Ak interné reproduktory v Macu nefungujú

Ak zo vstavaných interných reproduktorov Macu nepočuť zvuk, uistite sa, že je systém macOS aktualizovaný, a skontrolujte nastavenia.

Používajte najnovšiu verziu systému macOS

Prvým krokom je uistenie sa, že používate najnovšiu verziu systému macOS. Zálohujte si dôležité informácie a potom si aktualizujte softvér v Macu.

Skontrolujte nastavenia zvuku

Ak ani po aktualizácii softvéru v počítači nepočuť zvuk z interných reproduktorov, skontrolujte nastavenia zvuku.

Najprv od počítača odpojte všetky externé zvukové zariadenia. Odpojte tiež všetky káble z portov USB a Thunderbolt a zo zvukových portov (3,5 mm).

  1. V menu Apple () vyberte položku Systémové nastavenia.
  2. Kliknite na položku Zvuk.
  3. Kliknite na kartu Výstup a potom vyberte vstavané reproduktory. Ak sa v okne Výstup nezobrazujú vstavané reproduktory ako možnosť, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.
  4. Ak je pomocou posuvníka Výstup nastavená príliš nízka hlasitosť, posuňte posuvník doprava a zopakujte test.
  5. Ak je zaškrtnuté políčko Stíšiť, zrušte jeho zaškrtnutie a zopakujte test.
  6. Ak zvuk stále nepočuť, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.
Dátum zverejnenia: