Ak vykonávate servis zariadenia zaregistrovaného v programe Apple School Manager či Apple Business Manager alebo ho vymieňate

Prečítajte si, ako funguje servis alebo výmena zariadení a počítačov v rámci programu Apple School Manager alebo Apple Business Manager.

Ak vám iPhone, iPad, iPod touch alebo Apple TV opravili alebo vymenili

Predtým, ako odošlete alebo prinesiete iPhone, iPad, iPod touch alebo Apple TV na opravu, zrušte jeho priradenie k serveru MDM. Ak to neurobíte, môže sa vám vrátiť v neopravenom stave. Po oprave môžete zariadenie k serveru MDM priradiť znovu.

Ak spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple vymení iPhone, iPad, iPod touch alebo Apple TV zaregistrovaný v programe Apple School Manager alebo Apple Business Manager, výmena sa v programe Apple School Manager alebo Apple Business Manager zvyčajne prejaví do štyroch hodín. Nové zariadenie môžete priradiť k serveru MDM.

Ak vám Mac opravili

Ak máte Mac zaregistrovaný v programe Apple School Manager alebo Apple Business Manager, zostane zaregistrovaný aj po opravení.

Dátum zverejnenia: