Ak vás Apple Business Manager, Apple Business Essentials alebo Apple School Manager vyzve na schválenie nových zmluvných podmienok

Spoločnosť Apple z času na čas aktualizuje licenčnú zmluvu na softvér macOS, iOS, iPadOS alebo tvOS, často pri vydaní novej verzie operačného systému. Po aktualizácii licenčnej zmluvy na softvér sa musí administrátor Apple Business Managera, administrátor Apple Business Essentials alebo administrátor Apple School Managera prihlásiť na webovej stránke programu, skontrolovať aktualizované podmienky a vyjadriť súhlas s nimi.

Administrátori

Osoba, ktorá dokončí úvodnú registráciu do programu, taktiež prijíma v mene organizácie, ktorá sa registruje, nasledujúce zmluvné podmienky:

  • Zmluva na Apple Business Manager, zmluva na Apple Business Essentials alebo zmluva na Apple School Manager
  • Licenčná zmluva na softvér macOS
  • Licenčná zmluva na softvér iOS
  • Licenčná zmluva na softvér tvOS

Po dokončení registrácie sa táto osoba stane administrátorom v Apple Business Manageri, Apple Business Essentials alebo Apple School Manageri a môže tiež nastaviť až štyroch ďalších administrátorov.

Prijímanie aktualizovaných zmlúv

Keď spoločnosť Apple aktualizuje niektorú z týchto zmlúv, niektorý z administrátorov Apple Business Managera, Apple Business Essentials alebo Apple School Managera sa musí prihlásiť na webovej stránke programu a prijať všetky nové zmluvy.

Ak zmluvy neprijmete

Na zariadeniach priradených k serveru správy mobilných zariadení (MDM) v Apple Business Manageri, Apple Business Essentials ani Apple School Manageri sa to neprejaví. Ak zo zariadenia vymažete všetok obsah a nastavenia, bude zariadenie aj naďalej priradené k tomu istému serveru MDM a počas nastavovania sa použijú tie isté nastavenia.

Až do prijatia nových zmlúv však platia tieto podmienky:

  • Inštruktori a manažéri Apple School Managera môžu resetovať heslá používateľov a odosielať alebo tlačiť prihlasovacie informácie, no ostatné funkcie servera sú zablokované.
  • Manažéri Apple Business Managera alebo Apple Business Essentials môžu resetovať heslá používateľov a odosielať alebo tlačiť prihlasovacie informácie, no ostatné funkcie servera sú zablokované.
  • V Apple Business Manageri, Apple Business Essentials ani Apple School Manageri nemôžete k serveru MDM priraďovať nové zariadenia ani v prípade, že ste vybrali možnosť automatického priraďovania nových nákupov ku konkrétnemu serveru MDM.
  • Váš server MDM môže pri komunikácii so servermi správy zariadení spoločnosti Apple vygenerovať chybové hlásenie, napríklad 403 T_C_NOT_SIGNED.
  • Používatelia apky Škola nebudú môcť vytvárať, aktualizovať ani vymazávať triedy.
Dátum zverejnenia: