Zamietnutie spôsobu platby v obchode App Store alebo iTunes Store

Vykonávať nákupy ani aktualizovať aplikácie nemôžete, kým nezmeníte alebo neaktualizujete spôsob platby.

Ak máte v obchode App Store alebo iTunes Store nedoplatok, môže sa vám zobraziť niektorá z týchto správ:

  • „Vyskytol sa problém s vaším predchádzajúcim nákupom. Ak chcete napraviť tento problém, upravte svoje fakturačné údaje.“
  • „Vyskytol sa problém s vaším predchádzajúcim nákupom. Kliknite na položku História nákupov, aby ste zobrazili a opravili problém. Ak akciu zrušíte, až do vyriešenia tohto problému s fakturáciou nebudete môcť nakupovať.“

Ak chcete tento problém vyriešiť, pridajte nový spôsob platby alebo aktualizujte fakturačné údaje aktuálneho spôsobu platby. Váš neuhradený nedoplatok sa zaúčtuje. Potom budete môcť vykonávať ďalšie nákupy a aktualizovať aplikácie vrátane bezplatných aplikácií.

 

iPhone zobrazujúci stránku Spravovať platby s viacerými spôsobmi platby. Pri jednej kreditnej karte v zozname je správa s textom Zlyhalo.

Dôvody nezaúčtovania pomocou niektorého spôsobu platby

Keď si zobrazíte svoj zoznam spôsobov platby, možno sa vám zobrazí červený text so súhrnom dôvodov, prečo sa nemôže účtovať pomocou daného spôsobu platby.

Ak sa vyskytol problém s evidovaným primárnym spôsobom platby, platba sa zaúčtuje pomocou iného spôsobu platby. Prečítajte si o spôsobe účtovania nákupov

Ak sa platba nedá zaúčtovať pomocou žiadneho spôsobu platby, vaša posledná objednávka zostane nezaplatená. Ak si chcete pozrieť svoje nedávne nákupy a zistiť, ktorá objednávka nie je zaplatená, pozrite si svoju históriu nákupov.

iPhone zobrazujúci podrobnosti, ktoré sa zobrazia po klepnutí na spôsob platby. Chybová správa s textom „Vaša platba bola odmietnutá. Aktualizujte spôsob platby alebo pridajte nový a skúste to znova.“

Aktualizácia alebo zmena spôsobu platby

Aktualizovať svoje fakturačné údaje alebo pridať spôsob platby  môžete v Nastaveniach na iPhone, iPade alebo iPode touch, prípadne v iTunes na Macu alebo PC. Ak nastal problém s fakturačnou adresou alebo dátumom vypršania platnosti, klepnite alebo kliknite na spôsob platby a potom aktualizujte platobné údaje.

Ak ste zmenili spôsob platby, použite platný spôsob platby vo svojej krajine alebo oblasti, v rámci ktorého disponujete dostatkom finančných prostriedkov. Ak chcete do budúcnosti predísť nezaplateniu objednávok, môžete do svojho účtu Apple ID pridať viaceré spôsoby platby.

Ak používate Rodinné zdieľanie a zobrazuje sa vám správa o problémoch s fakturáciou pri predchádzajúcom nákupe, organizátor rodiny musí aktualizovať svoje fakturačné údaje.


Zobrazuje sa neznáma platba

V prípade nákupov, ktoré nespoznávate, môžete požiadať o refundáciu*, najskôr však musíte nákup zaplatiť. Môžete tiež zrušiť predplatné, ak v ňom už nechcete pokračovať.

*Žiadosti o refundáciu je potrebné podať v platnom období refundácie, pričom vrátenie peňazí nie je garantované. Ďalšie informácie nájdete v zmluvných podmienkach.


Získanie ďalšej pomoci

Ak ste mali námietku voči platbe v obchode App Store alebo iTunes Store, obráťte sa znova na svoju finančnú inštitúciu, aby autorizovala danú platbu a budúce nákupy z obchodu App Store alebo iTunes Store.

Ak sa nachádzate mimo Spojených štátov, je možné, že sa budete musieť obrátiť na svoju finančnú inštitúciu, aby vám povolila medzinárodné nákupy. 

Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: