Používanie hlasu Alex s funkciou VoiceOver a prevodom textu na reč v iPhone alebo iPade

V systéme iOS 8 alebo novšom možno hlas Alex používať ako anglicky hovoriaci hlas pre funkcie VoiceOver, Prečítať obrazovku a Rozprávať výber.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Čo potrebujete

Ak máte jedno z nasledujúcich zariadení, budete si môcť stiahnuť a nainštalovať hlas Alex.

 • iPad Pro
 • iPhone 6s
 • iPhone 6s Plus
 • iPhone 6
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone 5s
 • iPad Air
 • iPad mini 2

Na používanie hlasu Alex musí byť v zariadení najmenej 870 MB voľného miesta.

Používanie hlasu Alex

Hlas Alex môžete vybrať pre funkcie VoiceOver, Prečítať obrazovku a Rozprávať výber. Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Používanie hlasu Alex pre funkciu VoiceOver

Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Reč.

Ak v zariadení používate angličtinu, vyberte položky Predvolené nárečie > Angličtina (USA) > Alex.

Ak v zariadení používate iný predvolený jazyk, musíte pridať angličtinu ako jazyk v rotore. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Reč > Pridať nový jazyk.
 2. Vyberte jazyk Angličtina (USA).
 3. Klepnite na tlačidlo Viac informácií vedľa jazyka Angličtina (USA) v zozname Jazyky v rotore.
 4. Vyberte hlas Alex.

Používanie hlasu Alex pre funkcie Prečítať obrazovku a Rozprávať výber

Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Reč > Hlasy a vyberte hlas Alex.

Počkajte, kým sa hlas Alex stiahne a nainštaluje

Keď vyberiete hlas Alex a zariadenie je pripojené k Wi-Fi sieti, hlas sa začne sťahovať. Po dokončení sťahovania sa hlas Alex nainštaluje do zariadenia. Ak v zariadení používate angličtinu, po dokončení inštalácie začne hlas Alex rozprávať.

Ďalšie informácie

Ak už hlas Alex nechcete mať nainštalovaný, môžete ho odstrániť tak, že prejdete do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Reč a potiahnete prstom sprava doľava cez hlas. Potom klepnite na tlačidlo Vymazať.

Dátum zverejnenia: