Distribúcia obsahu prostredníctvom Apiek a kníh v Apple School Manageri, Apple Business Essentials a Apple Business Manageri

Prečítajte si, ako aplikácie a knihy zakúpené v Apkách a knihách nasadiť v Apple School Manageri, Apple Business Essentials a Apple Business Manageri.

Keď pre svoju školu alebo firmu zakúpite obsah v Apkách a knihách, môžete zakúpené položky distribuovať priamo používateľom. Môžete použiť funkcie priradenia používateľov a priradenia zariadení v rámci spravovanej distribúcie alebo môžete použiť funkciu kódov na uplatnenie v Apple Business Manageri.

  Spravovaná distribúcia
Kódy na uplatnenie3
Priradenie používateľov Priradenie zariadení
Požiadavky
  • iOS 7 alebo novší
  • OS X Mavericks (verzia 10.9) alebo novší
  • iOS 9 alebo novší
  • OS X El Capitan (verzia 10.11) alebo novší
  • tvOS 12 alebo novší
Distribúcia bezplatných apiek
Distribúcia platených apiek
Distribúcia vlastných apiek
Distribúcia bezplatných kníh
Distribúcia platených kníh
Na distribúciu sa používa správa mobilných zariadení (MDM)1
Ak sú apky odobrané alebo sa zmení ich priradenie, vlastníkom zostáva organizácia
Na prístup k apkám sa nevyžaduje Apple ID
Obsah je v rámci histórie nákupov k dispozícii vo viacerých zariadeniach
Obsah je k dispozícii prostredníctvom rodinného zdieľania
Koncoví používatelia môžu vytvárať a obnovovať nákupy v apkách2

1. Niektoré riešenia MDM môžu podporovať spravovanú distribúciu alebo kódy na uplatnenie. Ďalšie informácie o požiadavkách získate od poskytovateľa riešenia MDM.

2. Aj keď nákupy v apkách nie sú podporované ako samostatný obsah, ktorý možno zakúpiť a distribuovať prostredníctvom Apiek a kníh, koncoví používatelia môžu uskutočňovať a obnovovať nákupy v apkách priradených prostredníctvom Apiek a kníh.

3. Kódy na uplatnenie sú k dispozícii len v Apple Business Manageri.

Ak chcete prejsť od kódov na uplatnenie k spravovanej distribúcii

Ak v súčasnosti používate kupóny a chcete používať spravovanú distribúciu, prečítajte si, ako prejsť na spravovanú distribúciu.

Ak sa nové nákupy v časti Aplikácie a knihy nezobrazujú na priradenie v riešení MDM

Tokeny servera s časťou Aplikácie a knihy majú platnosť jeden kalendárny rok od prvého stiahnutia. Pred uplynutím tohto ročného obdobia je potrebné prejsť do časti Súhrn účtu v obchode s apkami a knihami a získať nový token. Tieto kroky je takisto nutné vykonať, ak si zmeníte heslo.

Ak chcete využívať spravovanú distribúciu, ale nemáte k dispozícii riešenie MDM

Spoločnosť Apple ponúka nástroj Apple ConfiguratorApple Business Essentials. Existuje aj mnoho ďalších možností od iných výrobcov v závislosti od potrieb vašej organizácie

Ďalšie informácie o správe zariadení nájdete na stránke Nasadenie platforiem Apple.

Niektoré apky a knihy nemusia byť k dispozícii v závislosti od konkrétnej krajiny a oblasti a od rozhodnutia vývojárov. Pozrite si informácie o dostupnosti programov a obsahu.

Dátum zverejnenia: