Ak funkcia Potvrdiť nákup nefunguje

Prečítajte si, čo robiť, ak sa vám hlásenia funkcie Potvrdiť nákup nezobrazujú alebo ak sa dieťaťu po požiadaní organizátora rodinnej skupiny o vykonanie nákupu zobrazí správa o tom, že o povolenie nemožno požiadať.

Ak sa požiadavky na funkciu Potvrdiť nákup neobjavujú

Ak si hlásenie funkcie Potvrdiť nákup nevšimnete, nájdete príslušnú požiadavku v centre hlásení na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu. Ak sa vám vaše požiadavky na funkciu Potvrdiť nákup stále nezobrazujú, skontrolujte Apple ID, pomocou ktorého ste prihlásení, skontrolujte nastavenia Rodinného zdieľania a uistite sa, že používate podporované zariadenie.

Otvorenie centra hlásení na iPhone, iPade alebo iPode touch

 • Na zamknutej ploche potiahnite prstom nahor zo stredu obrazovky.
 • Na ľubovoľnej inej obrazovke potiahnite prstom nadol zo stredu hornej časti obrazovky. 

Otvorenie centra hlásení na Macu

 • V systéme macOS Big Sur kliknite na dátum v pravom hornom rohu obrazovky. V hornej časti centra hlásení sa zobrazí položka Hlásenia. 
 • V systéme macOS Catalina alebo staršom kliknite na ikonu Centrum hlásení  v pravom hornom rohu obrazovky alebo potiahnite dvoma prstami doľava z pravého okraja trackpadu. Potom kliknite na Hlásenia v hornej časti centra hlásení.

 

 

Ak sa dieťaťu zobrazí správa o tom, že o povolenie nemožno požiadať

Keď dieťa po zapnutí funkcie Potvrdiť nákup požiada organizátora vašej rodinnej skupiny o schválenie nákupu v iTunes a App Store, môže sa dieťaťu zobraziť správa o tom, že o povolenie nemôže požiadať, pretože je prihlásené pomocou účtov iCloud a iTunes, ktoré nie sú vzájomne priradené.

Keď sa zobrazí táto správa, skontrolujte Apple ID, pomocou ktorého ste prihlásení, skontrolujte nastavenia Rodinného zdieľania a uistite sa, že používate podporované zariadenie.

Kontrola Apple ID, ktoré používate na nákupy

Uistite sa, že ste do iTunes a App Store prihlásení pomocou Apple ID, ktoré ste vybrali na zdieľanie obsahu s členmi rodiny. Prečítajte si, ako na Rodinné zdieľanie používať vlastné Apple ID.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Prejdite na Nastavenia > [vaše meno] > Rodinné zdieľanie a klepnite na svoje meno.
 2. Poznačte si Apple ID, ktoré používate.
 3. Vráťte sa do menu Nastavenia.
 4. Klepnite na [vaše meno] > iTunes a App Store.
 5. Uistite sa, že používate to isté Apple ID.

Na Macu

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na Rodinné zdieľanie a potom na Podrobnosti vedľa vášho mena.  
 3. Poznačte si Apple ID, ktoré používate na rodinné nákupy.
 4. Otvorte App Store. Kliknite na [vaše meno] > Zobraziť informácie. 
 5. Uistite sa, že používate to isté Apple ID. 

Na Apple TV

 1. Na ploche prejdite na Nastavenia > Užívatelia a účty > iCloud.
 2. Vyberte svoje meno. Poznačte si Apple ID.
 3. Kliknutím na tlačidlo menu na diaľkovom ovládači Apple TV Remote sa vráťte na obrazovku Užívatelia a účty.
 4. Vyberte Účet [vaše meno].
 5. Uistite sa, že používate to isté Apple ID. 

Kontrola nastavení Rodinného zdieľania

Ak ste organizátor rodiny, môžete prejsť do nastavení alebo systémových nastavení a zistiť, či je pre účty členov rodiny zapnutá funkcia Potvrdiť nákup. 

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Prejdite na Nastavenia.
 2. Klepnite na [vaše meno] > Rodinné zdieľanie.
 3. Ak ste organizátor rodiny, uistite sa, že je zapnutá funkcia Zdieľanie nákupov. Potom môžete klepnúť na meno člena rodiny a zistiť, či je pre jeho účet zapnutá funkcia Potvrdiť nákup.

Na Macu

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia. 
 2. Kliknite na Rodinné zdieľanie. 
 3. Ak ste organizátorom rodiny, kliknite na Zdieľanie nákupov a uistite sa, že je zapnutá možnosť Zdieľať moje nákupy. Potom kliknite na Rodinné zdieľanie a zistite, či je pre účty členov rodiny zapnutá funkcia Potvrdiť nákup.

Overenie, či používate podporované zariadenie

Na vytvorenie skupiny Rodinného zdieľania alebo na pridanie sa k nej potrebujete systém iOS 8 alebo novší na iPhone, iPade alebo iPode touchsystém OS X Yosemite alebo novší na Macu. Ak sa pokúsite vykonať nákup na nepodporovanom zariadení, budete aj napriek tomu vyzvaní na vyžiadanie si povolenia. Keď však organizátor rodiny požiadavku schváli alebo odmietne, nedostanete hlásenie. Ak organizátor rodiny nákup vykoná a váš obsah sa nestiahne automaticky, môžete položku stiahnuť opätovným klepnutím na cenu.

Viac informácií

 • Ak máte pre účet zapnutú funkciu Potvrdiť nákup, nemôžete si kúpiť službu iTunes Match, darčeky iTunes ani dary.
 • Ak máte pre Apple ID zapnutú funkciu Potvrdiť nákup, no sťahujete obsah z minulých nákupov člena rodiny, výzva funkcie Potvrdiť nákup sa vám nezobrazí. Výzva funkcie Potvrdiť nákup sa nezobrazí ani v prípade, že uplatňujete kód produktu.
 • Prečítajte si viac o Rodinnom zdieľaní.
 • Potrebujete ďalšiu pomoc? Obráťte sa na podporu spoločnosti Apple
Dátum zverejnenia: