Spájanie PDF súborov na Macu pomocou Náhľadu

Prečítajte si, ako spájať PDF súbory a ako otáčať strany, mazať ich a meniť ich poradie.

Spojenie dvoch PDF súborov

 1. Otvorte PDF súbor v Náhľade.
 2. Vyberte Zobraziť > Miniatúry. Na postrannom paneli sa zobrazia miniatúry strán.
 3. Na označenie miesta, na ktoré sa má vložiť druhý dokument, vyberte miniatúru príslušnej strany. 
 4. Vyberte Upraviť > Vložiť > Strana zo súboru.*
 5. V dialógovom okne na výber súboru vyberte PDF súbor, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na Otvoriť. 
 6. Na uloženie vyberte Súbor > Exportovať ako PDF.

* Ak je táto možnosť neaktívna (sivá), uistite sa, že otvorený súbor je vo formáte PDF. Niektoré šifrované PDF dokumenty nemožno zlúčiť. Ak chcete skontrolovať povolenia pre PDF súbor, vyberte Nástroje > Zobraziť inšpektora a potom kliknite na .

Rozdeľovač

Spojenie časti PDF súboru s iným PDF súborom

 1. V Náhľade otvorte PDF súbory, ktoré chcete spojiť.
 2. V každom dokumente vyberte Zobraziť > Miniatúry. Na postrannom paneli sa zobrazia miniatúry strán.
 3. Stlačte a podržte kláves Command ⌘, vyberte miniatúry strán, ktoré chcete pridať do druhého dokumentu, a potom kláves uvoľnite.
 4. Potiahnutím presuňte vybraté miniatúry na postranný panel druhého PDF súboru a uvoľnite ich na požadovanom mieste.
  Ak používate systém macOS Sierra alebo starší, potiahnite miniatúry priamo na miniatúru v druhom PDF súbore.
 5. Na uloženie vyberte Súbor > Exportovať ako PDF. 

Rozdeľovač

Otáčanie, mazanie a zmena poradia strán

 1. Otvorte PDF súbor v Náhľade.
 2. Vyberte Zobraziť > Miniatúry. Na postrannom paneli sa zobrazia miniatúry strán.
  • Otočenie strany: Vyberte miniatúru strany a potom Nástroje > Otočiť doľava alebo Otočiť doprava.
  • Vymazanie strany: Vyberte miniatúru strany a potom Upraviť > Vymazať.
  • Zmena poradia strán: Potiahnutím presuňte miniatúru strany na nové miesto na postrannom paneli.

Dátum zverejnenia: