Používanie bočného tlačidla, tlačidla Domov a ďalších tlačidiel na iPhone

Prečítajte si o tlačidlách a prepínačoch na vašom iPhone.

Obrázky modelov iPhonu so znázornením umiestnenia tlačidiel

Zľava doprava: iPhone SE (1. generácia), iPhone 8 a iPhone X alebo novší

 


Uspanie

iPhone 6 alebo novší môžete zobudiť alebo uspať stlačením bočného tlačidla. Na iPhone SE (1. generácia) alebo staršom stlačte horné tlačidlo.


Zvonenie/tichý režim

Na vypnutie zvukov a upozornení použite prepínač zvonenia/tichého režimu.

Ak je na prepínači oranžový prúžok, iPhone je v tichom režime a bude na prichádzajúce hovory alebo oznámenia upozorňovať vibráciami. V tichom režime naďalej zvoní budík a vyzváňajú hovory od vašich obľúbených kontaktov.


Tlačidlá hlasitosti

Tlačidlami hlasitosti môžete meniť hlasitosť pri prehrávaní hudby, sledovaní videí alebo hraní hier.

Keď ich stlačíte, zobrazí sa text Hlasitosť a pod ním aktuálna úroveň hlasitosti. Ak práve nepoužívate iné aplikácie, tieto tlačidlá menia hlasitosť zvonenia – zobrazí sa text Zvonenie a pod ním aktuálna úroveň hlasitosti.


Tlačidlo Domov/Touch ID

Pomocou tlačidla Domov môžete zariadenie odomknúť alebo môžete nakupovať s použitím Touch ID. Jedným stlačením tlačidla Domov prejdete na plochu. Keď tlačidlo Domov stlačíte dvakrát, spustí sa Prepínač apiek.

 


Reštartovanie zariadenia

Keď na iPhone X alebo novšom stlačíte a podržíte bočné tlačidlo a jedno z tlačidiel hlasitosti, iPhone sa reštartuje. Na iPhone SE (2. generácia), 8, 7 alebo 6 stlačte a podržte bočné tlačidlo. Na iPhone SE (1. generácia) alebo staršom stlačte a podržte horné tlačidlo.


Siri

Keď chcete používať Siri, stlačte a podržte bočné tlačidlo alebo tlačidlo Domov.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: