Poznámky k vydaniam aplikácie Numbers pre iCloud

Aplikáciu Numbers pre iCloud neustále aktualizujeme. Aktualizácie sú kumulatívne, takže vždy, keď na stránke iCloud.com otvoríte aplikáciu Numbers, bude obsahovať všetky najnovšie funkcie. Nižšie sú uvedené všetky funkcie zahrnuté v jednotlivých vydaniach.

Jún 2019

  

Odkazy na hárky

V texte môžete vytvárať odkazy na iné hárky v tabuľke.

Ďalšie informácie

Vylepšená úprava tabuliek

Do filtrovaných tabuliek je možné pridávať riadky.

Pridávanie vnorených objektov

Obrázky, tvary a rovnice je možné vnoriť do textu v textových poliach, aby sa hýbali spolu s ním.

Ďalšie informácie


Marec 2019

 • Pomocou panela Formát možno presne meniť veľkosť riadkov a stĺpcov v tabuľkách.
 • Vylepšenia použiteľnosti a výkonu dynamických kategórií.
 • Pomocou správcu dokumentov možno zobraziť a obnoviť nedávno vymazané tabuľky.


September 2018

 • Vytváranie nových prehľadov pomocou dynamických kategórií, ktoré umožňujú rýchlo usporiadať a zhrnúť tabuľky. Ďalšie informácie
 • Rýchle pridávanie odkazov na webové stránky alebo e-mailové adresy.
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.


Jún 2018

 • Pridávanie tieňov a pozadí ku grafom a vkladanie medzier do grafov.
 • Grafom možno dodať nový vzhľad pomocou zaoblených rohov stĺpcov a pruhov.
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.


Marec 2018

 • Pridaním interaktívnej galérie obrázkov do tabuliek možno zobraziť zbierku fotiek. 
 • Vizualizácia dát novou pútavou formou koláčového grafu.
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Vylepšená podpora obojsmerného textu v arabčine a hebrejčine.


September 2017

 • Prepracovaný správca dokumentov umožňuje otvárať tabuľky uložené kdekoľvek na iCloud Drive, jednoducho vyhľadávať zdieľané tabuľky a vytvárať vnorené priečinky.


Jún 2017

 • Vylepšovanie dokumentov pomocou knižnice s viac než 500 profesionálne nakreslenými tvarmi. Ďalšie informácie
 • Odpovedanie na komentáre a zapájanie sa do diskusií usporiadaných do vlákien. Ďalšie informácie
 • Podpora pokročilých obrázkových výplní.
 • Vkladanie a úprava prepojení objektov.
 • Funkcie Akcie a Mena teraz zobrazujú dáta z konca predchádzajúceho obchodného dňa. Ďalšie informácie


Marec 2017

 • Zjednodušený dizajn umožňuje jednoduchý prístup k potrebným nástrojom. 
 • Nové funkcie na zobrazenie akcií a mien priebežne aktualizujú údaje o akciách v tabuľkách.
 • Do grafických prvkov možno pridávať výplne s prechodom alebo obrázkom.
 • Nové možnosti zarovnania a rozmiestnenia uľahčujú umiestňovanie objektov v tabuľke.
 • Možnosť zobrazenia náhľadov starších verzií tabuľky pred výberom verzie na obnovenie. 
 • Pri vytváraní dokumentu teraz možno upraviť formát dátumu, času a meny podľa jazyka alebo oblasti.


September 2016

 • Podpora spolupráce v reálnom čase prostredníctvom aplikácie Numbers na Macu, iPade a iPhone (funkcia v beta verzii).
 • Spolupráca s konkrétnymi ľuďmi (funkcia v beta verzii).


Ďalšie informácie

Pozrite si poznámky k vydaniam aplikácií PagesKeynote pre iCloud.

Dátum zverejnenia: