Telefonovanie pomocou služby Voice over LTE (VoLTE)

Pomocou služby VoLTE môžete na iPhone 6 alebo novšom uskutočňovať vysokokvalitné telefonické hovory. Na uskutočnenie týchto hovorov je potrebné, aby telefóny oboch účastníkov hovoru podporovali službu VoLTE.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Kontrola operátora a miesta

To, či môžete používať službu VoLTE, závisí od niekoľkých vecí:

  • vašej polohy, vášho účtu u operátora a modelu vášho iPhonu;
  • operátora, účtu u operátora, polohy a modelu telefónu volanej osoby.

Niektorí operátori podporujú službu VoLTE len v niektorých mestách alebo oblastiach. Informácie o vašej oblasti a účte vám poskytne operátor. 

Informácie o tom, či váš operátor podporuje službu VoLTE, nájdete v článku Podpora a funkcie mobilných operátorov pre iPhone.

Zapnutie služby VoLTE

V sieťach niektorých operátorov je táto služba predvolene zapnutá. Ak chcete zistiť, či je služba VoLTE zapnutá, prejdite na Nastavenia > Mobilné > Možnosti mobilných dát a zapnite možnosť VoLTE alebo Povoliť LTE.

Ak sa zobrazuje chybová správa

Pri pokuse o zapnutie služby VoLTE sa môže zobraziť správa „Nie je možné aktivovať LTE hovory. Ak chcete v tomto účte povoliť LTE hovory, kontaktujte svojho operátora.“ Tento problém sa môže vyskytovať v sieťach niektorých operátorov pri používaní niektorých typov účtov vrátane firemných. Zapnutie služby VoLTE v mobilnej sieti, ktorú operátor na jej používanie necertifikoval, môže mať negatívny vplyv na výdrž batérie, hovory, textové správy, odkazovač a mobilné dáta. Požiadajte o pomoc operátora.

Môže sa tiež zobraziť správa, že je potrebné vložiť novú SIM kartu. Stáva sa to pri používaní starších SIM kariet. Na používanie služby VoLTE môže byť potrebná nová SIM karta. Kontaktujte svojho operátora.

Dátum zverejnenia: