Produkty Apple a statická elektrina

Za určitých podmienok je možné, že dôjde k malému a rýchlemu elektrostatickému výboju z produktov alebo príslušenstva Apple.

Čo sa deje?

Pri používaní prenosných elektronických produktov, ako je napríklad MacBook či Apple Vision Pro, alebo káblových slúchadiel do uší na veľmi suchom vzduchu, sa na zariadení alebo na tele môže vytvárať elektrostatický náboj. Môže dôjsť k malému elektrostatickému výboju. Ak dôjde k elektrostatickému výboju, neznamená to, že došlo k problému so zariadením.

Ide o podobnú situáciu, ako keď šúchate nohy o koberec a potom pocítite elektrostatický výboj, keď sa dotknete kľučky na dverách. Namiesto toho, aby k elektrostatickému výboju došlo pri dotyku prsta a kľučky na dverách, k nemu dôjde pri dotyku elektronického zariadenia.

Táto situácia nevzniká len pri hardvéri Apple. Elektrostatický náboj sa môže vytvárať na takmer ktoromkoľvek hardvéri a môže sa vybiť cez zariadenie alebo vaším dotykom zariadenia.

Prečo sa vytvára elektrostatický náboj?

Určité prostredia a akcie môžu podporovať hromadenie elektrostatického náboja na elektronickom zariadení.

 • Suché prostredie s nízkou vlhkosťou vzduchu
 • Prostredie so silným vetrom
 • Vkladanie zariadenia do vrecka a jeho vyťahovanie z vrecka
 • Behanie alebo cvičenie so zariadením
 • Oblečenie zo syntetických vlákien, napríklad nylonu

Čo môžem urobiť na zmenšenie elektrostatického náboja?

Elektrostatický náboj môžete dostať pod kontrolu niekoľkými opatreniami.

Vnútri

 • Zvýšte vlhkosť vzduchu. Môžete použiť prenosný zvlhčovač alebo upraviť nastavenie vlhkosti vzduchu na klimatizácii.
 • Nastriekajte do vzduchu antistatický sprej.
 • Ak máte suchú pokožku, používajte antistatický krém.
 • Noste oblečenie z prírodných vlákien, napríklad z bavlny. U syntetických vlákien je hromadenie elektrostatického náboja pravdepodobnejšie.

Vonku

 • Používajte zariadenie v puzdre alebo ho nechávajte v taške či vo vrecku, aby ste ho zbytočne nevystavovali vetru.
 • Snažte sa nevkladať zariadenie do vrecka a nevyťahovať ho z vrecka príliš často. Šúchanie zariadenia o určité materiály môže mať za následok hromadenie elektrostatického náboja.
Dátum zverejnenia: