Nastavenie mobilnej dátovej služby na iPade (model Wi-Fi + Cellular)

Ak máte model Wi-Fi + Cellular iPadu, môžete si na ňom zaregistrovať mobilný dátový program. Môžete tak využívať neustále pripojenie, aj keď práve nebudete v dosahu prístupového bodu Wi-Fi.

iPad funguje s Apple SIM kartami a SIM kartami od operátorov

V iPade sa môže používať vstavaná Apple SIM karta, Apple SIM karta v zásuvke na SIM kartu alebo SIM karta od mobilného operátora. 

Vstavaná Apple SIM karta

Nasledujúce modely iPadu obsahujú vstavanú Apple SIM kartu a zásuvku na nano-SIM kartu, v ktorej možno používať SIM kartu od operátora:

 • iPad Pro (12,9-palcový, 2. generácia), model Wi-Fi + Cellular
 • iPad Pro (10,5-palcový), model Wi-Fi + Cellular
 • iPad Pro (9,7-palcový), model Wi-Fi + Cellular

Ak ste si jeden z týchto modelov kúpili u operátora, jeho vstavaná Apple SIM karta môže byť obmedzená na daného operátora alebo úplne deaktivovaná. Tieto modely majú aj zásuvku na nano-SIM kartu, ktorá je vždy odblokovaná a v ktorej môžete používať SIM karty od operátorov z celého sveta.

Nastavenie, zmena alebo deaktivovanie programu

Apple SIM karta

V Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve a Nemecku sa môžu nasledujúce modely iPadu dodávať buď s Apple SIM kartou, SIM kartou operátora vloženou do zásuvky na nano-SIM kartu, alebo úplne bez SIM karty (podľa toho, kde si iPad kúpite):

 • iPad (5. generácia a novšia), model Wi-Fi + Cellular
 • iPad Pro (12,9-palcový, 1. generácia), model Wi-Fi + Cellular
 • iPad Air 2, model Wi-Fi + Cellular
 • iPad mini 3 alebo novší, model Wi-Fi + Cellular

Nastavenie, zmena alebo deaktivovanie programu

Ak ste so svojím iPadom nedostali Apple SIM kartu, môžete si v maloobchodnej predajni Apple Store v Austrálii, Francúzsku, Japonsku, Kanade, Nemecku, Holandsku, Hongkongu, Spojenom kráľovstve, Spojených štátoch, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku, Taliansku a Turecku kúpiť súpravu Apple SIM karty.

Apple SIM karty majú tieto výrobné čísla: MJVV2LL/A, MJVV2B/A alebo MJVV2TU/A.

SIM karta operátora

Všetky modely Wi-Fi + Cellular iPadu sa dodávajú so zásuvkou na nano-SIM kartu alebo micro-SIM kartu operátora. Podrobnosti o mobilných dátových programoch pre iPad vám poskytne váš operátor.

Nastavenie, zmena alebo deaktivovanie programu

Ak máte Apple SIM kartu

Ak má váš iPad vstavanú Apple SIM kartu alebo Apple SIM kartu vloženú do zásuvky na nano-SIM kartu, môžete si dátový program nastaviť, zmeniť alebo deaktivovať podľa nasledujúceho postupu.

Nastavenie programu

Program si môžete nastaviť u našich partnerských operátorov na celom svete.

 1. Na iPade prejdite do menu Nastavenia > Mobilné dáta > Nastaviť mobilné dáta.
 2. Vyberte operátora. Zistite, ako postupovať, ak sa nezobrazuje váš operátor.
 3. Vyberte program a vytvorte si účet alebo pridajte iPad do existujúceho programu.
 4. Klepnite na položku Potvrdiť.

Program by sa mal o chvíľu aktivovať.

V niektorých krajinách a oblastiach môže byť registrácia mobilných dátových programov obmedzená len na miestnych obyvateľov. Podrobnosti vám poskytne váš operátor.

Zmena programu

Ak chcete program zmeniť, prejdite do menu Nastavenia > Mobilné dáta. Na tejto obrazovke môžete tiež skontrolovať stav programu.

Ak chcete do iPadu pridať ďalší program, klepnite na položky Nastavenia > Mobilné dáta > Dátový program > Pridať nový program.

Deaktivácia programu

S najväčšou pravdepodobnosťou používate predplatený kredit alebo program so zmluvou. Program s predplateným kreditom, ktorý nie je viazaný zmluvou, môžete jednoducho deaktivovať tak, že ho na konci mesiaca neobnovíte.

Programy so zmluvou sa obnovujú mesačne. Program so zmluvou deaktivujete takto:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Mobilné dáta.
 2. Klepnite na názov operátora a vyberte, že nechcete obnovovať program. Ak sa zobrazí správa s upozornením, že váš typ účtu nie je podporovaný, požiadajte o deaktiváciu účtu operátora.

Ak máte SIM kartu operátora

Ak ste SIM kartu získali od mobilného operátora, nie od spoločnosti Apple, môžete dátový program nastaviť, zmeniť alebo deaktivovať podľa nasledujúceho postupu:

Nastavenie programu

Ak ste si mobilný dátový program nastavili u miestneho operátora, vaša SIM karta už bude aktivovaná. Jednoducho otvorte zásuvku na SIM kartu a vložte do nej SIM kartu, ktorú ste dostali od operátora. 

Ak sa nemôžete pripojiť k mobilnej dátovej sieti, prejdite do menu Nastavenia > Mobilné dáta a uistite sa, že mobilné dáta sú zapnuté.

Zmena programu

Ak chcete program zmeniť alebo skontrolovať jeho stav, prejdite do menu Nastavenia > Mobilné dáta. Ak ste si mobilný dátový program nastavili u operátora, o jeho zmenu budete musieť požiadať priamo operátora.

Ak chcete do iPadu pridať ďalší program, klepnite na položky Nastavenia > Mobilné dáta > Dátový program > Pridať nový program.

Deaktivácia programu

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Mobilné dáta.
 2. Klepnite na názov operátora a vyberte, že nechcete obnovovať program.

Ak sa zobrazí správa s upozornením, že váš typ účtu nie je podporovaný, alebo ak sa nezobrazuje tlačidlo Zobraziť účet, požiadajte o deaktiváciu účtu operátora.

Získanie pomoci

Prečítajte si, ako zmeniť operátora alebo preniesť mobilný dátový program do nového iPadu.

Prečítajte si, ako postupovať, ak potrebujete pomoc s niektorým z týchto problémov s Apple SIM kartou:

 • Nedá sa nastaviť služba alebo nemôžete nájsť určitého operátora.
 • Nemôžete sa pripojiť k mobilnej dátovej sieti.
 • Zobrazuje sa upozornenie na Apple SIM kartu.

Získajte pomoc, ak sa nemôžete pripojiť k mobilnej sieti alebo k mobilnej dátovej sieti.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: