Ak vás služba Apple Business Manager alebo Apple School Manager vyzve na schválenie nových zmluvných podmienok

Spoločnosť Apple z času na čas aktualizuje licenčnú zmluvu na softvér macOS, iOS alebo tvOS, často pri vydaní novej verzie operačného systému. Po aktualizácii licenčnej zmluvy na softvér sa musí administrátor služby Apple School Manager alebo administrátor služby Apple Business Manager prihlásiť na webovej stránke programu, skontrolovať aktualizované podmienky a vyjadriť súhlas s nimi.

Administrátori

Osoba, ktorá dokončí úvodnú registráciu do programu, taktiež prijíma v mene organizácie, ktorá sa registruje, nasledujúce zmluvné podmienky:

  • Zmluva na službu Apple School Manager alebo Apple Business Manager
  • Licenčná zmluva na softvér macOS
  • Licenčná zmluva na softvér iOS
  • Licenčná zmluva na softvér tvOS

Po dokončení registrácie sa táto osoba stane administrátorom služby Apple School Manager alebo Apple Business Manager. V službe Apple School Manager alebo Apple Business Manager môže táto osoba určiť až štyroch ďalších administrátorov.

Prijímanie aktualizovaných zmlúv

Keď spoločnosť Apple aktualizuje niektorú z týchto zmlúv, niektorý z administrátorov služby Apple School Manager alebo Apple Business Manager sa musí prihlásiť na webovú stránku programu a prijať všetky nové zmluvy.

Ak zmluvy neprijmete

Na zariadeniach priradených k serveru správy mobilných zariadení (MDM) v službe Apple School Manager ani Apple Business Manager sa to neprejaví. Ak zo zariadenia vymažete všetok obsah a nastavenia, bude zariadenie aj naďalej priradené k tomu istému serveru MDM a počas nastavovania sa použijú tie isté nastavenia.

Až do prijatia nových zmlúv však platia tieto podmienky:

  • Inštruktori a manažéri služby Apple School Manager môžu resetovať heslá používateľov a odosielať alebo tlačiť prihlasovacie informácie, no ostatné funkcie servera sú zablokované.
  • Manažéri služby Apple Business Manager môžu resetovať heslá používateľov a odosielať alebo tlačiť prihlasovacie informácie, no ostatné funkcie servera sú zablokované.
  • V službách Apple School Manager a Apple Business Manager nemôžete k serveru MDM priraďovať nové zariadenia ani v prípade, že ste vybrali možnosť automatického priraďovania nových nákupov ku konkrétnemu serveru MDM.
  • Váš server MDM môže pri komunikácii so servermi správy zariadení spoločnosti Apple vygenerovať chybové hlásenie, napríklad 403 T_C_NOT_SIGNED.
Dátum zverejnenia: