Bezpečné získanie kreditu programu hromadných nákupov od spoločnosti Apple

Keď vaša organizácia kúpi kredit programu hromadných nákupov od spoločnosti Apple, môže si nákupca obsahu prezerať históriu objednávok a sťahovať kódy na uplatnenie prostredníctvom zabezpečenej schránky.

Nákup kreditu programu hromadných nákupov

Ako zákazník programu Apple School Manager alebo Apple Business Manager môže vaša organizácia kupovať kredit programu hromadných nákupov od spoločnosti Apple alebo autorizovaného predajcu Apple. Keď člen vašej organizácie kúpi kredit programu hromadných nákupov, uvedie tieto údaje:

 • hodnotu kreditu, ktorú by mal kupujúci vypočítať na základe celkovej sumy potrebnej pre účet nákupcu obsahu,
 • názov inštitúcie alebo spoločnosti,
 • meno a Apple ID registrovaného nákupcu obsahu.

My skontrolujeme, že účet nákupcu obsahu je platný. A keď bude objednávka pripravená, pošleme vám e-mail s odkazom na zabezpečenú schránku. Nákupca obsahu použije túto zabezpečenú schránku na prístup ku kreditu programu hromadných nákupov pre vašu organizáciu.

Použitie zabezpečenej schránky

Do zabezpečenej schránky sa môžete prihlásiť pomocou Apple ID nákupcu obsahu. Po prihlásení si môžete stiahnuť tabuľku s kódom na uplatnenie pre každú objednávku kreditu programu hromadných nákupov. Tento kód môžete uplatniť a použiť ho na nákup obsahu v sekciách Apky a Knihy v Apple School Manageri alebo Apple Business Manageri.

Opätovné odoslanie kreditu programu hromadných nákupov

Kredit programu hromadných nákupov je v zabezpečenej schránke k dispozícii na stiahnutie po dobu 90 dní. Potom si môže vaša organizácia kredit programu hromadných nákupov odoslať znova, ak ho kúpila prostredníctvom vlastného obchodu Apple Online Store vašej inštitúcie.

 1. Prejdite do svojho vlastného obchodu Apple Online Store.
 2. Prejdite do menu Account (Účet) a vyberte Check Order Status (Skontrolovať stav objednávky).
 3. Prihláste sa pomocou Apple ID, ktoré ste použili na nákup kreditu programu hromadných nákupov. Alebo môžete zadať číslo objednávky.
 4. Kliknite na Resend Credit (Znova odoslať kredit).

Ak ste si kredit nekúpili prostredníctvom svojho vlastného obchodu Apple Online Store, je možné na opätovné odoslanie kreditu programu hromadných nákupov využiť službu AppleCare.

 1. Odošlite žiadosť prostredníctvom formulára podpory podnikania a vzdelávania.
 2. Zadajte svoje kontaktné údaje a názov spoločnosti.
 3. Ako typ spoločnosti vyberte možnosť Business (Podnikanie) alebo Education (Vzdelávanie).
 4. Ako problém vyberte Other (Iné).
 5. V časti Details of your issue (Podrobnosti o vašom probléme) uveďte číslo objednávky kreditu programu hromadných nákupov a požiadajte o opätovné odoslanie kreditu programu hromadných nákupov, ktorý vypršal, na vaše Apple ID.
 6. Kliknite na Submit (Odoslať).
Dátum zverejnenia: