Obsah zabezpečenia v systéme Apple TV 7

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme Apple TV 7.

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy úplne nepreskúmajú a nie sú k dispozícii potrebné opravy alebo vydania. Ďalšie informácie o zabezpečení produktov spoločnosti Apple nájdete na webovej stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov spoločnosti Apple.

Ďalšie informácie o kľúči PGP zabezpečenia produktov spoločnosti Apple nájdete v článku Používanie kľúča PGP zabezpečenia produktov spoločnosti Apple.

Ak je to možné, ako odkazy na ďalšie informácie o príslušných rizikách sa používajú identifikátory CVE.

Informácie o ďalších aktualizáciách zabezpečenia nájdete v článku Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Apple TV 7

 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Útočník môže získať prihlasovacie údaje Wi-Fi siete

  Popis: Útočník mohol predstierať identitu prístupového bodu Wi-Fi, ponúkať overenie protokolom LEAP, prelomiť hodnotu hash MS-CHAPv1 a pomocou odvodených prihlasovacích údajov sa overiť na príslušnom prístupovom bode, a to aj v prípade, že daný prístupový bod podporoval metódy overenia so silnejším zabezpečením. Tento problém bol vyriešený odstránením podpory protokolu LEAP.

  CVE-ID

  CVE-2014-4364: Pieter Robyns, Bram Bonne, Peter Quax a Wim Lamotte z univerzity v Hasselte

 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Útočník s prístupom k zariadeniu so systémom môže získať prístup k citlivým informáciám o používateľovi z denníkov

  Popis: Do denníkov sa zapisovali citlivé informácie o používateľovi. Tento problém bol vyriešený zapisovaním menšieho objemu údajov do denníkov.

  CVE-ID

  CVE-2014-4357: Heli Myllykoski zo skupiny OP-Pohjola Group

 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže spôsobiť, že zariadenie sa považuje za aktualizované, aj keď nie je

  Popis: Pri spracovávaní odpovedí pri kontrole aktualizácií dochádzalo k problému s overením. Pre kontroly If-Modified-Since v ďalších požiadavkách na aktualizáciu sa používali pozmenené dátumy z hlavičiek odpovedí Last-Modified nastavené na dátumy v budúcnosti. Tento problém bol vyriešený overovaním hlavičky Last-Modified.

  CVE-ID

  CVE-2014-4383: Raul Siles zo spoločnosti DinoSec

 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Otvorenie PDF súboru so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo spusteniu ľubovoľného kódu

  Popis: Pri spracovávaní PDF súborov dochádzalo k pretečeniu celočíselných hodnôt. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4377: Felipe Andres Manzano zo spoločnosti Binamuse VRT v spolupráci s programom iSIGHT Partners GVP Program

 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Otvorenie PDF súboru so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo sprístupneniu informácií

  Popis: Pri spracovávaní PDF súborov dochádzalo k čítaniu dát v zakázaných oblastiach pamäte. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4378: Felipe Andres Manzano zo spoločnosti Binamuse VRT v spolupráci s programom iSIGHT Partners GVP Program

 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Aplikácia môže spôsobiť neočakávané ukončenie systému

  Popis: Pri spracovávaní argumentov funkcie IOAcceleratorFamily rozhrania API dochádzalo k dereferencii smerníka s hodnotou NULL. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania argumentov funkcie IOAcceleratorFamily rozhrania API.

  CVE-ID

  CVE-2014-4369: Sarah (alias winocm) a Cererdlong z tímu Alibaba Mobile Security Team

  Dátum pridania záznamu: 3. februára 2020
 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Zariadenie sa môže neočakávane reštartovať

  Popis: V ovládači IntelAccelerator dochádzalo k dereferencii smerníka s hodnotou NULL. Tento problém bol vyriešený vylepšením spracovávania chýb.

  CVE-ID

  CVE-2014-4373: cunzhang z laboratória Adlab spoločnosti Venustech

 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže čítať smerníky jadra, pomocou ktorých možno obísť náhodné usporiadanie rozloženia priestoru adries jadra

  Popis: Pri spracovávaní funkcie IOHIDFamily dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4379: Ian Beer z tímu Google Project Zero

 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

  Popis: Pri spracovávaní vlastností priradenia kľúčov funkcie IOHIDFamily dochádzalo k pretečeniu medzipamäte haldy. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4404: Ian Beer z tímu Google Project Zero

 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

  Popis: Pri spracovávaní vlastností priradenia kľúčov funkcie IOHIDFamily dochádzalo k dereferencii smerníka s hodnotou NULL. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vlastností priradenia kľúčov funkcie IOHIDFamily.

  CVE-ID

  CVE-2014-4405: Ian Beer z tímu Google Project Zero

 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

  Popis: V rozšírení jadra IOHIDFamily dochádzalo k problému so zápisom dát do zakázaných oblastí. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4380: cunzhang z laboratória Adlab spoločnosti Venustech

 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže čítať neinicializované dáta z pamäte jadra

  Popis: Pri spracovávaní funkcií IOKit dochádzalo k problému s prístupom k neinicializovanej pamäti. Tento problém bol vyriešený vylepšením inicializácie pamäte.

  CVE-ID

  CVE-2014-4407: @PanguTeam

 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

  Popis: Pri spracovávaní určitých polí metadát objektov IODataQueue dochádzalo k problému s overením. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania metadát.

  CVE-ID

  CVE-2014-4418: Ian Beer z tímu Google Project Zero

 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

  Popis: Pri spracovávaní určitých polí metadát objektov IODataQueue dochádzalo k problému s overením. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania metadát.

  CVE-ID

  CVE-2014-4388: @PanguTeam

 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

  Popis: Pri spracovávaní funkcií IOKit dochádzalo k pretečeniu celočíselných hodnôt. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania argumentov funkcií IOKit rozhrania API.

  CVE-ID

  CVE-2014-4389: Ian Beer z tímu Google Project Zero

 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Lokálny používateľ môže určiť rozloženie pamäte jadra

  Popis: V rozhraní štatistiky siete dochádzalo k viacerým problémom s neinicializovanou pamäťou, ktoré viedli k sprístupneniu obsahu pamäte jadra. Tieto problémy boli vyriešené dodatočnou inicializáciou pamäte.

  CVE-ID

  CVE-2014-4371: Fermin J. Serna z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie

  CVE-2014-4419: Fermin J. Serna z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie

  CVE-2014-4420: Fermin J. Serna z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie

  CVE-2014-4421: Fermin J. Serna z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie

 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Osoba s oprávneniami v sieti môže spôsobiť odmietnutie služby

  Popis: Pri spracovávaní paketov protokolu IPv6 dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontroly stavu uzamknutia.

  CVE-ID

  CVE-2011-2391: Marc Heuse

 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Lokálny používateľ môže spôsobiť neočakávané ukončenie systému alebo spustenie ľubovoľného kódu v jadre

  Popis: Pri spracovávaní portov Mach dochádzalo k problému s dvojitým uvoľnením. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania portov Mach.

  CVE-ID

  CVE-2014-4375

 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Lokálny používateľ môže spôsobiť neočakávané ukončenie systému alebo spustenie ľubovoľného kódu v jadre

  Popis: Vo funkcii rt_setgate dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, čo mohlo viesť k sprístupneniu obsahu alebo poškodeniu pamäte. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4408

 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Niektoré opatrenia na zvýšenie úrovne zabezpečenia jadra možno obísť

  Popis: Generátor náhodných čísel používaný v rámci opatrení na zvýšenie úrovne zabezpečenia jadra na začiatku procesu spúšťania systému nebol kryptograficky zabezpečený a časť jeho výstupu bola odhalená v priestore používateľa, čo umožnilo tieto opatrenia obísť. Tento problém bol vyriešený nahradením generátora náhodných čísel kryptograficky bezpečným algoritmom a používaním 16-bajtovej šifry.

  CVE-ID

  CVE-2014-4422: Tarjei Mandt zo spoločnosti Azimuth Security

 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami koreňového používateľa

  Popis: V knižnici Libnotify dochádzalo k problému so zápisom dát do zakázaných oblastí. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4381: Ian Beer z tímu Google Project Zero

 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Lokálny používateľ môže meniť povolenia ľubovoľných súborov

  Popis: Funkcia syslogd nasledovala symbolické odkazy pri zmene povolení súborov. Tento problém bol vyriešený vylepšením spracovávania symbolických odkazov.

  CVE-ID

  CVE-2014-4372: Tielei Wang a YeongJin Jang z centra Georgia Tech Information Security Center (GTISC)

 • Apple TV

  Dostupné pre: Apple TV (3. generácia) a novšie

  Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže spôsobiť neočakávané ukončenie aplikácie alebo spustenie ľubovoľného kódu

  Popis: V mechanizme WebKit dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte. Tieto problémy boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

  CVE-ID

  CVE-2013-6663: Atte Kettunen zo spoločnosti OUSPG

  CVE-2014-1384: Apple

  CVE-2014-1385: Apple

  CVE-2014-1387: Tím spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2014-1388: Apple

  CVE-2014-1389: Apple

  CVE-2014-4410: Eric Seidel zo spoločnosti Google

  CVE-2014-4411: Tím spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2014-4412: Apple

  CVE-2014-4413: Apple

  CVE-2014-4414: Apple

  CVE-2014-4415: Apple

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: