Apple Remote Desktop: Zamknutie obrazovky alebo použitie clony obrazovky v čase odhlásenia spôsobí nedostupnosť klientov

Ak pomocou aplikácie Remote Desktop ovládate klienta v režime clony a na vzdialenom klientovi sa odhlásite, relácia ovládania sa ukončí a klienta nebudete môcť znova ovládať, kým nevynútite jeho reštartovanie. 

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Môže sa to stať aj v prípade, že obrazovku klienta zamknete pred prevzatím kontroly.

Keď ovládate vzdialeného klienta v režime clony, neodhlasujte sa na ňom.

Skôr ako sa odhlásite, zavrite všetky okná s citlivými informáciami a ukončite reláciu ovládania (v prípade potreby tiež odomknite obrazovku). Spustite novú reláciu ovládania v normálnom režime (nie režime clony) a odhláste sa.

Dátum zverejnenia: