iOS: Diagnostické funkcie

Systém iOS ponúka nasledujúce diagnostické funkcie, ktoré podnikovým oddeleniam IT, vývojárom a pracovníkom služby AppleCare pomáhajú pri riešení problémov.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Každá z týchto diagnostických funkcií vyžaduje, aby používateľ odomkol svoje zariadenie a nastavil iný počítač ako dôveryhodný. Dáta prenášané medzi zariadením so systémom iOS a dôveryhodným počítačom sa šifrujú pomocou kľúčov, ktoré sa nezdieľajú so spoločnosťou Apple. Používatelia, ktorí v dôveryhodnom počítači povolili synchronizáciu s aplikáciou iTunes cez Wi-Fi, môžu prístup k týmto službám získať v danom počítači aj bezdrôtovo.

1. com.apple.mobile.pcapd

Služba pcapd podporuje zaznamenávanie diagnostických paketov zo zariadenia so systémom iOS v dôveryhodnom počítači. Je to užitočné pri riešení a diagnostikovaní problémov s aplikáciami v zariadení a podnikovými pripojeniami VPN. V systéme iOS 8 a novšom je táto funkcia obmedzená na rozhranie USB a už k nej nemožno získať prístup prostredníctvom rozhrania Wi-Fi. Ďalšie informácie nájdete na stránke developer.apple.com/library/ios/qa/qa1176.

2. com.apple.mobile.file_relay

Služba file_relay podporuje obmedzené kopírovanie diagnostických dát zo zariadenia. Táto služba je oddelená od záloh vytvorených používateľom, nemá prístup ku všetkým dátam v zariadení a rešpektuje pravidlá ochrany dát systému iOS. Technici spoločnosti Apple používajú službu file_relay v interných zariadeniach na hodnotenie konfigurácií zákazníkov. Pracovníci službu AppleCare môžu bez súhlasu používateľa používať tento nástroj aj na zhromažďovanie relevantných diagnostických dát zo zariadení používateľov. V systéme iOS 8 a novšom je túto funkciu pred použitím potrebné dodatočne nakonfigurovať.

3. com.apple.mobile.house_arrest

Službu house_arrest používa aplikácia iTunes na prenos dokumentov do zariadenia so systémom iOS a z neho v prípade aplikácií, ktoré podporujú túto funkciu. Túto službu používa aj aplikácia Xcode pri prenose testovacích dát do zariadenia v rámci vývoja aplikácie.

Ďalšie informácie:

iOS: Upozornenie Dôverovať tomuto počítaču
iOS: Synchronizácia dát s aplikáciou iTunes

Dátum zverejnenia: