Ak vykonávate servis zariadenia zaregistrovaného v Apple School Manageri či Apple Business Manageri alebo ho vymieňate

Prečítajte si, ako funguje servis alebo výmena zariadení a počítačov v Apple School Manageri alebo Apple Business Manageri.

Tento článok je určený správcom systémov. Podrobnosti o správe opráv pomocou Apple Business Essentials nájdete v používateľskej príručke Apple Business Essentials.

Ak si iPhone, iPad, iPod touch či Apple TV dávate opraviť alebo vymeniť

Skôr než odošlete iPhone, iPad, iPod touch alebo Apple TV na opravu, zrušte jeho priradenie k serveru MDM v Apple School Manageri alebo zrušte jeho priradenie k serveru MDM v Apple Business Manageri. Ak to neurobíte, môže sa vám vrátiť v neopravenom stave. Po oprave môžete zariadenie k serveru MDM priradiť znovu.

Ak spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple vymení zariadenie iPhone, iPad, iPod touch alebo Apple TV zaregistrované v Apple School Manageri alebo Apple Business Manageri, výmena sa v Apple School Manageri alebo Apple Business Manageri zvyčajne prejaví do dvoch hodín. Nové zariadenie môžete priradiť k serveru MDM.

Ak si Mac dávate opraviť

Ak máte Mac zaregistrovaný v Apple School Manageri alebo Apple Business Manageri, zostane zaregistrovaný aj po opravení.

Dátum zverejnenia: