Zapnutie alebo vypnutie anonymného prezerania na iPhone alebo iPode touch

Keď využívate anonymné prezeranie, podrobnosti o prehliadaní sa neukladajú a webové stránky, ktoré navštívite, sa nezdieľajú s vašimi ostatnými zariadeniami. Prehliadač Safari si nebude pamätať navštívené stránky, históriu vyhľadávania ani informácie zadané pomocou funkcie AutoFill.

Zapnutie anonymného prezerania

  1. Otvorte na iPhone alebo iPode touch prehliadač Safari.
  2. Klepnite na tlačidlo Taby .
  3. Po klepnutí na [číslo] tabov  sa zobrazí zoznam Skupiny tabov.
  4. Klepnite na Anonymné okno  a potom na Hotovo.

iPhone so zobrazenou obrazovkou Anonymné prezeranie po zapnutí anonymného prezerania klepnutím na Anonymné okno.

Keď je zapnuté anonymné prezeranie, lišta prehliadača Safari s adresou sa namiesto bielej alebo sivej farby zobrazuje čierno alebo tmavo.

Vypnutie anonymného prezerania

  1. Otvorte na iPhone alebo iPode touch prehliadač Safari.
  2. Klepnite na tlačidlo Taby .
  3. Klepnutím na Anonymné okno  zobrazte zoznam Skupiny tabov.
  4. Klepnite na [číslo] tabov  a potom na Hotovo.

Viac informácií

Dátum zverejnenia: