Distribúcia obsahu prostredníctvom časti Aplikácie a knihy v službách Apple School Manager a Apple Business Manager

Prečítajte si, ako nasadiť aplikácie a knihy zakúpené v časti Aplikácie a knihy v službách Apple School Manager a Apple Business Manager.

Keď pre školu alebo firmu zakúpite obsah v časti Aplikácie a knihy, môžete zakúpené položky distribuovať priamo používateľom jedným z troch spôsobov.Môžete použiť funkcie priradenia používateľov a priradenia zariadení v rámci spravovanej distribúcie alebo môžete použiť funkciu kódov na uplatnenie v službe Apple Business Manager.

  Spravovaná distribúcia
Kódy na uplatnenie3
Priradenie používateľov Priradenie zariadení
Požiadavky
  • iOS 7 alebo novší
  • OS X Mavericks (verzia 10.9) alebo novší
  • iOS 9 alebo novší
  • OS X El Capitan (verzia 10.11) alebo novší
  • tvOS 12
Distribúcia bezplatných aplikácií
Distribúcia platených aplikácií
Distribúcia vlastných aplikácií
Distribúcia bezplatných kníh
Distribúcia platených kníh
Na distribúciu sa používa Správa mobilného zariadenia (MDM)1
Ak sú aplikácie odobrané alebo sa zmení ich priradenie, vlastníkom zostáva organizácia
Na prístup k aplikáciám sa nevyžaduje Apple ID
Obsah je v rámci histórie nákupov k dispozícii vo viacerých zariadeniach
Obsah je k dispozícii prostredníctvom Rodinného zdieľania
Koncoví používatelia môžu vytvárať a obnovovať nákupy v aplikáciách2

1. Niektoré riešenia MDM môžu podporovať spravovanú distribúciu alebo kódy na uplatnenie. Ďalšie informácie o požiadavkách získate od poskytovateľa riešenia MDM.

2. Aj keď nákupy v aplikáciách nie sú podporované ako samostatný obsah, ktorý možno zakúpiť a distribuovať prostredníctvom časti Aplikácie a knihy, koncoví používatelia môžu uskutočňovať a obnovovať nákupy v aplikáciách priradených prostredníctvom časti Aplikácie a knihy, pokiaľ dané aplikácie nie sú priradené k zariadeniam.

3. Kódy na uplatnenie sú k dispozícii len v službe Apple Business Manager.

Ak chcete prejsť od kupónov k spravovanej distribúcii

Ak v súčasnosti používate kupóny a chcete používať spravovanú distribúciu, prečítajte si, ako prejsť na spravovanú distribúciu.

Ak sa nové nákupy v časti Aplikácie a knihy nezobrazujú na priradenie v riešení MDM

Tokeny servera s časťou Aplikácie a knihy majú platnosť jeden kalendárny rok od prvého stiahnutia. Pred uplynutím tohto ročného obdobia je potrebné prejsť do časti Súhrn účtu v obchode s aplikáciami a knihami a získať nový token. Tieto kroky je takisto nutné vykonať, ak si zmeníte heslo.

Ak chcete využívať spravovanú distribúciu, ale nemáte k dispozícii riešenie MDM

Spoločnosť Apple ponúka nástroj Apple Configurator 2Správcu profilov ako súčasť systému macOS ServerV závislosti od potrieb organizácie si tiež môžete vybrať z mnohých riešení od iných výrobcov. 

Ďalšie informácie týkajúce sa správy zariadení:

• Správa zariadení pre vzdelávanie

• Správa zariadení pre firmy

 

Niektoré aplikácie a knihy nemusia byť k dispozícii v závislosti od konkrétnej krajiny a oblasti a od rozhodnutia vývojárov. Pozrite si informácie o dostupnosti programov a obsahu.

Dátum zverejnenia: