Obnovenie Apple TV pomocou iTunes

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa Apple TV nedá po aktualizácii softvéru spustiť.

Ak pri aktualizácii softvéru Apple TV došlo k chybe, odpojte ho od napájania, znova ho zapojte a skúste softvér aktualizovať znova. Ak stále potrebujete pomoc, skúste vykonať nasledujúce kroky určené pre váš model Apple TV.

Ak máte Apple TV 4K

Ak sa pri pokuse o aktualizáciu softvéru Apple TV zobrazí ikona , prípadne ak sa na televízore zobrazuje čierna obrazovka a na prednej strane Apple TV bliká LED kontrolka, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Ak máte Apple TV HD alebo starší model

Ak sa pri pokuse o aktualizáciu softvéru zobrazuje ikona , prípadne ak sa na televízore zobrazuje čierna obrazovka a na prednej strane Apple TV bliká LED kontrolka, môžete Apple TV obnoviť pomocou iTunes.

Čo potrebujete

 • Počítač s iTunes.
 • Rýchle pripojenie na internet.
 • USB-C kábel, ak máte Apple TV HD, alebo mikro-USB kábel, ak máte Apple TV (3. generácia alebo staršia).

Ak nemáte všetko potrebné na pripojenie, dohodnite si termín pri Genius Bare alebo kontaktujte autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple.

Obnovenie Apple TV

 1. Odpojte od Apple TV napájací kábel a HDMI kábel.
 2. Otvorte iTunes v počítači. Skontrolujte, či máte nainštalovanú najnovšiu verziu.
 3. Na zadnej strane Apple TV HD zapojte USB-C kábel. Ak máte Apple TV (2. alebo 3. generácia), použite mikro-USB kábel. Použite správny kábel pre váš model Apple TV a nikdy k Apple TV nepripájajte USB kábel s konektorom Lightning.
 4. Druhý koniec USB-C alebo mikro-USB kábla zapojte do USB portu na počítači.
 5. Ak máte Apple TV (3. generácia alebo HD), pripojte napájací kábel. Ak máte Apple TV (2. generácia), nechajte zariadenie odpojené.
 6. V iTunes by sa mala zobraziť stránka so zhrnutím Apple TV. Ak sa stránka so zhrnutím Apple TV nezobrazuje, kliknite na ikonu Ikona Apple TV v ľavom hornom rohu.
 7. Kliknite na položku Obnoviť Apple TV. Počas obnovovania nič neodpájajte. Trvanie obnovovania Apple TV závisí od rýchlosti vášho pripojenia na internet.
 8. Keď sa Apple TV obnoví, odpojte od neho napájací kábel a USB-C alebo mikro-USB kábel (ak sú pripojené). Potom k nemu pripojte HDMI kábel a napájací kábel.

Získanie pomoci

Ak sa Apple TV nezobrazuje v iTunes alebo sa zobrazuje chyba obnovenia 1603 alebo 1611, uistite sa, že používaný USB-C alebo mikro-USB kábel podporuje dátové prenosy. Káble dodávané s niektorými inými produktmi alebo príslušenstvom totiž môžu podporovať len nabíjanie a nemusia prenášať dáta, prípadne môžu fungovať len s produktom, s ktorým boli dodané. 

Ak Apple TV nemôžete obnoviť alebo sa vám stále zobrazuje obrazovka Pripojiť k iTunes, odneste Apple TV do obchodu Apple Store alebo k autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre produkty Apple a požiadajte o pomoc.

Dátum zverejnenia: