Kde kúpiť kredit programu hromadných nákupov pre Apple School Manager a Apple Business Manager

Obchodné organizácie zaregistrované v službe Aplikácie a knihy pre Apple Business Manager a vzdelávacie organizácie zaregistrované v službe Aplikáce a knihy pre Apple School Manager môžu na nákup apiek alebo kníh používať kredit programu hromadných nákupov.

Kredit programu hromadných nákupov predstavuje jeden zo spôsobov, akým vaša spoločnosť alebo vzdelávacia organizácia môže platiť za hromadné nákupy.

Vyhľadajte svoju krajinu alebo oblasť v nasledujúcich tabuľkách. Symbol zaškrtnutia označuje, či je príslušný typ platby k dispozícii. Viac informácií získate kliknutím na symbol zaškrtnutia.

Prečítajte si, ako od spoločnosti Apple bezpečne kúpiť kredit programu hromadných nákupov.

Podniky

Krajina alebo oblasť Možnosti nákupu kreditu programu hromadných nákupov
Apple Online
Store (vlastný)
Telefón Autorizovaný
Apple Store
Autorizovaný
predajca
Apple


Austrália

 

Rakúsko
 

Belgicko
 

Brazília
     


Kanada

 

Dánsko
 

Fínsko
 


Francúzsko

0800 970 210


Nemecko

 


Írsko
   

Taliansko

800 915 911


Japonsko
 

Luxembursko
 

Holandsko
 

Nový Zéland
 

Nórsko
 

Španielsko

900 812 683


Švédsko
 

Švajčiarsko
 

Spojené kráľovstvo

0800 0582222


Spojené štáty
1-800-854-3680

 

Vzdelávacia organizácia

 

Krajina alebo oblasť Možnosti nákupu kreditu programu hromadných nákupov
Apple Online
Store (vlastný)
Telefón Autorizovaný
predajca
Apple


Austrália

1300-551-927 

Rakúsko
 

Belgicko
 

Brazília
   


Kanada

 800 800 2775

Dánsko
 

Fínsko
 


Francúzsko

0800 000 340


Nemecko

   

Írsko
 

Taliansko
800 915 901 

Japonsko
 

 


Luxembursko
 

Holandsko
 

Nový Zéland

 0800-451-995


Nórsko
 

Španielsko
 900 812 701

Švédsko
 

Švajčiarsko
 

Spojené kráľovstvo
0800 912 0207

Spojené štáty
1-800-800-2775  

 

Viac informácií

Prečítajte si, ako začať s Apple School Managerom alebo Apple Business Managerom.

Dátum zverejnenia: