Ak interné reproduktory Macu nefungujú

Ak zo vstavaných interných reproduktorov Macu nepočuť zvuk, uistite sa, že systém macOS je aktualizovaný, a skontrolujte nastavenia.

Skontrolujte nastavenia zvuku

Najskôr odpojte všetky káble z USB portov, portov Thunderbolt alebo 3,5 mm audioportov na Macu.

  1. V menu Apple () vyberte Systémové nastavenia.
  2. Kliknite na Zvuk.
  3. Kliknite na tab Výstup a potom vyberte vstavané reproduktory. Ak sa v okne Výstup nezobrazujú vstavané reproduktory ako možnosť, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.
  4. Ak je pomocou posuvníka Hlasitosť výstupu nastavená príliš nízka hlasitosť, posuňte posuvník doprava a zopakujte test.
  5. Ak je zaškrtnuté políčko Stíšiť, zrušte jeho zaškrtnutie a zopakujte test.
  6. Ak zvuk stále nepočuť, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.
Dátum zverejnenia: