Informácie o systéme na Macu

V aplikácii Informácie o systéme si môžete pozrieť súhrn informácií o hardvéri, softvéri a sieťovom pripojení Macu.

Aplikácia Informácie o systéme obsahuje podrobnú špecifikáciu a ďalšie informácie o hardvéri a softvéri Macu vrátane sieťových a externých zariadení. V niektorých verziách systému OS X má táto aplikácia názov Systémový profil.

Vyberte menu Apple () > O tomto počítači Mac. Zobrazí sa prehľad informácií o Macu vrátane modelu, procesoru, pamäte, sériového čísla a verzie systému macOS. Ak chcete zobraziť podrobnejšie informácie poskytované aplikáciou Informácie o systéme, kliknite na tlačidlo Hlásenie o systéme.

Ak chcete aplikáciu Informácie o systéme otvoriť priamo, stlačte a podržte kláves Option a vyberte menu Apple () > Informácie o systéme. Aplikáciu Informácie o systéme môžete vyhľadať aj pomocou Spotlightu alebo ju môžete otvoriť z priečinka Utility v štruktúre priečinka Aplikácie. 

V aplikácii Informácie o systéme sa otvorí hlásenie o systéme príslušného Macu:

Po výbere položiek na postrannom paneli sa zobrazia informácie o týchto položkách. Príklad:

  • V časti Hardvér sa zobrazuje sériové číslo vášho Macu
  • V časti Pamäť sa zobrazuje veľkosť pamäte RAM nainštalovanej v každom slote pre internú pamäť.
  • V časti Softvér je uvedené, ktorý spúšťací disk (spúšťací oddiel) váš Mac používa.
  • V časti Sieť sú zobrazené podrobnosti, ako napríklad vaša IP adresa, povolené pripojenia firewall pre systém macOS, sila signálu blízkych sietí Wi-Fi a ďalšie informácie.

Viac informácií

  • Ak chcete, aby vám aplikácia Informácie o systéme prečítala sériové číslo nahlas, vyberte položku Súbor > Povedať sériové číslo.
  • Ak chcete uložiť kópiu hlásenia o systéme, vyberte položku Súbor > Uložiť.
  • Ak sa chcete dozvedieť viac o aplikácii Informácie o systéme, vyberte položku Pomocník > Pomocník pre Informácie o systéme.
Dátum zverejnenia: