Presunutie knižnice iMovie pre Mac

Ak chcete ušetriť miesto v Macu, knižnicu iMovie môžete presunúť na externé úložné zariadenie.

V knižnici iMovie sú uložené všetky médiá a dáta použité na tvorbu filmov v iMovie. Ak je vaša knižnica iMovie veľká a chcete si v Macu uvoľniť úložisko, môžete svoju knižnicu iMovie presunúť na externé úložné zariadenie.

Pred presunutím knižnice iMovie sa odporúča zálohovať si Mac.

Presunutie knižnice na externé úložné zariadenie nemá vplyv na obsah apky iMovie Theater, ktorý ste presunuli do iCloudu.

Príprava externého úložného zariadenia

Svoju knižnicu môžete mať uloženú na externom úložnom zariadení, ako je disk USB alebo disk Thunderbolt s formátovaním APFS alebo Mac OS Extended (Journaled). Spoločnosť Apple neodporúča ukladať knižnice iMovie na úložné zariadenia, ako sú SD karty, USB flash disky alebo disky zdieľané v sieti.

Knižnicu nemôžete uložiť do úložného zariadenia, ktoré sa používa pre zálohy Time Machine.

Presunutie knižnice na externé úložné zariadenie

  1. Ukončite iMovie.
  2. Vo Finderi vyberte externé úložné zariadenie a potom Súbor > Informácie.
  3. Ak sa informácie v časti Zdieľanie a práva nezobrazujú, kliknite na tlačidlo s trojuholníkom  a uistite sa, že políčko Ignorovať vlastnícke práva oddielu je zaškrtnuté. Ak nie je zaškrtnuté, odomknite ho kliknutím na tlačidlo zámku , zadajte meno a heslo správcu a políčko zaškrtnite.
  4. Kliknutím na plochu sa uistite, že ste vo Finderi, a potom na lište v hornej časti obrazovky vyberte Prejsť > Plocha.
  5. Otvorte priečinok Filmy a potom súbor s názvom Knižnica iMovie potiahnutím presuňte na externé úložné zariadenie.
  6. Keď sa súbor knižnice skopíruje, dvojitým kliknutím na súbor knižnice na externom úložnom zariadení ho otvorte v iMovie. Ak sa zobrazí upozornenie s výzvou na poskytnutie prístupu k odpojiteľnému oddielu pre iMovie, kliknite na OK.
    Ak ste klikli na Nepovoliť, vo Finderi vyhľadajte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na Bezpečnosť a súkromie a potom kliknite na Súkromie. Na postrannom paneli kliknite na Súbory a priečinky a potom v časti iMovie vyberte Odpojiteľné oddiely.
  7. Uistite sa, že presunutá knižnica obsahuje všetky vaše médiá, a potom pôvodný súbor na Macu potiahnutím presuňte z priečinka Filmy do koša.

Ak externé úložné zariadenie odpojíte

Keď je externé úložné zariadenie pripojené k Macu, knižnica, ktorú ste na toto zariadenie presunuli, sa otvorí automaticky po otvorení iMovie. Ak externé úložné zariadenie obsahujúce knižnicu odpojíte, iMovie sa otvorí s novou prázdnou knižnicou vytvorenou v priečinku Filmy na Macu a iMovie potom bude toto nové umiestnenie používať na ukladanie všetkých projektov, ktoré vytvoríte, a médií, ktoré importujete.

Ak chcete otvoriť knižnicu, ktorú ste presunuli na externé úložné zariadenie, môžete ju znova otvoriť po opätovnom pripojení príslušného úložného zariadenia. Potom môžete presúvať klipy, udalosti a projekty medzi knižnicami.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: