Ak vykonávate servis zariadenia zaregistrovaného v Apple School Manageri či Apple Business Manageri alebo ho vymieňate

Prečítajte si, ako funguje servis alebo výmena zariadení a počítačov v Apple School Manageri alebo Apple Business Manageri.

Ak vám iPhone, iPad, iPod touch alebo Apple TV opravili alebo vymenili

Skôr než odošlete iPhone, iPad, iPod touch alebo Apple TV na opravu, zrušte jeho priradenie k Apple School Manageru alebo zrušte jeho priradenie k Apple Business Manageru. Ak to neurobíte, môže sa vám vrátiť v neopravenom stave. Po oprave môžete zariadenie k serveru MDM priradiť znovu.

Ak spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple vymení iPhone, iPad, iPod touch alebo Apple TV zaregistrovaný v Apple School Manageri alebo Apple Business Manageri, výmena sa v Apple School Manageri alebo Apple Business Manageri zvyčajne prejaví do štyroch hodín. Nové zariadenie môžete priradiť k serveru MDM.

Ak vám Mac opravili

Ak máte Mac zaregistrovaný v Apple School Manageri alebo Apple Business Manageri, zostane zaregistrovaný aj po opravení.

Dátum zverejnenia: