Informácie o systéme na Macu

V aplikácii Informácie o systéme si môžete pozrieť súhrn informácií o hardvéri, softvéri a sieťovom pripojení Macu.

Aplikácia Informácie o systéme obsahuje podrobnú špecifikáciu a ďalšie informácie o hardvéri a softvéri Macu vrátane sieťových a externých zariadení. V niektorých verziách systému OS X má táto aplikácia názov Systémový profil.

Vyberte menu Apple () > O tomto počítači Mac. Zobrazí sa prehľad informácií o Macu vrátane modelu, procesoru, pamäte, sériového čísla a verzie systému macOS. Ak chcete zobraziť podrobnejšie informácie poskytované aplikáciou Informácie o systéme, kliknite na tlačidlo Hlásenie o systéme.

Ak chcete aplikáciu Informácie o systéme otvoriť priamo, stlačte a podržte kláves Option a vyberte menu Apple () > Informácie o systéme. Aplikáciu Informácie o systéme môžete vyhľadať aj pomocou Spotlightu alebo ju môžete otvoriť z priečinka Utility v štruktúre priečinka Aplikácie. 

V aplikácii Informácie o systéme sa otvorí hlásenie o systéme príslušného Macu:

Po výbere položiek na postrannom paneli sa zobrazia informácie o týchto položkách. V časti Hardvér sa napríklad zobrazuje sériové číslo Macu, v časti Pamäť je uvedené, aké množstvo pamäte RAM je nainštalované v jednotlivých slotoch internej pamäte, a v časti Softvér je zobrazený štartovací disk (spúšťací oddiel), ktorý sa v Macu používa. Prostredníctvom časti Sieť a Sieťovej utility môžete získať viac informácií o sieti.

Ak chcete, aby vám aplikácia Informácie o systéme prečítala sériové číslo nahlas, vyberte položku Súbor > Povedať sériové číslo.

Ak chcete uložiť kópiu hlásenia o systéme, vyberte položku Súbor > Uložiť.

Ak sa chcete dozvedieť viac o aplikácii Informácie o systéme, vyberte položku Pomocník > Pomocník pre Informácie o systéme.

Dátum zverejnenia: