Poznámky k vydaniam aplikácie Pages pre iCloud

Aplikáciu Pages pre iCloud neustále aktualizujeme. Aktualizácie sú kumulatívne, takže vždy, keď na stránke iCloud.com otvoríte aplikáciu Pages, bude obsahovať všetky najnovšie funkcie. Nižšie sú uvedené všetky funkcie zahrnuté v jednotlivých vydaniach.

Jún 2019

  

Odkazy na strany

V dokumente s rozložením strany môžete v texte vytvárať odkazy na iné strany.

Ďalšie informácie

Pridávanie vnorených objektov

Obrázky, tvary a rovnice je možné vnoriť do textu v textových poliach, aby sa hýbali spolu s ním.

Ďalšie informácie

 

A ďalšie novinky

 • Môžete vytvárať knihy pomocou nových šablón pre romány (k dispozícii iba v angličtine). 

Prečítajte si podrobné pokyny a informácie ku všetkým funkciám aplikácie Pages pre iCloud.

 

Marec 2019

 • Nové zobrazenie obsahu umožňuje jednoducho sa pohybovať v dokumente alebo knihe. Ďalšie informácie
 • Počas práce možno zobraziť dve strany vedľa seba. 
 • Pomocou správcu dokumentov možno zobraziť a obnoviť nedávno vymazané súbory.
 • Zobrazenie a skrytie pravítka pomocou novej možnosti. 


November 2018

Svoje knihy môžete ponúkať na stiahnutie alebo zakúpenie v službe Apple Books. Ďalšie informácie


September 2018

 • Rýchle pridávanie odkazov na webové stránky alebo e-mailové adresy.
 • Vylepšovanie dokumentov vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.


Jún 2018

 • Pridávanie tieňov a pozadí a používanie zaoblených rohov v stĺpcových a pruhových grafoch.
 • Vylepšovanie dokumentov vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.


Marec 2018

 • Vytváranie pôsobivých digitálnych kníh pomocou nových knižných šablón.
 • Nový postranný panel s nastaveniami dokumentu umožňuje jednoducho zmeniť veľkosť papiera, orientáciu strany, okraje a ďalšie nastavenia.
 • Pridaním galérie obrázkov možno na tej istej strane zobraziť zbierku fotiek.
 • Vizualizácia dát novou pútavou formou koláčového grafu.
 • Vylepšovanie dokumentov vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.


September 2017

 • Prepracovaný správca dokumentov umožňuje otvárať dokumenty uložené kdekoľvek na iCloud Drive, jednoducho vyhľadávať zdieľané dokumenty a vytvárať vnorené priečinky.


Jún 2017

 • Vylepšovanie dokumentov pomocou knižnice s viac než 500 profesionálne nakreslenými tvarmi. Ďalšie informácie
 • Odpovedanie na komentáre a zapájanie sa do diskusií usporiadaných do vlákien. Ďalšie informácie
 • Prepájanie textových polí tak, aby text z jedného poľa plynule pokračoval v ďalšom. Ďalšie informácie
 • Podpora pokročilých obrázkových výplní.
 • Vkladanie a úprava prepojení objektov.
 • Export dokumentov ako kníh ePub s pevným rozložením. Ďalšie informácie
 • Funkcie Akcie a Mena teraz zobrazujú dáta z konca predchádzajúceho obchodného dňa. Ďalšie informácie


Marec 2017

 • Zjednodušený dizajn umožňuje jednoduchý prístup k potrebným nástrojom.  
 • Otváranie dokumentov vo formáte RTF (Rich Text Format). Ďalšie informácie
 • Do grafických prvkov možno pridávať výplne s prechodom alebo obrázkom.
 • Nové možnosti zarovnania a rozmiestnenia uľahčujú umiestňovanie objektov v dokumente.
 • Používanie rozšírených možností nastavenia rozstupov medzi riadkami textu.
 • Jednoduché formátovanie textu pomocou štýlov znakov. 
 • Možnosť zobrazenia náhľadov starších verzií dokumentu pred výberom verzie na obnovenie. Ďalšie informácie
 • Nové funkcie na zobrazenie akcií a mien priebežne aktualizujú údaje o akciách v tabuľkách. Ďalšie informácie
 • Pri vytváraní dokumentu teraz možno upraviť formát dátumu, času a meny podľa jazyka alebo oblasti.


September 2016

 • Podpora spolupráce v reálnom čase prostredníctvom aplikácie Pages na Macu, iPade a iPhone (funkcia vo verzii beta). Ďalšie informácie
 • Otváranie a úprava dokumentov vo formáte Pages ’05. Ďalšie informácie


Ďalšie informácie

Pozrite si poznámky k vydaniam aplikácií NumbersKeynote pre iCloud.

Dátum zverejnenia: