Zamietnutie spôsobu platby v obchode App Store alebo iTunes Store

Zmena fakturačných údajov na uhradenie nedoplatku.

Ak máte v obchode App Store alebo iTunes Store nedoplatok, môže sa vám zobraziť niektorá z týchto správ:1

  • „Vyskytol sa problém s vaším predchádzajúcim nákupom. Ak chcete napraviť tento problém, upravte svoje fakturačné údaje.“
  • „Vyskytol sa problém s vaším predchádzajúcim nákupom. Kliknite na položku História nákupov, aby ste zobrazili a opravili problém. Ak akciu zrušíte, až do vyriešenia tohto problému s fakturáciou nebudete môcť nakupovať.“

Ak vaša finančná inštitúcia odmietne platbu alebo ak dôjde k problému s vaším spôsobom platby, objednávka zostane nezaplatená. Kým neaktualizujete fakturačné údaje, aby ste mohli uhradiť nezaplatené faktúry, nebudete môcť nakupovať ani aktualizovať aplikácie (vrátane bezplatných aplikácií).

 

iPhone X s obrazovkou Nastavenia účtu v Nastaveniach.

Použitie iného spôsobu platby

Fakturačné údaje môžete zmeniť v Nastaveniach na iPhone, iPade alebo iPode touch, prípadne v iTunes na Macu alebo PC. Použite platný spôsob platby vo svojej krajine alebo oblasti, v rámci ktorého disponujete dostatkom finančných prostriedkov. Ak máte neuhradený nedoplatok alebo platby, nemôžete spôsob platby zmeniť na možnosť Žiadny.

Keď si aktualizujete fakturačné údaje, obchod App Store alebo iTunes Store sa automaticky pokúsi uhradiť nezaplatené objednávky pomocou aktualizovaného spôsobu platby.


Ak potrebujete len aktualizovať fakturačnú adresu, dátum skončenia platnosti alebo iné informácie o karte, je možné, že budete môcť použiť rovnaký spôsob platby. Ak sa nachádzate mimo Spojených štátov, je možné, že budete musieť kontaktovať aj svoju finančnú inštitúciu, aby vám povolila medzinárodné nákupy.

iPhone X s ukážkou histórie nákupov. Neuhradená faktúra je uvedená červeným textom.

Vyhľadanie neuhradenej faktúry

Na zariadení so systémom iOS: Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iTunes a App Store a klepnite na svoj účet Apple ID. Klepnite na položku Zobraziť Apple ID, prihláste sa pomocou svojho účtu Apple ID a potom klepnite na položku História nákupov. (Môžete si tiež pozrieť históriu nákupov v obchode App Store alebo iTunes Store.)

Vyhľadajte neuhradený nákup (pravdepodobne bude uvedený na začiatku), klepnite naň a potom zmeňte spôsob platby.

Skôr než požiadate o refundáciu, musíte uhradiť všetky nezaplatené nákupy alebo predplatné.

Zobrazuje sa neznáma platba

Po uhradení nákupu môžete požiadať o refundáciu2, ak daný nákup nespoznávate. Môžete tiež zrušiť predplatné, ak v ňom už nechcete pokračovať.

Ak má k vášmu zariadeniu prístup dieťa alebo maloletá osoba, môžete nastaviť rodičovskú ochranu a obmedziť nákupy v aplikáciách. Ak má dieťa alebo maloletá osoba vlastné zariadenie, môžete tiež nastaviť Rodinné zdieľanie a získať tak kontrolu nad tým, čo bude môcť na svojom zariadení nakupovať.

Ak ste v minulosti kontaktovali finančnú inštitúciu s námietkou voči platbe v obchode App Store alebo iTunes Store, budete ju musieť kontaktovať znova, aby autorizovala danú platbu a spolu s ňou aj budúce nákupy v obchode App Store alebo iTunes Store.


Získajte ďalšiu pomoc

Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

 

1. Ak používate Rodinné zdieľanie a zobrazujú sa vám tieto správy, organizátor rodiny musí upraviť svoje fakturačné údaje.

2. Žiadosti o refundáciu je potrebné podať v platnom období refundácie, pričom vrátenie peňazí nie je garantované. Ďalšie informácie nájdete v obchodných podmienkach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: