Reštartovanie služby Apple Mobile Device Service (AMDS) v systéme Windows

Ak aplikácia iTunes v systéme Windows nerozpoznáva iPhone, iPad alebo iPod touch, môže byť potrebné reštartovať službu AMDS.

Postup reštartovania služby AMDS

Pri pripájaní zariadenia sa môže zobraziť nasledujúca chyba: „Toto [zariadenie] nemožno použiť, pretože služba Apple Mobile Device Service nie je spustená.“

Pomocou nasledujúcich krokov reštartujte službu AMDS:

 1. Zatvorte aplikáciu iTunes a odpojte pripojený iPhone, iPad alebo iPod touch. 
 2. Otvorte príkaz Spustiť súčasným stlačením klávesu s logom Windows a klávesu R na klávesnici počítača.
 3. Zadajte reťazec services.msc a kliknite na tlačidlo OK. Mala by sa otvoriť konzola služieb. 
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na službu Apple Mobile Device Service a v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti.
   
 5. V rozbaľovacej ponuke Typ spustenia vyberte možnosť Automaticky.
   
 6. Kliknutím na tlačidlo Zastaviť zastavte službu.
 7. Po zastavení služby kliknite na tlačidlo Spustiť na jej opätovné spustenie.
 8. Kliknite na tlačidlo OK.
 9. Reštartujte počítač.
 10. Otvorte aplikáciu iTunes a pripojte zariadenie.

Ďalšie informácie

Ak sa služba AMDS nespustí alebo sa neočakávane zastaví, príčinou môže byť bezpečnostný systém od iného výrobcu. Prečítajte si, ako vyriešiť problémy medzi aplikáciou iTunes a bezpečnostným softvérom od iných výrobcov.

Ak problém nespôsobuje služba AMDS, prečítajte si, ako odstrániť ďalšie príčiny problémov s rozpoznaním zariadení.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: