémom iOS s funkciou Osobný hotspot k počítaču na nabíjanie sa počítač môže pripojiť k funkcii Osobný hotspot. 

Pre Mac vykonajte nasledujúce kroky.

Pripojte Mac k funkcii Osobný hotspot cez USB

 1. Aktualizujte systém macOS na Macu
 2. Pomocou USB kábla pripojte Mac k iPhonu alebo iPadu, ktorý poskytuje funkciu Osobný hotspot. Ak sa zobrazí výzva, nastavte, že počítaču dôverujete.
 3. Uistite sa, že je možné vyhľadať a zobraziť iPhone alebo iPad v iTunes alebo vo Finderi
 4. Na Macu vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na Sieť. Zobrazí sa zoznam sieťových služieb vrátane Wi-Fi.
 5. Ak sa v zozname sieťových služieb nezobrazí položka iPhone USB, pridajte ju pomocou pokynov na nastavenie sieťovej služby. Ak sa v zozname sieťových služieb zobrazí položka iPhone USB:
  • macOS Ventura: Kliknite na položku iPhone USB. Kliknite na Deaktivovať a potom na Aktivovať. 
  • Staršie verzie systému macOS: Kliknite na položku iPhone USB. Kliknite na tlačidlo Viac pod zoznamom služieb, vyberte Deaktivovať službu a kliknite na Použiť. Znova kliknite na tlačidlo Viac, vyberte Aktivovať službu a kliknite na Použiť. 

Ak sa nemôžete pripojiť pomocou funkcie Osobný hotspot cez Bluetooth

Pomocou nasledujúcich krokov spárujte zariadenia a pripojte sa k funkcii Osobný hotspot cez Bluetooth.

Spárujte zariadenia

 1. V zariadení, ktoré poskytuje funkciu Osobný hotspot, prejdite do sekcie Nastavenia > Osobný hotspot a uistite sa, že funkcia Povoliť ostatným pripojiť sa je zapnutá.
 2. Prejdite na Nastavenia > Bluetooth a uistite sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté.
 3. Nechajte túto obrazovku otvorenú a postupujte podľa krokov pre zariadenie, ktoré potrebujete pripojiť:
  • Na iPade alebo iPode touch klepnite na Nastavenia > Bluetooth a uistite sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté. Klepnite na zariadenie, ktoré poskytuje funkciu Osobný hotspot, potvrďte zobrazený kód a potom na oboch zariadeniach klepnite na položku Spárovať.
  • Na Macu vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na Bluetooth a uistite sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté. Vyberte zariadenie, ktoré poskytuje funkciu Osobný hotspot, kliknite na položku Pripojiť a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  • Na PC s Windowsom kliknite na ikonu Bluetooth v oblasti oznámení a uistite sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté. Vyberte položku Pridať zariadenie Bluetooth a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pripojte zariadenie k funkcii Osobný hotspot cez Bluetooth

 • Na Macu kliknite na ikonu Bluetooth  v lište alebo na položku Bluetooth v ovládacom centre. Vyberte zariadenie so systémom iOS, ktoré poskytuje funkciu Osobný hotspot, a potom vyberte Pripojiť k sieti. Ak sa nemôžete pripojiť, prejdite na ďalšiu časť.
 • Na PC s Windowsom kliknite na ikonu Bluetooth  v oblasti oznámení a vyberte Pripojiť sa k personálnej sieti. Kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie, podržte kurzor na položke Pripojiť pomocou a vyberte položku Prístupový bod. Ak sa stále nemôžete pripojiť, prejdite na ďalšiu časť.
  Oblasť oznámení v systéme Windows

Ak sa stále nemôžete pripojiť pomocou funkcie Osobný hotspot cez Bluetooth

Na zariadeniach vypnite a znova zapnite rozhranie Bluetooth:

 • Na zariadeniach so systémom iOS alebo iPadOS prejdite na Nastavenia > Bluetooth, vypnite rozhranie Bluetooth a znova ho zapnite.
 • Na Macu kliknite na ikonu Bluetooth  v lište alebo na položku Bluetooth v ovládacom centre, vypnite rozhranie Bluetooth a znova ho zapnite.
 • Na PC vyberte Nastavenia, kliknite na ikonu Bluetooth , vypnite rozhranie Bluetooth a potom ho znova zapnite.  

V prípade novších zariadení, ktoré podporujú protokol WPA3, funkcia Osobný hotspot používa na pripojenie cez Bluetooth protokol WPA3. V prípade starších zariadení, ktoré nepodporujú protokol WPA3, môžete v menu Nastavenia > Osobný hotspot zapnúť možnosť Maximalizovať kompatibilitu. 

Ak sa stále nemôžete pripojiť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Zrušte párovanie zariadenia:
  • Na iPade alebo iPode touch, na ktorom sa chcete pripojiť pomocou funkcie Osobný hotspot, klepnite na položky Nastavenia > Bluetooth. Klepnite na ikonu Informácie  vedľa názvu zariadenia, ktoré poskytuje funkciu Osobný hotspot, a potom klepnite na Odstrániť toto zariadenie.
  • Na Macu vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a na postrannom paneli kliknite na Bluetooth. (Možno bude potrebné rolovať nadol.) Podržte ukazovateľ nad zariadením v zozname a potom kliknite na Odpojiť. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky znova pripájalo, kliknite na jeho názov so stlačeným klávesom Control a potom kliknite na Odstrániť. Ak ho neskôr budete chcieť použiť, budete ho musieť znova pripojiť.  
  • Na PC s Windowsom kliknite na ikonu Bluetooth  v oblasti oznámení. Vyberte položku Zobraziť zariadenia Bluetooth a potom vyberte zariadenie, ktoré poskytuje funkciu Osobný hotspot. Kliknite na položku Odstrániť a potom na položku OK.
 2. Reštartujte všetky zariadenia.
 3. Spárujte zariadenia a skúste sa k funkcii Osobný hotspot pripojiť znova.

Získanie ďalšej pomoci

Ak sa stále nemôžete pripojiť, kontaktujte podporu spoločnosti Apple a požiadajte o pomoc s iPhonom alebo iPadom (Wi-Fi + Cellular).

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: