Kde možno používať Návrhy Spotlightu?

Okrem prehľadávania zariadenia teraz Spotlight na mnohých miestach zobrazuje návrhy z internetu, služby iTunes, obchodu App Store, okolitých miest a ďalších zdrojov. Zistite, v ktorých krajinách možno používať Návrhy Spotlightu.

Pri vyhľadávaní pomocou Spotlightu sa v nasledujúcich krajinách zobrazujú aj Návrhy Spotlightu.1. Je tiež potrebné, aby sa v zariadení používal jazyk uvedený pre danú krajinu.

Krajina Jazyk
Austrália Angličtina
Rakúsko Nemčina
Belgicko
  • Holandčina
  • Francúzština
Kanada
  • Angličtina
  • Francúzština
Francúzsko Francúzština
Nemecko Nemčina
Írsko Angličtina
Taliansko Taliančina
Japonsko2 Japončina
Holandsko Holandčina
Nový Zéland Angličtina
Španielsko Španielčina
Švajčiarsko
  • Francúzština
  • Nemčina
  • Taliančina
Spojené kráľovstvo Angličtina
Spojené štáty Angličtina
  1. Návrhy filmov sú dostupné len v Spojených štátoch.
  2. Návrhy máp nie sú dostupné v Japonsku.
Dátum zverejnenia: