Možnosti LTE v iPhone

Možnosti mobilných dát v iPhone sa môžu líšiť v závislosti od siete vášho operátora.

 

Ak váš operátor podporuje službu VoLTE

V iPhone prejdite do ponuky Nastavenia > Mobilné > Možnosti dát. Ak váš operátor podporuje službu Voice over LTE (VoLTE), budú zobrazené nasledujúce možnosti:

  • Vyp.: Vypne pripojenie LTE
  • Hlas a dáta: Umožňuje hlasové hovory a prenos mobilných dát v sieti LTE 
  • Len dáta: Umožňuje prenos mobilných dát v sieti LTE, ale nie hlasové hovory

 


Ak váš operátor nepodporuje službu VoLTE

Ak váš operátor nepodporuje službu VoLTE a prevádzkuje sieť GSM, bude sa zobrazovať jedna z nasledujúcich možností:

  • LTE alebo 4G: Umožňuje prenos mobilných dát v sieti LTE alebo 4G (ak je dostupná).
  • 3G: Umožňuje prenos mobilných dát v sieti 3G (ak je dostupná).
  • 2G: Umožňuje prenos mobilných dát v sieti 2G (ak je dostupná).

 

V závislosti od mobilného operátora môže ikona 4G označovať pripojenie UMTS alebo LTE. Ak váš operátor nepodporuje službu VoLTE a prevádzkuje sieť CDMA, bude sa zobrazovať iba možnosť Povoliť LTE. Táto možnosť umožňuje prenos mobilných dát v sieti LTE (ak je dostupná). 

Prečítajte si viac informácií o mobilných dátových sieťach.

Dátum zverejnenia: