iTunes pre Windows pri pokuse o prehratie zakúpených položiek zobrazí výzvu na autorizáciu počítača

Môže sa stať, že pre problémy s povoleniami pre účet alebo priečinok nebudete môcť autorizovať počítač. Postup na odstránenie tohto problému nájdete nižšie.

Keď budete chcieť prehrať položky zakúpené v iTunes Store, iTunes pre Windows vás môže vyzvať na autorizáciu počítača. Prečítajte si, ako postupovať, ak ste dosiahli limit autorizácií.

Funkcie iTunes sa v rôznych krajinách alebo oblastiach môžu líšiť.

Zakúpené položky skúste autorizovať iným účtom Apple ID

Na zakúpenie položiek, ktoré chcete prehrať, ste možno použili iný účet Apple ID. Skontrolujete to tak, že pravým tlačidlom myši kliknete na položku a v menu vyhľadáte možnosť Odstrániť stiahnutú položku. Ak sa možnosť Odstrániť stiahnutú položku zobrazuje, ste prihlásený pomocou účtu Apple ID, ktorý ste použili na nákup položky. Použite túto možnosť a potom položku stiahnite znova.

Ak sa možnosť Odstrániť stiahnutú položku nezobrazuje, postupujte takto:

 1. Na PC otvorte iTunes pre Windows.
 2. V časti Knižnica nájdite skladbu, ktorú ste zakúpili v iTunes Store, a vyberte ju.
 3. V lište v hornej časti okna iTunes vyberte položky Upraviť > Získať informácie.
 4. Kliknite na tab Súbor. Napravo od textu „zakúpil(a)“ uvidíte účet Apple ID, ktorý ste použili na nákup položky.
 5. Autorizujte počítač pomocou Apple ID zo 4. kroku. Od nákupu položky mohla nastať zmena, ak ste si aktualizovali heslo alebo e-mailovú adresu priradenú k danému Apple ID. Ak ste zabudli heslo účtu Apple ID, navštívte stránku iforgot.apple.com.

Ak s istotou neviete, či sa váš účet Apple ID od nákupu položky zmenil, pozrite si, či sa v histórii nákupov daného Apple ID táto položka nachádza.

Vypnite funkciu Kontrola používateľských kont

V iTunes pre Windows môžete niektoré problémy s autorizáciou odstrániť tak, že resetujete funkciu Kontrola používateľských kont. Ak chcete resetovať funkciu Kontrola používateľských kont v systéme Windows 7 alebo novšom, postupujte takto:

 1. Na klávesnici stlačte kláves s logom systému Windows. Ak na klávesnici nemáte kláves s logom systému Windows, stlačte kombináciu klávesov Control (Ctrl) a Escape (Esc).
 2. Kliknite na ikonu lupy alebo vyhľadávacie pole. Do vyhľadávacieho poľa zadajte UserAccountControlSettings.
 3. Kliknite položku UserAccountControlSettings.
 4. Ak sa zobrazí výzva, či chcete apke povoliť vykonávanie zmien, kliknite na Áno.
 5. Posuvník posuňte na spodné nastavenie.
 6. Kliknite na OK.
 7. Ak sa zobrazí výzva, či chcete apke povoliť vykonávanie zmien, kliknite na Áno.
 8. Reštartujte počítač.

Potom funkciu Kontrola používateľských kont znova zapnite.

 1. Na klávesnici stlačte kláves s logom systému Windows. Ak na klávesnici nemáte kláves s logom systému Windows, stlačte kombináciu klávesov Control (Ctrl) a Escape (Esc).
 2. Kliknite na ikonu lupy alebo vyhľadávacie pole. Do vyhľadávacieho poľa zadajte UserAccountControlSettings.
 3. Kliknite položku UserAccountControlSettings.
 4. Posuvník posuňte späť na nastavenie, ktoré preferujete.
 5. Kliknite na OK.
 6. Reštartujte počítač.
 7. Počítač skúste autorizovať znova.

Odstráňte priečinok SC Info v systéme Windows

Na správne fungovanie iTunes musíte mať v počítači priečinok SC Info. Ak ho odstránite, môžete počítač autorizovať na prehrávanie zakúpených položiek. Potom ho iTunes umožnite znova vytvoriť.

 1. Ukončite iTunes.
 2. Na klávesnici stlačte kláves s logom systému Windows. Ak na klávesnici nemáte kláves s logom systému Windows, stlačte kombináciu klávesov Control (Ctrl) a Escape (Esc).
 3. Kliknite na ikonu lupy alebo vyhľadávacie pole. Do vyhľadávacieho poľa zadajte %ProgramData% a potom stlačte kláves Return.
 4. Zobrazenie skrytých súborov:
  Windows 10: Kliknite na Zobraziť a potom vyberte Skryté položky.
  Windows 8. Kliknite na Zobraziť a potom na Možnosti. Na tabe Zobraziť vyberte Zobraziť skryté súbory, priečinky a jednotky.
  Windows 7: Kliknite na položku Usporiadať a potom na Možnosti priečinka a hľadania. Na tabe Zobraziť vyberte Zobraziť skryté súbory, priečinky a jednotky.
 5. Otvorte priečinok Apple Computer a potom priečinok iTunes.
 6. Pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok SC Info a vo vyskakovacom menu vyberte možnosť Vymazať.
 7. Reštartujte počítač.
 8. Otvorte iTunes.
 9. Počítač skúste autorizovať znova. Ak máte viac účtov Apple ID, počítač autorizujte pre každý z nich.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: