Postup pri inštalácii rozšírení Safari na Macu

Rozšírenia Safari zvyšujú pohodlie pri prehliadaní na Macu a umožňujú jeho prispôsobenie.

Rozšírenia Safari rozširujú funkčnosť prehliadača Safari, aby ste mohli prehliadať web podľa svojich predstáv. Rozšírenia môžu zobrazovať užitočné informácie o webstránke alebo titulky správ, uľahčovať používanie obľúbených služieb, meniť vzhľad webstránok a poskytovať mnoho ďalších možností. Rozšírenia predstavujú skvelú možnosť personalizácie prehliadania.

Rozšírenia Safari je možné pohodlne sťahovať a inštalovať z obchodu App Store. Všetky rozšírenia v obchode App Store sú skontrolované, podpísané a hosťované spoločnosťou Apple, aby sa zaistila vaša bezpečnosť. 

 


 

Postup pri inštalácii rozšírení

Začnite nainštalovaním najnovších aktualizácií systému macOS, aby ste zaistili aktuálnosť prehliadača Safari. Na získanie rozšírení Safari z obchodu App Store je potrebný prehliadač Safari 12 alebo novší.

Vyhľadanie a nainštalovanie rozšírenia:

  1. Otvorte Safari a na lište vyberte položku Safari > Rozšírenia Safari.
  2. V obchode App Store sa otvorí stránka Rozšírenia Safari zobrazená vyššie. Ak chcete stiahnuť a nainštalovať niektoré rozšírenie, kliknite na položku Získať alebo na cenu. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie pomocou účtu Apple ID.
  3. Kliknite na položku Inštalovať.
  4. Po nainštalovaní rozšírenia kliknite na položku Otvoriť a postupujte podľa pokynov na obrazovke pre príslušné rozšírenie.

Potom sa vráťte do prehliadača Safari a zapnite nainštalované rozšírenie:

  1. Vyberte položky Safari > Nastavenia.
  2. Kliknite na položku Rozšírenia.
  3. Zaškrtnite políčko pri názve požadovaného rozšírenia.

Všetky rozšírenia nainštalované z obchodu App Store sa automaticky udržiavajú aktuálne.

 


Postup pri vypínaní alebo odinštalovaní rozšírení

Vyberte položky Safari > Nastavenia a potom kliknite na položku Rozšírenia.

  • Ak chcete niektoré rozšírenie vypnúť, zrušte zaškrtnutie príslušného políčka.
  • Ak chcete niektoré rozšírenie odinštalovať, vyberte ho a kliknite na tlačidlo Odinštalovať. Ak nedokážete určiť, čo niektoré rozšírenie robí, alebo ak sa ho už nechystáte používať, mali by ste ho odinštalovať.

 


Ďalšie informácie

Prehliadač Safari už väčšinu webových pluginov nepodporuje. Prehliadač Safari je optimalizovaný pre obsah, ktorý využíva webový štandard HTML5 nevyžadujúci plugin. Vďaka tomu sa webové stránky načítajú rýchlejšie, šetrí sa energia a zosilňuje sa zabezpečenie. Na zvýšenie pohodlia pri prehliadaní a na prispôsobenie prehliadania používajte namiesto webových pluginov rozšírenia Safari.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: