Nastavenie mobilnej dátovej služby v iPade (model Wi-Fi + Cellular)

Ak máte model iPadu Wi-Fi + Cellular, môžete si v ňom zaregistrovať mobilný dátový program. Môžete tak využívať neustále pripojenie, aj keď práve nebudete v dosahu prístupového bodu Wi-Fi.

Používanie SIM karty od operátora

Ak ste si mobilný dátový program nastavili u miestneho operátora, vaša SIM karta už bude aktivovaná. Jednoducho otvorte zásuvku na SIM kartu a vložte do nej SIM kartu, ktorú ste dostali od operátora. 

Ak sa nemôžete pripojiť k mobilnej dátovej sieti, prejdite na Nastavenia > Mobilné dáta a uistite sa, že máte mobilné dáta zapnuté.

Používanie eSIM karty, vstavanej Apple SIM karty alebo Apple SIM karty

Môžete si nastaviť program v iPade, naskenovať QR kód alebo použiť apku pre iPad od operátora. Prečítajte si, ako sa iPad pripája k mobilným dátam. Môžete tiež zistiť, ktorý model iPadu máte.

Nastavenie programu v iPade

Program si môžete nastaviť u našich partnerských operátorov na celom svete.

 1. Ak v iPade nastavujete program prvýkrát, prejdite na Nastavenia > Mobilné dáta > Nastaviť mobilné dáta. Ak v iPade nastavujete iný program, prejdite na Nastavenia > Mobilné dáta > Pridať nový program. 
 2. Vyberte operátora. Ak nevidíte preferovaného operátora, kontaktujte ho a požiadajte ho o SIM kartu alebo eSIM kartu.* Ak stále potrebujete pomoc, zistite, čo môžete urobiť.
 3. Vyberte program a vytvorte si účet alebo pridajte iPad do existujúceho programu.
 4. Klepnite na Potvrdiť.

Program by sa mal o chvíľu aktivovať.

V niektorých krajinách a oblastiach môže byť registrácia mobilných dátových programov obmedzená len na miestnych obyvateľov. Podrobnosti vám poskytne váš operátor.

* Karta eSIM do iPadu nie je dostupná v kontinentálnej Číne.

Naskenovanie QR kódu

 1. Prejdite na Nastavenia > Mobilné dáta.
 2. Klepnite na Pridať mobilný program.
 3. Pomocou iPadu naskenujte QR kód, ktorý vám poskytol operátor.

Ak sa pri aktivácii eSIM karty zobrazí výzva na zadanie potvrdzovacieho kódu, zadajte číslo, ktoré vám poskytol operátor.

Použitie apky operátora

 1. Prejdite do obchodu App Store a stiahnite si apku operátora.
 2. Pomocou aplikácie si kúpte mobilný program.

Zmena programu

Ak chcete program zmeniť alebo skontrolovať jeho stav, prejdite na Nastavenia > Mobilné dáta. Ak ste si mobilný dátový program nastavili u operátora, o jeho zmenu budete pravdepodobne musieť požiadať priamo operátora.

V iPade môžete mať viacero programov. Stačí, ak sa v ňom zaregistrujete s viacerými operátormi, pridáte viacero programov cez eSIM kartu alebo vložíte SIM kartu do rámčeka na nano-SIM kartu. Ak sa budete chcieť prepnúť medzi aktívnymi programami, prejdite na Nastavenia > Mobilné dáta a v časti Mobilné programy klepnite na program, ktorý chcete použiť.

Deaktivácia programu

Môžete mať program s predplateným kreditom alebo program so zmluvou. Program s predplateným kreditom, ktorý nie je viazaný zmluvou, môžete jednoducho deaktivovať tak, že ho na konci mesiaca neobnovíte.

Programy so zmluvou, za ktoré sa platí dodatočne, sa obnovujú mesačne. Program so zmluvou deaktivujete takto:

 1. Prejdite na Nastavenia > Mobilné dáta.
 2. Klepnite na názov operátora a vyberte, že nechcete obnovovať program.

Ak sa zobrazí správa s upozornením, že váš typ účtu nie je podporovaný, alebo ak máte SIM kartu od operátora a nezobrazuje sa tlačidlo Zobraziť účet, kontaktujte operátora a požiadajte ho o deaktiváciu účtu.

Prenos programu z jedného iPadu do druhého

Ak máte program naviazaný na SIM kartu, postupujte takto:

 1. Vypnite obe zariadenia: stlačte tlačidlo Spať/Zobudiť a podržte ho, až kým sa nezobrazí červený posuvník. Potom posuvník potiahnite prstom.
 2. Pomocou nástroja na vybratie SIM karty, ktorý ste dostali spolu s iPadom, otvorte rámček na SIM kartu v predchádzajúcom iPade.
 3. Otvorte rámček na SIM kartu v novom iPade. Ak je v rámčeku vložená SIM karta, vyberte ju.
 4. Do rámčeka na SIM kartu nového iPadu vložte SIM kartu z predchádzajúceho iPadu.
 5. Rámček úplne zasuňte, a to v rovnakej orientácii, v akej ste ho vybrali (zasunúť ho možno len jedným spôsobom).
 6. Zapnite obe zariadenia.

Dokončenie aktivácie môže trvať niekoľko minút. Ak potrebujete pomoc s prenosom programu alebo ak používate firemný alebo fakturovaný účet, možno bude potrebné kontaktovať operátora.*

Ak máte program naviazaný na eSIM kartu alebo vstavanú Apple SIM kartu, postupujte takto: 

 1. Na novom iPade prejdite na Nastavenia > Mobilné dáta > Nastaviť mobilné dáta.
 2. Ak sa vedľa požadovaného operátora zobrazuje tlačidlo Prevod, klepnite naň. Potom postupujte podľa pokynov na prenos služby. Na dokončenie aktivácie môže byť potrebné počkať niekoľko minút.

Ak sa tlačidlo Prevod nezobrazuje alebo ak sa program nedá preniesť, možno bude potrebné kontaktovať operátora.*

 

* Na váš iPad sa vzťahujú zásady poskytovateľa bezdrôtových služieb, ktoré môžu zahŕňať obmedzenia prenosu dátového programu. Ďalšie informácie vám poskytne operátor. Ak neviete, ktorého operátora je potrebné kontaktovať, prejdite v iPade na Nastavenia > Operátor alebo vyberte SIM kartu a pozrite si na nej názov alebo logo operátora.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: