Prechod z aktuálneho iPhonu, iPadu alebo iPodu touch na zariadenie s menšou kapacitou

Prečítajte si, ako optimalizovať obsah a zmenšiť využívanú kapacitu pred prechodom na zariadenie s menším úložiskom.

Kontrola úložiska

Skôr než začnete používať nové zariadenie, skontrolujte, akú časť kapacity aktuálneho zariadenia využívate. Ak sa do nového zariadenia zmestia všetky vaše dáta, môžete ich preniesť do nového zariadenia bez toho, aby ste odstraňovali akýkoľvek obsah.

Ak prechádzate na zariadenie s menšou kapacitou, môže byť potrebné optimalizovať alebo odstrániť časť existujúceho obsahu. Informácie o tom, ktorý obsah zaberá v zariadení najviac miesta, získate tak, že prejdete do menu Nastavenia > Všeobecné > a klepnete na položku Úložisko [zariadenia]. Prečítajte si ďalšie informácie o využívaní kapacity v systéme iOS.


Spravovanie úložiska

Pri spravovaní úložiska alebo zmenšení využívanej kapacity úložiska máte viacero možností.

Audio, filmy, seriály a knihy

Ak chcete zmenšiť kapacitu úložiska využívanú na ukladanie audia, filmov, seriálov a kníh, postupujte takto:

Fotky a videá

Ak chcete zmenšiť kapacitu úložiska využívanú na ukladanie fotiek a videí, môžete importovať fotky a videá z albumu Fotoaparát do počítača. Fotky môžete po importovaní vymazať z albumu Fotoaparát: 

  1. Klepnite na položku Označiť.
  2. Vyberte fotky, ktoré chcete vymazať.
  3. Klepnite na ikonu Ikona koša.

Ak chcete fotky po ich odstránení z albumu Fotoaparát zobraziť v zariadení, synchronizujte ich z knižnice iTunes. iTunes optimalizuje synchronizované fotky pre dané zariadenie, čím šetrí priestor. Môžete tiež synchronizovať menšiu časť knižnice fotiek.

Aplikácie

Ak chcete zmenšiť kapacitu úložiska využívanú aplikáciami, postupujte takto:

Pomocou nasledujúcich krokov môžete tiež zmenšiť objem ďalších dát:

  • Reštartujte zariadenie: Keď vypnete a znova zapnete zariadenie, systém iOS vymaže dáta uložené vo vyrovnávacej pamäti a vykoná ďalšie kroky na optimalizáciu systému.
  • Synchronizujte zariadenie s iTunes: Pri synchronizácii sa nadbytočné dáta, ako sú napríklad protokoly, presunú zo zariadenia do počítača. Môže sa tým zmenšiť priestor využívaný inými dátami.
Dátum zverejnenia: