Presunutie knižnice aplikácie iMovie pre Mac

Ak chcete ušetriť miesto v Macu, knižnicu iMovie môžete presunúť na externý pevný disk.

V knižnici iMovie sú uložené všetky médiá a dáta použité na tvorbu filmov v aplikácii iMovie. Ak je vaša knižnica iMovie veľká a chcete si v Macu uvoľniť úložisko, môžete svoju knižnicu iMovie presunúť na externý disk.

Pred presunutím knižnice iMovie sa odporúča zálohovať Mac.

Presunutie knižnice na externý pevný disk neovplyvní obsah aplikácie iMovie Theater, ktorý ste presunuli do iCloudu.

Príprava jednotky

Svoju knižnicu môžete uchovávať na externom úložnom zariadení, ako je jednotka USB Thunderbolt s formátovaním APFS alebo Mac OS Extended (Journaled). Spoločnosť Apple neodporúča ukladať knižnice iMovie na externé úložné zariadenia ako SD karty a flashové jednotky USB ani disky zdieľané v sieti.

Knižnicu nemôžete uložiť na externý disk ani iný disk používaný na zálohy Time Machine.

Presunutie knižnice na externé úložné zariadenie

  1. Ukončite aplikáciu iMovie.
  2. Vo Finderi vyberte externý disk a potom položky Súbor > Informácie.
  3. Ak sa informácie v časti Zdieľanie a práva nezobrazujú, kliknite na tlačidlo s trojuholníkom  a uistite sa, že je zaškrtnuté políčko „Ignorovať vlastnícke práva oddielu“. Ak nie je zaškrtnuté, odomknite ho kliknutím na ikonu zámku , zadajte meno a heslo správcu a potom políčko zaškrtnite.
  4. Kliknutím na plochu sa uistite, že ste vo Finderi a potom na lište v hornej časti obrazovky vyberte položky Prejsť > Plocha.
  5. Otvorte priečinok Filmy a potom súbor s názvom Knižnica iMovie potiahnutím presuňte na externý pevný disk.
  6. Keď sa súbor knižnice skopíruje na externý disk, dvojitým kliknutím na súbor knižnice na externom disku ho otvorte v aplikácii iMovie. Ak sa zobrazí upozornenie s výzvou na poskytnutie prístupu k odpojiteľnému oddielu pre aplikáciu iMovie, kliknite na tlačidlo OK.
    Ak ste klikli na položku Nepovoliť, vo Finderi vyhľadajte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na položku Bezpečnosť a súkromie a potom kliknite na položku Súkromie. Na postrannom paneli kliknite na položku Súbory a priečinky a potom v časti iMovie vyberte položku „Odpojiteľné oddiely“.
  7. Uistite sa, že presunutá knižnica obsahuje všetky vaše médiá a potom pôvodný súbor na Macu potiahnutím presuňte z priečinka Filmy do koša.

Ak odpojíte externý disk

Keď máte externý disk pripojený k Macu, knižnica presunutá na externý disk sa automaticky otvorí v aplikácii iMovie. Ak externý disk s touto knižnicou odpojíte, aplikácia iMovie sa otvorí v novej prázdnej knižnici vytvorenej v priečinku Filmy v Macu. Aplikácia iMovie automaticky ukladá všetky vami vytvorené projekty a importované médiá do novej knižnice.

Ak chcete otvoriť knižnicu, ktorú ste presunuli na externý disk, najprv musíte externý disk znovu pripojiť. Potom môžete presúvať klipy, udalosti a projekty medzi knižnicami.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: