Prístup k súborom na iCloud Drive z iPhonu a iných zariadení

Pomocou iCloud Drivu môžete spravovať, zobrazovať, upravovať a aktualizovať verzie súboru vo všetkých zariadeniach.

Používanie iCloud Drivu v iPhone, iPade, iPode touch, Macu alebo PC

Nastavte si iCloud Drive, aby ste mali aktuálne súbory vo všetkých zariadeniach.

Keď máte nastavený iCloud Drive, v iPhone, iPade a iPode touch so systémom iOS 11 alebo novším sa k svojim súborom na dostanete z aplikácie Súbory. Aplikácia Súbory vám uľahčuje zdieľanie dokumentov, spoluprácu v reálnom čase na projektoch aplikácií Pages, Numbers a Keynote a správu všetkého, čo máte uložené na iCloud Drive.

Ak v zariadení nemáte aplikáciu Súbory, aktualizujte na systém iOS 11 alebo novší. Ak máte iOS 9 alebo iOS 10, môžete používať aplikáciu iCloud Drive.

Automatické ukladanie súborov aplikácií Pages, Numbers a Keynote na iCloud Drive

Môžete upraviť nastavenia na iPhone, iPade alebo iPode touch tak, aby sa dokumenty automaticky ukladali na iCloud Drive, do vášho zariadenia alebo do cloudu iného poskytovateľa.

  1. Prejdite do menu Nastavenia.
  2. Vyberte, či chcete aktualizovať nastavenia aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote.
  3. Klepnite na položku Úložisko dokumentov.
  4. Vyberte, kam sa majú dokumenty automaticky ukladať.

Ak vyberiete iCloud Drive, zmeny, ktoré vykonáte v súboroch aplikácií Pages, Numbers a Keynote v Macu, sa automaticky uložia na iCloud Drive.

Pridanie súborov z plochy a priečinka Dokumenty na iCloud Drive

Ak sa chcete dostať k svojim súborom z Macu v iných zariadeniach, môžete na iCloud Drive pridať priečinok Plocha a Dokumenty.

Správa súborov na iCloud Drive, keď ste offline

Ak ste offline a chcete sa dostať k dokumentom na iCloud Drive alebo ich tam upraviť či uložiť, použite najprv tento postup.

Prístup k súborom, keď ste offline

Ak sa chcete k súborom dostať offline, v iPhone, iPade alebo iPode touch otvorte aplikáciu Súbory a použite tento postup.

Ak počas toho, ako ste offline, vykonáte zmeny v lokálne uložených verziách súborov, tieto zmeny sa na iCloud Drive neukážu. Keď budete znova online, nahrajte aktualizované verzie súborov na iCloud Drive.

Nahratie súborov na iCloud Drive, aby sa uložili zmeny vykonané offline

Súbory môžete z Macu alebo PC nahrať na iCloud Drive jedným z týchto spôsobov:

  • Potiahnite súbory z plochy alebo okna priečinka v počítači do okna iCloud Drivu. Súbory môžete potiahnuť aj na ikonu priečinka v okne iCloud Drivu. Ak si vyberiete druhý spôsob, ikona sa zvýrazní, aby ste videli, že presúvaná položka pôjde do daného priečinka.
  • Kliknite na tlačidlo nahratia na iCloud Drive  na paneli s nástrojmi iCloud Drivu. Vyberte súbory, ktoré chcete nahrať, a potom kliknite na položku Vybrať.

Ak v iCloude nemáte dosť miesta na nahratie, zvýšte si kapacitu úložiska v iCloude alebo svoje úložisko v iCloude spravujte, aby ste v ňom uvoľnili miesto.

Kedy sa zmeny v súboroch nahrajú do iCloudu

To, koľko trvá nahratie zmien do iCloudu, závisí od aplikácie, ktorú používate. Pages, Numbers a Keynote súbory nahrávajú do iCloudu pravidelne, aby ste neprišli o žiadne zmeny. Iné aplikácie nahrávajú súbory do iCloudu až potom, čo ich uložíte do priečinka iCloud Drive. Ak si chcete pozrieť uložené súbory na Macu, otvorte Finder > iCloud Drive. Na iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite do aplikácie Súbory. Na PC s iCloudom pre Windows otvorte Prieskumník > iCloud Drive.

Ak sa vám stále nezobrazujú najnovšie zmeny alebo sa vám v oblasti hlásení (na paneli úloh) zobrazuje ikona prebiehajúcich zmien alebo ikona iCloudu, skúste do priečinka iCloud Drive uložiť nový dokument. Potom sa pozrite do priečinka iCloud Drive, či vidíte zmeny.

Kde nájsť chýbajúce súbory

Keď zapnete iCloud Drive, všetky dokumenty, ktoré už máte uložené v iCloude, sa automaticky presunú do iCloud Drivu. Svoje súbory môžete nájsť na stránke iCloud.com, v aplikácii Súbory v systéme iOS 11 alebo novšom, v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote alebo v aplikácii iCloud Drive v systémoch iOS 10 a iOS 9.

Ak súbory nevidíte na žiadnom z týchto miest, nastavte si iCloud Drive na všetkých zariadeniach.

Ak sa potrebujete dostať k súboru, ktorý ste vymazali v priebehu posledných 30 dní, môžete ho obnoviť z priečinka Nedávno vymazané v aplikácii Súbory alebo na stránke iCloud.com.

Ak sa súbory neaktualizujú na iCloud Drive

Najprv skontrolujte toto:

Ak ste vyskúšali tieto kroky a súbory sa stále nenahrávajú do iCloudu, neodhlasujte sa z iCloudu a uložte aktualizované súbory do iného priečinka v Macu alebo PC. Potom kontaktujte podporu Apple a požiadajte o ďalšiu pomoc.

Čo robiť, ak sa zobrazí správa Vyriešiť konflikt

Ak sa pri otvorení súboru zobrazí správa Vyriešiť konflikt, vyberte verziu dokumentu, ktorú chcete uložiť. Potom vyberte možnosť Ponechať, aby sa súbor aktualizoval v iCloude. Táto správa znamená, že súbor sa od vášho posledného prihlásenia do iCloudu aktualizoval na inom zariadení alebo na stránke iCloud.com.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: