Telefonovanie pomocou služby Voice over LTE (VoLTE)

Pomocou služby VoLTE môžete na iPhone 6 alebo novšom uskutočňovať vysokokvalitné telefonické hovory. Na uskutočnenie týchto hovorov je potrebné, aby telefóny oboch účastníkov hovoru podporovali službu VoLTE.

Kontrola operátora a miesta

To, či môžete používať službu VoLTE, závisí od niekoľkých vecí:

  • vašej polohy, vášho účtu u operátora a modelu vášho iPhonu;
  • operátora, účtu u operátora, polohy a modelu telefónu volanej osoby.

Niektorí operátori podporujú službu VoLTE len v niektorých mestách alebo oblastiach. Informácie o vašej oblasti a účte vám poskytne operátor. 

Informácie o tom, či váš operátor podporuje službu VoLTE, nájdete v článku Podpora a funkcie mobilných operátorov pre iPhone.

Zapnutie služby VoLTE

V sieťach niektorých operátorov je táto služba predvolene zapnutá. Ak chcete zistiť, či je služba VoLTE zapnutá, prejdite do menu Nastavenia > Mobilné > Možnosti mobilných dát > Povoliť LTE. Ak je vypnutá možnosť Hlas a dáta, klepnite na ňu, aby ste zapli službu VoLTE.

Ak sa zobrazuje chybová správa

Pri pokuse o zapnutie služby VoLTE sa môže zobraziť správa „Nie je možné aktivovať LTE hovory. Ak chcete v tomto účte povoliť LTE hovory, kontaktujte svojho operátora.“. Tento problém sa môže vyskytovať v sieťach niektorých operátorov pri používaní niektorých typov účtov vrátane firemných. Požiadajte o pomoc operátora.

Môže sa zobrazovať správa, že je potrebné vložiť novú SIM kartu. Stáva sa to pri používaní starších SIM kariet. Na používanie služby VoLTE môže byť potrebná nová SIM karta. Kontaktujte svojho operátora.

Dátum zverejnenia: