Poznámky k vydaniam služby Numbers pre iCloud

Službu Numbers pre iCloud neustále aktualizujeme. Aktualizácie sú kumulatívne, takže vždy, keď na stránke iCloud.com otvoríte Numbers, bude obsahovať všetky najnovšie funkcie. Nižšie sú uvedené všetky funkcie zahrnuté v jednotlivých vydaniach.

Jún 2022

 • Vytvárajte a upravujte kontingenčné tabuľky, aby ste mohli rýchlo sumarizovať, zoskupovať a meniť usporiadanie údajov a skúmať vzory a trendy.

Podrobné pokyny a informácie ku všetkým funkciám služby Numbers pre iCloud.

     


Apríl 2022

 • Zoraďovanie, filtrovanie a obnovovanie kontingenčných tabuliek vytvorených v systéme macOS, iPadOS alebo iOS.
 • Vytvorenie tabuľky zdrojových dát pre bunky súhrnu kontingenčnej tabuľky.

September 2021

 • Zobrazenie, úprava štýlu a pridanie grafov pre kontingenčné tabuľky vytvorené na Macu, iPade alebo iPhone.
 • Radarové grafy umožňujúce vizualizovať a porovnávať viacero premenných, aby bolo možné zobrazovať podobnosti a rozdiely v dátach. 
 • Môžete vyhľadávať duplicitné záznamy a jedinečné hodnoty v dátach vďaka vylepšeným filtrom a jednoducho zobrazovať alebo skrývať riadky zodpovedajúce konkrétnej hodnote pomocou upravených rýchlych filtrov. 
 • Flexibilná spolupráca umožňuje účastníkom pridávať do zdieľanej tabuľky ďalších používateľov (vyžaduje sa systém iOS 15, iPadOS 15 alebo macOS Monterey).

Jún 2021

 • K dispozícii sú odkazy na webové stránky, e-mailové adresy a telefónne čísla z objektov, ako sú tvary, čiary, obrázky, kresby alebo textové polia.

September 2020

 • Tabuľky je možné vylepšiť rôznymi novými upraviteľnými tvarmi.

Júl 2020

 • Nové funkcie, napríklad XLOOKUP, XMATCH a REGEX, vám umožňujú vyhľadávať vzory v dátach, manipulovať s textom a vytvárať flexibilné vzorce.
 • K obrázkom, videám, tvarom a iným objektom môžete jednoducho pridávať titulky a názvy.
 • Pomocou nových funkcií môžete formátovať text ako horný alebo dolný index, upraviť veľkosť písmen, zmeniť farbu pozadia textu a vykonávať ďalšie úpravy.

Marec 2020

 • Tabuľku Numbers možno pridať do zdieľaného priečinka na iCloud Drive, kde na nej možno automaticky začať spolupracovať.
 • Nové klávesové skratky umožňujú rýchlo označovať riadky a stĺpce.
 • Na hárku možno nastaviť farebné pozadie.
 • Môžete otvárať tabuľky, ktoré obsahujú viac riadkov a stĺpcov než kedykoľvek predtým.
 • Vylepšený výber šablón umožňuje jednoduchší prístup k šablónam.
 • Do textu v tvare môžete pridať iniciálu.
 • Nové možnosti rozloženia textu umožňujú pridať okraje, pozadia odsekov a stĺpce.
 • Tabuľky je možné vylepšiť rôznymi novými upraviteľnými tvarmi.
 • Pri vytváraní nových tvarov možno používať funkcie zjednotenia, prieniku, odčítania a vylúčenia.
Dátum zverejnenia: